Afstemning i dag: Dansk Folkeparti vil have forbud mod religiøs hovedbeklædning i skolerne, men Socialdemokratiet spænder ben

Forslag fra Martin Henriksen som Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet ikke vil afvise (Foto: Folketinget)

Danske skoler er ikke en moské.

 

Derfor vil Dansk Folkeparti i forlængelse af tildækningsforbuddet nu have indført et forbud mod religiøs hovedbeklædning i de grundskoler, der finansieres af det offentlige.

 

Men den idé kom partiet ikke langt med, da forslaget i tirsdags var til behandling i Folketinget.

 

Forslaget om et forbud blev fremsat i forbindelse med forespørgselsdebat, som partiet havde initiativ til med følgende opfordring til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V):

 

”Vil statsministeren redegøre for regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen, og som presser eller tvinger danskerne til at ændre levevis og adfærd og rette ind af hensyn til indvandrere?”

 

Vi skal turde sætte grænser for rummeligheden

I sin næsten kvarter lange redegørelse gennemgik statsministeren regeringens forskellige tiltag omkring indvandringen, og understregede slutteligt blandt andet:

 

”Vi skal kunne genkende Danmark, også i fremtiden, og for mig er frihed, frisind og fællesskab uløseligt forbundet med det bedste ved Danmark,” lød det fra statsministeren, som fortsatte:

 

”Det skal vi værne om ved at hylde mangfoldigheden, men også ved at turde sætte grænser for rummeligheden, og derfor er det med den her debat som med de fleste, den er ikke sort-hvid, og den er nødt til at have sine nuancer, for der skal findes en balance mellem fasthed og hårdhed og lukkethed.”

 

Det kræver en gyldig adgangsbillet at komme ind

Det var Dansk Folkepartis integrations- og udlændingeordfører, Martin Henriksen, der havde taget initiativ til forespørgselsdebatten.

 

I sin ordførertale påpegede Martin Henriksen blandt andet, at:

 

”Med fare for at blive misforstået vil jeg sige, at vores fællesskab i udgangspunktet er et lukket fællesskab. Det er ikke åbent for alle. Man kan godt komme ind på visse betingelser, men det kræver en gyldig adgangsbillet,” lød det fra Martin Henriksen, som fortsatte:

 

”Og kommer man ind og efterfølgende bryder med vores regler, er det det samme som at takke nej til at være en del af Danmark. Det skal vi herinde i huset være fælles om at mene. Sådan bør det være, men sådan er det desværre langtfra.”

 

DF-ordføreren fremsatte herefter et forslag til vedtagelse, der blandt andet indeholder en opfordring til regeringen om at forbyde religiøs hovedbeklædning i offentligt finansierede grundskoler.

 

Du kan læse hele forslaget i bunden af artiklen.

 

Efterhånden som de forskellige ordførere kom på talerstolen blev det klart, at der ikke tilslutning til Martin Henriksens forslag.

 

Den socialdemokratiske ordfører, Mattias Tesfaye, talte om bopæl, uddannelsesbaggrund, beskæftigelse og kulturel baggrund som forventede forudsætninger for integration og sluttede:

 

”Hvis Socialdemokratiet igen får lov til at danne regering, vil vi styrke integrationen med udgangspunkt i de fire forventninger, som jeg kort har skitseret.” sluttede Tesfaye og fremsatte et forslag til vedtagelse som modvægt til Dansk Folkeparti.

 

Heri heddet det blandt andet, at ”Folketinget støtter, at der føres en aktiv indvandringspolitik, som styrker samhørigheden i samfundet” – også dette forslag kan du i sin helhed læse i bunden af artiklen.

 

Venstres ordfører, Mads Fuglede, hæftede sig også ved regeringens tiltag på udlændingeområdet, og han mente, at:

 

”Langt de fleste mennesker tager de værdier til sig. Det glæder mig selvfølgelig. Men der er nogle derude, der ønsker at nedbryde vores værdier, nedbryde det, der er sammenhængskraften i vores forpligtende fællesskab, og den frihed, vi alle nyder gavn af, lød det fra Mads Fuglede, som fortsatte:

 

”Til dem kan jeg kun sige, at det er min oprigtige holdning, at vi sammen bør opsige vores bofællesskab.”

 

Enhedslistens ordfører, Rosa Lund, understregede, at alle flygtninge efter Enhedslistens opfattelse skal integreres, da mange kommer langvarige konflikter, der ikke ser ud til at stoppe foreløbig.

 

”Der synes jeg, og der synes vi i Enhedslisten, at vi skylder de mennesker, som er flygtet hertil, og at vi skylder vores samfund at integrere dem, så de får de bedste muligheder, men så vi sådan set også får de bedste muligheder i Danmark,” understregede Rosa Lund.

 

Liberal Alliances ordfører, Henrik Dahl, påpegede blandt andet, at beslutningen i 1983 om at Danmark skal være indvandringsland, var katastrofal og har været underminerende for samfundet.

