Har det betydning, at afkastkurven på den lange rente vender?

Colourbox

I dag – den 14. august 2019 – vakte det opmærksomhed på Wall Street, at afkastet på en amerikansk 2-årig statsobligation pludselig blev større end afkastet på en 10-årig obligation.

 

Det er sket før – også i år. Fredag den 22. marts 2019 indtrådte det usædvanlige fænomen også på det amerikanske obligationsmarked.

 

Normalt er der en positiv forskel mellem renten på korte papirer og lange papirer. Renten på en obligation med 10-års løbetid er normalt højere end på et 3-måneders papir, fordi investorer normalt forventer en vis præmie for at binde midlerne i lange papirer, hvor der kan være en vis risiko i form af det fremtidige inflationsniveau m.v.

 

I dag til morgen kunne man ligesom den fredag tilbage i marts iagttage den såkaldte omvendte afkastkurve (inverted yield curve), fordi efterspørgslen i markedet for lange papirer oversteg efterspørgslen efter korte papirer.

 

I visse børskredse tolkes en omvendt afkastkurve som et sikkert tegn på en kommende recession.

 

Hvis forudsigelserne ikke afvises som panik blandt de hysteriske kællinger på børsen, fortolkes en lav lang rente som resultatet af investorernes tilbøjelighed til at sikre et langsigtet, men måske beskedent afkast. Et skifte i efterspørgslen fra korte til lange papirer kan være et tegn på forventninger om en kommende periode med meget lave renter: Noget usædvanligt – noget der presser fremtidens renter nedad. Det kan være forventning om en decideret kollaps i den private sektors investeringer og dermed efterspørgsel efter finansiering, eller måske forventninger om at det vil lykkes Centralbanken med forskellige midler at presse renten yderligere ned med henblik på at fremme den økonomiske aktivitet. Noget sådant kan forventes under en egentlig recession.

 

Det kan imidlertid også tænkes, at vi simpelthen skal vænne os til, at afkastkurven undertiden vender og generelt flader ud. Hvis markederne generelt forventer, at det nuværende lave renteniveau – nominelt og realt – vil være det typiske i måske en årrække. Hvis det er tilfældet, vil det være rene tilfældigheder, der afgør formen på afkastkurven.

 

Washington Post kan den 14. august 2019 informere deres læsere, der typisk må betale mellem 4 og 5 pct. på deres huslån, at Jyske Bank i Danmark nu tilbyder 10-års realkreditlån til en rente på – 0,5 pct. Hvad Washington Post ikke ved er at Jyske Bank ligesom alle andre danske pengeinstitutter til gengæld for den lave (negative) rente, flår kunderne med eksorbitant høje lånegebyrer.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…