Aarhus Byråd sagde nej til at gøre muslimske tørklæder til en del af uniformen

Af Jakob Søgaard Clausen, Dansk Folkepartis folketingskandidat i Østjylland

 

Onsdag aften skulle Århus Byråd tage stilling til et forslag fra Enhedslisten om at gøre det muslimske tørklæde til en del af uniformen for ansatte i kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Enhedslisten foreslog konkret, at der skulle designes et tørklæde, som skulle passe i farve og kvalitet til den eksisterende uniform.

 

Forslaget blev mødt af stor modstand i byrådet og blev stemt ned af et stort flertal. Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet, Konservative og Liberal Alliance var alle imod, mens kun SF og Radikale Venstre kunne støtte forslaget fra Enhedslisten.

 

Lone Norlander Smith fra Enhedslisten argumenterede for, at hvis tørklædet blev en del af uniformen, så ville det være godt af hygiejniske grunde. Dette argument kunne kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning dog ikke genkende. I et notat udarbejdet af forvaltningen skriver de, at der fra Sundhedsstyrelsens side ingen anbefaling er om at tørklæder skal være omfattet af de kommunale uniformer af hygiejnemæssige grunde.

 

Enhedslistens ordfører fremhævede også, at hvis tørklæderne blev en del af uniformen, ville det sende et godt signal til de af kommunens medarbejdere, som bærer tørklædet, da de så ville kunne føle sig bedre tilpasse og mere inkluderet i kommunen.

 

Både Socialdemokratiet, Alternativet og Konservative stillede sig imidlertid kritiske i forhold til, hvorvidt der overhovedet var et problem. Var der overhovedet nogle medarbejdere, som havde ytret ønske om at få et standardiseret tørklæde, ville partierne vide. Dette svarede Enhedslisten ikke på.

 

SF støttede omvendt Enhedslisten og mente, at det var et sundt princip at gøre det muligt for medarbejderne at få tørklædet som en del af uniformen. Derudover fremhævede SF også, at der var andre offentlige arbejdspladser, hvor man netop havde gjort, som Enhedslisten foreslår.

 

Liberal Alliance kaldte forslaget useriøst og mente, at det var med til at kortslutte en ellers vigtig ligestillingsdebat i forhold til de radikale miljøer, som findes i kommunes ghettoer. Partiet mente i stedet, at Enhedslisten skulle melde sig ind i kampen mod de undertrykkende miljøer. Også Venstre kritiserede forslaget og sagde, at partiet overhovedet ikke vil blande sig i, hvorvidt medarbejderne benytter tørklæder.

 

Dansk Folkeparti kritiserede Enhedslisten for at skabe et problem, som ikke findes, og kritiserede i skarpe vendinger Enhedslisten for at ville bruge kommunale skattekroner på at designe og købe religiøse symboler til kommunens medarbejdere. Partiet mente, at det må være en privat sag, som kommunen ikke skal blande sig i.

 

Jeg har tidligere kaldt Enhedslistens forslag et knæfald for islam. Denne vending tog Radikale Venstre også op under behandlingen af sagen. Radikale Venstre mente imidlertid ikke, at der var tale om et knæfald for islam. Partiet mente tværtimod, at et standardiseret tørklæde ville have en fin signalværdi i forhold til inklusionen af kommunens medarbejdere.

 

Radikale Venstre nævnte også Dansk Folkepartis aktuelle forslag i folketinget om et forbud mod, at offentligt ansatte må bære tørklæde i arbejdstiden. Radikale mente, at Dansk Folkepartis forslag var åbenlys diskrimination, og derfor mente partiet, at Århus passende kunne trække i den modsatte retning ved at vedtage Enhedslistens forslag. Dette var resten af byrådet derimod ikke med på, og forslaget faldt efter en afstemning krævet af Enhedslisten.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…