Advarsel: Det blå sygesikringsbevis dækker ikke som danskerne tror – flere tusinde har fået en ubehagelig overraskelse

Ferien står snart for døren, og omkring to millioner danskere skal ifølge RejseforsikringsGuiden være opmærksomme på, at deres blå EU-sygesikringsbevis fra 2014 udløber i år.

 

Det blå EU-sygesikringsbevis dækker den behandling, som borgerne i ferielandet har krav på, når det gælder EU-landene plus Schweiz, Lichtenstein, Norge og Island.

 

Her er problemet for mange danskere, at de er vant til et sundhedssystem, hvor alt er gratis, men sådan er forholdene langt overalt i de lande, hvor EU-sygesikringsbeviset gælder.

 

Over fire tusinde danske turister måtte til lommerne

Således blev sidste år ikke færre end 4.498 danskere udstyret med det blå EU-sygesikringsbevis tvunget til at betale for behandling, da de blev ramt af en ulykke eller sygdom under ferie i de lande, der er omfattet af garantien i det blå EU-sygesikringsbevis, skriver Finans.

 

Det skyldes, at i mange af de lande, som det blå EU-sygesikringsbevis dækker, er den offentlige sygebehandling baseret på en vis form for egenbetaling, som altså også gælder danske turister med det blå EU-sygesikringsbevis.

 

Ligeledes skal man være opmærksom på, at det blå EU-sygesikringsbevis ikke dækker hjemtransport

 

Dertil kommer så et helt andet problem.

 

I nogle lande respekter man ikke reglerne, men kræver fuld betaling

Hos SOS International, der er en assistanceorganisation for flere stor nordiske forsikringsselskaber, advarer man om, at det blå EU-sygesikringsbevis ikke respekteres overalt i EU.

 

”Vi har hvert år sager, hvor patienter får en regning, selvom de har det blå sygesikringsbevis og er behandlet på offentlige klinikker,” siger divisionsdirektør i SOS International Karin Tranberg til Finans og fortsætter:

 

”Problemet er lige nu absolut størst i Spanien, særligt på Gran Canaria, hvor man afkræver behandling af syge, der kommer på det offentlige hospital fra en privat klinik. Det kan ligne en regel rettet direkte mod turister,” understreger Karin Tranberg.

 

Også Udbetaling Danmark advarer: God idé at tegne en privat forsikring

Som nævnt er mange landes borgere dækket ringere af sygeforsikring end vi er her i Danmark, og i den forbindelse vil det være klogt at overveje en privat sygeforsikring ved rejse i de lande, der skulle være dækket af det blå EU-sygesikringsbevis, lyder det fra Lise Schou Hansen, som er centerdirektør i Udbetaling Danmark.

 

”Det blå EU-sygesikringskort giver udelukkende ret til sundhedsydelser på de vilkår, der gælder for borgerne i det land, man opholder sig i,” siger Lise Schou Hansen og fortsætter

 

”Man kan derfor opleve at skulle betale hele eller dele af behandlingen selv, hvis man ikke har en privat rejseforsikring oven, og man skal være opmærksom på at kortet ikke dækker hjemtransport”, siger Lise Schou Hansen ifølge RejseforsikringsGuiden.dk.

 

De fleste får deres udgifter refunderet, når de kommer hjem

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed får cirka halvdelen af de danskere, der har troet at EU’s blå sygesikringsbevis dækker udgifterne til sygebehandling som i Danmark, fået deres udgifter refunderet.

 

Andre sendes videre til regionerne og får der refusion, og langt de fleste får således ret i, at behandlingen burde være gratis.

 

Men det skal i den forbindelse lige understreges, at Styrelsen for Patientsikkerhed i sin vejledning oplyser, at:

 

”Har du vist dit blå EU-sygesikringskort, men alligevel har fået en regning, har du sandsynligvis betalt egenbetaling. Egenbetaling kan ikke refunderes.”

 

Hvis du i din tiltro til det blå EU-sygesikringsbevis er kommet galt afsted under ferien og har måttet betale for din behandling, kan du efter hjemkomsten søge om at få beløbet refunderet, men det er ikke sådan lige til. Det kan du læse mere om her: https://stps.dk/da/borgere/eu-sygesikring/refusion-af-udgifter-til-behandling-i-udlandet/

 

Men man skal være opmærksom på, at det er en langstrakt affære. Således skriver Styrelsen på sin hjemmeside, at:

 

”Vi modtager for tiden et meget stort antal ansøgninger. Der vil derfor typisk gå flere måneder, før du får en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning og sendt din sag til de udenlandske myndigheder.”

 

Spidskandidat til EP-valget: Det sandvanlige EU-bluf

De faldgruber, som det opreklamerede blå EU-sygesikringsbevis indeholder, og som får danskere til at falde i, kommer ikke bag på Dansk Folkepartis spidskandidat til det kommende valg til det såkaldte Europa-Parlament, Peter Kofod.

 

”Det er jo det sædvanlige EU-bluf, når man forsøger at bilde folk ind, at EU skam også er til gavn for den enkelte,” siger Peter Kofod til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Men uanset svaghederne omkring egenbetaling, vil jeg efter valget tage fat i EU-Kommission for at sikre, at alle landene i det mindste overholder reglerne og ikke opkræver betaling af danske turister, som de ikke opkræver af deres egne borgere.”

 

Peter Kofod understreger i den forbindelse, at ideen om det fælles EU-sikringskort er helt skæv.

 

”Det ville være helt fint med reglerne, hvis kortet giver de enkelte landes borgere ret til den gratis sygebehandling, som de ville have fået i deres eget land, men som det fungerer nu, så stikker man i hvert fald danske turister blår i øjnene,” siger Peter Kofoed.

 

Ikke give gratis sygebehandling til alt og alle, når danskerne selv skal betale

Peter Kofod oplyser, at det er en sag, som han efter valget vil tage op med EU-kommissionen for at få ændret reglerne således, at det blå EU-sikringskort giver statsborgerne ret til den gratis sygebehandling, de ville have fået i deres eget land.

 

”Det kan ikke passe, at vi i Danmark skal give gratis sygebehandling til alt og alle, medens danske turister til gengæld pænt må betale en del af behandlingen, hvis de under ferien bliver syg i et af de lande, der er omfattet af det blå sygesikringsbevis,” understreger Peter Kofod.

 

Læs mere om emnet her:

https://finans.dk/privatokonomi/ECE11379250/tusindvis-af-danskere-ender-med-en-regning-ved-sygdom-paa-ferie-i-europa/?ctxref=ext

 

https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Sygesikring-og-laegevalg/EU-sygesikringskortet-det-blaa-kort

 

Her kan du finde reglerne for sygesikring i de enkelte lande, men det kræver kendskab til engelsk, tysk og fransk:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=da

 

https://www.rejseforsikringsguiden.dk/to-millioner-danske-blaa-sygesikringskort-udloeber-i-2

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…