Arbejdsmarkedet mangler også ufaglærte

Virksomhederne mangler også ufaglærte medarbejdere, og de har mange forgæves rekrutteringer af ufaglærte. Samtidig er der paradoksalt nok dobbelt så mange ledige, som der er forgæves rekrutteringer i virksomhederne, i visse jobkategorier.

 

Det er ikke kun blandt faglærte og langvarigt uddannede til specifikke stillinger, virksomhederne oplever ikke at kunne få de medarbejdere, som de ønsker sig.

 

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som med en ny metode nu tager udgangspunkt i virksomhedernes opslåede stillinger, viser, at virksomheder i Danmark har haft 66.700 forgæves rekrutteringer målt over et halvt år.

 

Det svarer til, at hver 4. rekrutteringsforsøg ikke endte med den ønskede medarbejder. I halvdelen af de forgæves rekrutteringer blev stillingen slet ikke besat, og manglen på arbejdskraft har altså medført, at Danmark er gået glip af ca. 30.000 job det seneste halve år.

 

For stillinger som specialarbejder inden for byggeriet oplevede virksomhederne, at 6 ud af 10 rekrutteringsforsøg førte til, at virksomhederne ikke fik de medarbejdere, de ønskede sig. Men udfordringerne med at finde medarbejdere gælder også en lang række andre stillinger, hvor der ikke er store formelle uddannelseskrav.

 

Til stillinger som rengøringsassistent, butiksmedarbejder eller køkkenmedhjælper oplever virksomhederne i mere end hver femte rekrutteringssituation, at de ikke kan få de medarbejdere, de ønsker sig.

 

Rekrutteringsudfordringer for ufaglært arbejdskraft

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er et paradoks og en udfordring, at det ikke er muligt i større omfang at imødekomme virksomhedernes behov for specialarbejdere inden for byggeriets område. Specielt når det gennem konkrete kurser på få uger er muligt at opnå de specifikke faglige kompetencer som efterspørges. Samtidig ligger byggeriet i top hvad angår produktionsbegrænsninger på grund af mangel på arbejdskraft, viser Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

 

Tallene fra Danmarks Statistik afslører også store regionale forskelle i manglen på arbejdskraft.

 

Dobbelt så mange ledige

Et andet paradoks er, at der til stillinger som f.eks. køkkenmedhjælper – hvor næsten hver tredje rekruttering var forgæves – er dobbelt så mange ledige i den såkaldte arbejdskraftreserve, som der er forgæves rekrutteringer. Det svarer til, at der for hver ledig i arbejdskraftreserven har været to job, hvor virksomhederne forgæves har søgt efter medarbejdere. Arbejdskraftreserven viser antal jobklare ledige, som har modtaget mere end 12 ugers sammenhængende offentlig forsørgelse.

 

Også på rengøringsområdet synes mulighederne for at få et job store. Her er hver 4. rekrutteringsforsøg forgæves. Men samtidig er der omtrent lige så mange ledige i arbejdskraftreserverne, som der er antal forgæves rekrutteringsforsøg.

 

Læs mere i Dansk Arbejdsgiverforenings opdaterede rapport om mangel på arbejdskraft.

 

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…