Tilliden til politikere har ramt et betænkeligt lavpunkt

Den første ophængning af Dannebrog i folketingssalen (Foto: Claus Lundsager)

Mindre end hver fjerde vælger, nemlig 24%, har ifølge en aktuel undersøgelse tillid til de valgte politikere. Det er et kraftigt fald siden seneste måling af slagsen og meget betænkeligt set ud fra et demokratisk synspunkt. Den udbredte politikerlede er således et symptom på, at folkestyret tilsyneladende har det skidt. Et sundt folkestyre bygger på især to ting. Det første er en konstruktiv uenighed, hvor man deler sig efter anskuelse og deltager aktivt i en politisk offentlig debat drevet ikke blot af uenigheder, men også af respekt for modparten. Underforstået: Man er uenig på en ordentlig og sober måde.

 

Det andet, folkestyret bygger sin sundhed og levedygtighed på, er tillid mellem vælgerne og de valgte repræsentanter. Selv om den offentlige debat – ikke mindst takket være de overfladiske sociale medier – ind imellem kan være uskøn, så er det nok den manglende tillid, der er det største problem. Den har vi desværre oplevet for fuld udblæsning i denne valgkamp.

 

Partierne – ingen nævnt, ingen glemt – har f.eks. luret, at klimaspørgsmålet optager vælgerne meget takket være en intens hjernevask båret frem af diverse meningsdannere – herunder en 16 årig teenagepige fra Sverige (!). Derfor står partilederne på tæerne af hinanden og kommer med det ene overbud efter det andet på klimaområdet. Det er mere båret af en panisk jagt på stemmer, end det er båret af nøgtern realisme og saglighed.

 

Klimaspørgsmålet som skabt til at styre borgernes liv ned til mindste detalje

 

Videnskabsfolk, der er uenige i FN´s klimapanels vurderinger, kan stort set ikke komme til orde i medierne. Klimadebatten føres ensidigt på den præmis, at de igangværende klimaændringer er menneskeskabte, og at årsagen er en for stor udledning af CO2-drivhusgasser. Derfor samles alle kræfter om at give helt urealistiske bud på at mindske CO2-udledningen drastisk. Eksempelvis er en total udskiftning af benzin- og dieseldrevne biler inden for en kort årrække til fordel for elbiler på dagsordenen hos alle partier.

 

Man har glemt at tage højde for, at den moderne bilpark faktisk takket være ny teknologi, som man nok kun har set begyndelsen til, er langt mindre forurenende end tidligere. Bilerne kører længere på literen, de forurener mindre, og de kører på blyfri benzin. Den af klimaaktivister elskede elbil viser sig faktisk overordnet set at være langt mindre bæredygtig end de nuværende transportmidler. Det er det lykkedes et par eksperter at få spalteplads til at forklare i et af vore landsdækkende dagblade, men desværre har det ikke anfægtet en eneste politiker. De fremturer med elbiler som det eneste saliggørende og rynker på næsen af alt, hvad der bare er i nærheden af fossile brændstoffer. Der er nemlig stemmer og uanede muligheder for at styre borgernes liv ned til mindste detalje i det. Og så er der fri adgang til borgernes lommer til at finansiere det ædle formål.

 

Reel og nøgtern klimadebat efterlyses

Kort og godt: Klimadebatten er degenereret til at blive et oppustet skrækscenarie bygget på et ikke dokumenteret grundlag, men velegnet til at udskrive en lang række nye skatter og afgifter med det ædle formål at redde verden fra undergang. Skulle man endelig pege på et angiveligt menneskeskabt problem, der kan ødelægge livsbetingelserne på kloden, så se på arsenalerne af altødelæggende kernevåben rundt omkring i verden. De udgør en reel trussel. Det samme gør befolkningseksplosionen, hvorimod klimaet er en så sammensat og uoverskuelig størrelse, at elbiler, stop for oksebøffer og flyrejser m.v. hverken gør fra eller til.

 

Forskning og investering i ny teknologi kan derimod givetvis løse nogle af de problemer, klimaændringerne vil give ad åre. Men når den sidste koprut er slået, det sidste fly kørt i hangar, og de sidste biler drevet af ”sort” energi er skrottet, vil vi ikke af den grund opleve, at mennesket kan styre klimaet, temperaturniveauet og verdenshavenes vandstand med sikker hånd. Lad  os få en reel og nøgtern klimadebat bygget på realisme i stedet for al den gru, rædsel og varme luft, der lukkes ud i denne valgkamp! Nogle partier har fået den lyse idé at lave en klimalov (!) – så husk endelig at inddrage tyngdekraften for at forebygge bl.a. en del faldulykker (!). Kan man styre klimaet, kan man vel også påvirke tyngdekraften!

 

 

De mange velfærdsløfter er også med til, at vælgerne føler sig undervurderet. Ethvert barn kan se, at de ikke alle kan opfyldes, hvis vi som borgere blot skal have en lille smule råderum over egne penge og eget liv tilbage. Hvem tager i øvrigt et minimum af hensyn til dem, der skal finansiere alle herlighederne, nemlig erhvervslivet og alle vi almindelige skatteydere? Er der en stor gruppe, der er totalt overset i valgkampen, så er det ”trækdyrene”.

 

Vi kan heller ikke som vælgere forholde os til hverken et socialistisk eller et borgerligt liberalt projekt, fordi partierne med få undtagelser ikke går ud og fægter med åben pande for det, de tror på. Det gælder især de to regeringsbærende partier, S og V. Præsentér os for jeres hjerteblod  inden valget og tag så fat på regeringsmulighederne efter valget! Giv os noget at vælge imellem – det er demokratiets hjerteblod!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…