Alarmerende: Hver anden ikke-vestlig efterkommer vil forbyde kritik af religion – Danmark bliver mere islamiseret

Foto: Steen Raaschou

Udlændinge- og Integrationsministeriet laver en årlig undersøgelse af ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres medborgerskab.

 

Nogle medier har fået indblik i en del af årets undersøgelse. Det gælder således Kristeligt Dagblad.

 

Avisen kan berette fra undersøgelsen, at 48 procent af de ikke-vestlige efterkommere er ”helt/delvist enige i, at det bør være forbudt at kritisere religion.  Kun 31 procent er helt/delvist uenig.

 

Dette er et alarmerende brud på de danske og vestlige traditioner for åndsfrihed og ytringsfrihed.

 

Tal som disse afspejler, at islamisk fundamentalisme bliver stadig stærkere blandt muslimer i Danmark. Og da muslimernes andel af den danske befolkning vokser kraftigt, får denne fundamentalisme større og større indflydelse i vores samfund.

 

Dertil kommer, at efterkommerne er mere fundamentalistiske end forældrenes generation: 42 procent af indvandrerne støtter helt eller delvist et forbud. 36 procent er helt eller delvist uenige.

 

Islam står over dansk lov

Kristeligt Dagblad citerer Halima El Abassi, der er forkvinde for Rådet for Etniske Minoriteter. Hun mener, at undersøgelsens tal hænger sammen med, at efterkommere bliver mere religiøse end deres forældre.

 

Det er sådan set rigtigt, men det kræver en afgørende præcisering:

 

Unge muslimer bliver ikke ”mere religiøse” i vores forstand. De bliver tilhængere af en mere radikal eller fundamentalistisk islam. I modsætning til nutidens kristendom dikterer denne islam også, hvordan man skal indrette samfundet. Den giver politiske regler.

 

En anden nylig undersøgelse viser, hvad det betyder. Det drejer sig om Københavns Kommunes såkaldte integrationsbarometer for 2018. Heraf fremgår følgende:

 

Hver tredje ikke-vestlige indbygger i København i alderen 18-28 år siger, at religiøse love skal følges, selv om de vil være i strid med dansk lovgivning!

 

Mange unge muslimer mener således, at islams regler går forud for dansk lov. De er fundamentalister.

 

Tilsyneladende bliver denne fundamentalistiske holdning mere og mere udbredt blandt muslimer – ikke bare i Danmark, men i det meste af Europa.

 

Det er danskernes skyld

Det kommer nogle muslimske røster med en søforklaring på. Kristeligt Dagblad citerer således Tarek Hussein, der er muslim og forfatter til bogen ”Det sorte skæg”. Han siger:

 

”Når man som muslimsk minoritet de seneste 20 år har følt, at man er blevet hetzet på baggrund af ens religion og kultur, så hæver man i sidste ende paraderne. Konsekvensen bliver, at man afviser enhver kritik af religion, også selv om den er berettiget.”

 

Med andre ord: Det er danskernes skyld, at muslimer bliver mere fundamentalistiske og frihedsfjendske.

 

Tarek Hussein giver dog intet belæg for sin påstand. Og to ting halter gevaldigt ved denne påstand. Lad os se nærmere på dem.

 

”Islamofobi” og ”vestofobi”

For nogle år siden (2014) kom en meget omfattende undersøgelse af fundamentalisme blandt muslimer i Europa. Den blev gennemført af Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, under ledelse af professor Ruud Koopmans.

 

Her blev påvist stærkt fundamentalistiske holdninger blandt muslimer i seks undersøgte europæiske lande.

 

Undersøgelsen konkluderede blandt andet, at muslimer er mere fremmedfjendske end folk med baggrund i den kristne europæiske kultur.

 

Man taler meget om ”islamofobi”. Men muslimsk fjendtlighed mod Vesten er langt stærkere – man kunne måske kalde det ”vestofobi”.

 

Det samme mønster er blevet påvist i en større undersøgelse fra det anerkendte Pew Research Center.

 

Den påståede vestlige fjendtlighed over for muslimer er således en dårlig forklaring på, at nye generationer af muslimer bevæger sig i mere fundamentalistisk retning.

 

Det synes snarere at være islams fjendtlighed over for vestlige samfund og deres værdier, der trækker unge generationer af muslimer i Europa mod en mere antivestlig, fundamentalistisk holdning.

 

Fundamentalismen bunder i den muslimske verden

Dermed kommer vi til det andet store problem ved forklaringerne fra Tarek Hussein og ligesindede:

 

De taler, som om den stadig stærkere fundamentalisme først er opstået, efter at muslimerne er kommer til Danmark og andre vestlige lande. Det er hen i vejret.

 

Fundamentalistiske holdninger er blevet styrket meget kraftigt i den muslimske verden siden slutningen af forrige århundrede – før der var ret mange muslimske indvandrere i Danmark og Europa.

 

Man kan overhovedet ikke forstå den islamiske fundamentalismes fremmarch i Danmark og Europa uden at tage udgangspunkt i fundamentalismens fremmarch i den muslimske verden.

 

Denne fundamentalisme skabte en antivestlig islamisk selvbevidsthed, der nu inspirerer mange unge muslimer til at markere deres egen identitet i Danmark.

 

En afgørende faktor i den forbindelse har været Det Muslimske Broderskab, som spiller en enorm rolle blandt muslimer i både Mellemøsten og Europa.

 

Det er ikke hr. og fru Jensens skyld

En af Det Muslimske Broderskabs store tilhængere er Tyrkiets præsident Erdogan. Han var hovedtaler i 2017, da Broderskabet i Köln åbnede Europas største moské (uden for Tyrkiet).

 

Men også i Danmark er muslimske ledere en del af denne gigantiske fundamentalistiske bevægelse.

 

Det er ikke hr. og fru Jensen, der skaber den voksende fundamentalisme blandt muslimer. Det er meget stærke kræfter i den muslimske verden og i de muslimske miljøer i Danmark.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…