Finansloven betyder en svækkelse af udlændingepolitikken, der tilgodeser de røde kernevælgere – og Morten Østergaard

Gadebillede fra Nørrebro i København: Arkivfoto: Privat

Der var noget påfaldende ved præsentationen af den nye finanslov mandag aften.

 

De røde partier havde timet deres forhandlinger, så finansministeren og de andre i den grad selv kunne styre, hvad der kom ud i medierne.  

 

Man omdelte ikke nogen papirer, som journalisterne kunne spørge kritisk ud fra. I stedet nøjedes man med lovsange til det fantastiske resultat, man havde opnået med det fantastiske samarbejde, man havde haft.

 

Da journalisterne ikke kendte forligsteksten, spurgte de lidt på må og få – det blev ret følgagtigt og tandløst. De manglede simpelt hen viden for at kunne gå til biddet.

 

De røde politikere stod bare og smilede om kap, som om det var aftalt – og det var det nok også. De gik ikke efter at informere konkret og praktisk, men efter at skabe en ’feel good’-stemning.

 

Spindoktorer har ikke levet forgæves

Efter at have sundet sig lidt begyndte et par journalister dog at spørge til, hvem der skulle betale for alle de rare gaver, man annoncerede.

 

Svaret fra finansminister Nicolai Wammen var slående:

 

Desværre havde man endnu ikke de papirer klar, som kunne give journalisterne præcise oplysninger om for eksempel de foreslåede skatte- og afgiftsstigninger.

 

Det er jo fuldstændig uhørt. En regering skal planlægge forhandlingerne sådan, at man kan give journalisterne og befolkningen konkret information om hovedindholdet, når man træder frem med aftalen.

 

Man fik faktisk det indtryk, at forløbet var planlagt ud fra den stik modsatte målsætning. Man ville fortælle om de milde gaver, der skulle deles ud, men der skulle i første omgang ikke afsløres for meget om betalingen. Det kunne ødelægge den gode stemning.

 

Så man tilrettelagde forhandlingerne sådan, at politikerne først kom ud til journalisterne sent på aftenen og uden skriftlige udspil. Spindoktorer har ikke levet forgæves.

 

 

Tirsdag er tågen omkring finanslovsforslaget så småt begyndt at lette.

 

Væsentlige dele af forslaget vil der være bred politisk enighed om. Men andre dele sigter i den grad mod at gøre de røde kernevælgere glade. Der er alvorlige problemer i forslaget, men de kommer ikke frem.

 

Konkrete punkter

Frem til 2025 skal man nå op på 1,6 mia. kr. årligt til minimumsnormeringer i daginstitutioner.

 

Der skal opkøbes dårlig landbrugsjord. Folkeskolen skal have flere penge, mens de frie skoler skal være glade for bare at overleve.

 

Der skal ansættes flere sygeplejersker, og der skal flere penge til psykiatrien.

 

Disse punkter er der bred politisk enighed om. Ligeledes er der bred enighed om en kraftigt forstærket klimaindsats.

 

Der skal hentes nye indtægter til staten via afgiftsforhøjelser – herunder forhøjelse af bo- og arveafgiften til skade for blandt andet familiedrevne virksomheder.

 

Ikke meget til de ældre

Alt dette kan tænde nogle julelys i øjnene på pædagoger, skolelærere og grønne organisationer – rød bloks kerneland.

 

Derimod skal man lede længe i finanslovsforslaget for at finde forslag, der målrettet forbedrer forholdene for de ældre. I gamle dage var det ellers en socialdemokratisk mærkesag.

 

Det er klart, at også ældre har gavn af flere sygeplejersker og sengepladser på sygehusene og af en styrkelse af psykiatrien.

 

Men det er pædagogerne og skolelærerne, der især får bevågenhed i finanslovsforslaget.

 

Mere attraktivt at komme til Danmark

Samtidig svigter dette forslag fatalt, når det gælder udlændingepolitikken. Også på dette afgørende punkt er finanslovsforslaget et udspil til nogle af de rødeste vælgere og ikke til hele den brede befolkning.

 

Ifølge det røde forslag skal udlændinge, der kommer til Danmark, have meget lettere ved at få dagpenge. Som om vi ikke i forvejen har enorme problemer med indvandrere, der ikke arbejder, men forsørges af danskerne.

 

Udlændinge behøver ikke længere at have opholdt sig i mindst syv ud af de seneste 12 år for at kunne få dagpenge. Det samme skal gælde for hjemvendte danskere, hvilket der kan være mere ræson i.

 

Dumper med et brag i udlændingepolitikken

Helt fatalt er det røde finanslovsforslag dog i forhold til de absolutte kernepunkter i udlændingepolitikken:

 

En ansvarlig dansk regering må gøre det lettere at få sendt flygtninge tilbage til deres hjemland, så snart forholdene er sikre nok til det.

 

Samtidig skal det gøres sværere for især ikke-vestlige migranter at komme ind i Danmark.

 

Disse to punkter er fuldstændig afgørende for Danmarks fremtid. Hvis en dansk regering svigter her, vil befolkningen i dette land ændre sig dramatisk i mere og mere muslimsk retning. Det vil undergrave den kultur og de værdier, som det danske samfund er bygget på.

 

Her dumper det røde finanslovsforslag med et brag.

 

Gave til De Radikale

For det første lægger man op til, at det skal være lettere for flygtninge at blive i Danmark, frem for at rejse hjem, så snart forholdene tillader det. Det skal ske, hvis flygtninge har været i beskæftigelse i to år.

 

Denne gave til De Radikale blev man allerede enige om i forbindelse med de røde partiers såkaldte forståelsespapir.

 

Så har man en fætter med en lille forretning skulle det være en smal sag at holde den gående med en pro forma beskæftigelse i to år, så man får mulighed for at blive.

 

Ingen penge til grænsekontrol

For det andet hedder det i den røde aftale: ”Der afsættes ikke penge til øget grænsekontrol i aftalen.”

 

Der vil således fortsat være rige muligheder for at komme illegalt ind i Danmark. Og al erfaring viser, at er folk først kommet ind, er det meget svært at få dem sendt ud igen.

 

Samtidig vil man altså gøre det mere tillokkende for udlændinge at komme hertil – i og med, at man får hurtigere adgang til dagpenge. Det er ellers til overflod dokumenteret, at god adgang til sociale ydelser tiltrækker indvandring.

 

Finanslovsforslaget har positive takter på blandt andet klima og sundhed. Men det er problematisk på en række punkter.

 

Og det er en regulær katastrofe, når det gælder udlændingepolitikken. Her er store dele af teksten skrevet med ført hånd fra Morten Østergaard.

 

Her er finansloven

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…