 

”Det er vi i Liberal Alliance selvfølgelig meget imod, og kampen for, at vores liberale demokrati for det første ikke bliver undermineret yderligere og for det andet bliver styrket der, hvor det er blevet svækket, er en vital del af det værdigrundlag, som regeringens politik hviler på,” fastslog Henrik Dahl.

 

Alternativets ordfører, Carolina Magdalene Maier, mente at integrationen i Danmark har været en succes og henviste til en bog, som phd. Hans Lassen har skrevet:

 

”Jeg vil sådan set anbefale, at man læser den, for der er mange gode pointer i den, i forhold til hvorfor integrationen i Danmark er en succes, og hvorfor vi politikere nogle gange simpelt hen er så fokuseret på, at det er en fiasko, at vi glemmer at se alle de positive ting, der er i den danske integrationshistorie,” lød det altså fra Carolina Magdalene Maier.

 

Det Radikale Venstres ordfører, Sofie Carsten Nielsen, konstaterede, at man sagtens kan være dansk og bære tørklæde, og afleverede følgende svada til Dansk Folkeparti:

 

”Der siges i talerne pæne ord om integration og værdien af at tage Danmark til sig, men det modarbejdes, når man når frem til forhandlingsbordet med Dansk Folkeparti,” fastslog Sofie Carsten Nielsen og fortsatte:

 

”Og alligevel er det så Dansk Folkeparti, der dikterer sådan, at man nu fortæller mennesker, der er flygtet hertil: I skal absolut ikke integrere jer, men I skal gøre det alligevel. Ellers vanker der.”

 

Socialistisk Folkepartis ordfører, Holger K. Nielsen, fastslog, at Danmark ikke er noget helt entydigt, og beklagede tingenes tilstand på det værdipolitiske område i Folketinget:

 

”Når man taler værdipolitik, handler det om, hvordan man kan genere de fremmede mest muligt, og det er desværre sådan blevet ganske almindeligt accepteret her i Folketinget,” beklagede Holger K. Nielsen og fortsatte:

 

”Det kunne jo lige så godt handle om kunne handle om moralske værdier, det kunne handle om, hvordan man behandler andre mennesker på en ordentlig måde.”

 

Den Konservative ordfører, Naser Khader, hæftede sig ved regeringens stramme udlændingepolitik og den skæve indvandring med en overvægt fra Mellemøsten og fastslog:

 

”Det er ikke nok blot at overholde dansk lovgivning, hvis man ønsker at blive en del af det danske samfund,” fremførte Naser Khader og fortsatte:

 

”Vi er nødt til at kræve total assimilation i forhold til de grundlæggende værdier, og en grundlæggende forståelse for dansk kultur, historie og sprog er også nødvendigt. Vil man bo og leve i Danmark, skal man lære dansk.”

 

Naser Khader var den sidste i ordførerrækken, og i lighed med de øvrige regeringspartiers ordførere forholdt han sig ikke til forslaget fra Dansk Folkeparti.

 

De to forslag til folketingsbeslutning.

I sin fulde tekst lyder forslaget fra Dansk Folkeparti:

 

”Det er Folketingets opfattelse, at en restriktiv indvandringspolitik er nødvendig for at værne om danske værdier. Folketinget bemærker, at det er vigtigt at bevare dansk kultur og danske værdier samt at bekæmpe islamiseringen af samfundet.

Tildækningsforbuddet og arbejdet med at forhindre visse udenlandske pengedonationer til religiøse formål i Danmark er vigtige dele af arbejdet. Folketinget opfordrer til, at der i forlængelse heraf vedtages et forbud mod at bære religiøs hovedbeklædning i grundskoler, der finansieres af det offentlige.

Folketinget opfordrer herudover regeringen til at værne om dansk selvbestemmelse og i forlængelse heraf i særlig grad at være opmærksom på de mulige negative konsekvenser af afgørelsen ved EU-domstolen i spørgsmålet om familiesammenføring og tyrkiske statsborgere.

Folketinget opfordrer ligeledes regeringen til at styrke hjemsendelsen af flygtninge i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2019 samt sikre, at der hurtigst muligt etableres et asylstop således, at asylansøgere afvises ved de danske grænser.”

 

Socialdemokratiets forslag, et såkaldt afværgeforslag, lyder kort og godt:

 

”Folketinget støtter, at der føres en aktiv integrationspolitik, som styrker samhørigheden i samfundet. Folketinget ønsker derfor at føre en politik, der sikrer, at indvandrere tilegner sig det danske sprog og hurtigst muligt kommer i arbejde. Derudover ønsker Folketinget at bekæmpe tendenser til parallelsamfund og social kontrol, der indskrænker frihedsrettigheder for nogle befolkningsgrupper”.

 

Og nu bliver det så interessant at se, hvordan regeringspartierne forholder sig til de to forslag, der skal stemmes om i dag.

 

Vil de stemme for forslaget fra Dansk Folkeparti, eller foretrækker de det socialdemokratiske – eller ender med at blande sig udenom og stemme gult.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…