Fremtrædende meningsdannere støtter Socialtilsynets chokerende indstilling i sagen om Tavakolis plejendatter

Jaleh Tavakoli

Da det i sidste uge kom frem, at Socialtilsynet ville inddrage Jaleh Tavakolis plejetilladelse til familiens 8-årige plejedatter, fordi hun havde delt en henrettelsesvideo på Facebook og er for eksponeret i den offentlige debat, var min første tanke, at det måtte være fake news:

 

Vi lever trods alt i et retssamfund, hvor myndighederne ikke må inddrage usaglige hensyn, når de skal træffe en afgørelse, og den omstændighed, at Jaleh Tavakoli er en ivrig samfundsdebattør burde aldrig kunne påvirke bedømmelsen af hende som plejeforælder negativt. Tværtimod, skulle man mene, at det var en fordel for et barns demokratiske dannelse at vokse op i et hjem, hvor man er levende optaget af samfundsspørgsmål.

 

Men det mener Socialtilsynet ikke, for tilsynet baserer udelukkende sin afgørelse på Jaleh Tavakolis deltagelse i samfundsdebatten og på, at hun er blevet sigtet (ikke tiltalt eller dømt) for at have delt en henrettelsesvideo på Facebook. Intet sted i Socialtilsynets skrivelse finder man en vurdering af de kriterier, som er allermest relevante, nemlig om Jahle Tavakoli og hendes mand kan skabe trygge og kærlige rammer og stabil voksenkontakt for deres plejedatter, som i øvrigt har boet hos dem siden hun kun var to dage gammel.

 

Det er på så mange måder rystende, for ud over, at en offentlig myndighed straffer et barn og fjerner det fra den eneste familie hun har kendt, fordi plejemoderen har delt en henrettelsesvideo – så er Socialtilsynets afgørelse også en direkte besked til danskerne om, at du ikke kan være plejeforælder og samtidig bevare din ytringsfrihed.

 

Helt ude i hampen, skulle man mene, og derfor var det også Trykkefrihedsselskabets klare opfattelse, at denne afgørelse var så horribel, at alle kunne se det, og at vi i vores støtte til Jaleh Tavakoli, ville løbe åbne døre ind – hos danskerne i almindelighed, og hos politikere, myndigheder og meningsdannere i særdeleshed.

 

Men det gjorde vi ikke.

 

Faktisk har det vist sig, at fremtrædende meningsdannere og interesseorganisationer har bakket op om Socialstyrelsens afgørelse. Tidligere justitsminister Hans Engell mente således, at det var et fuldstændig proportionalt indgreb at fjerne Jaleh Tavakolis plejedatter. Hans sagde således i TV2 News & co forleden:

 

”…Og jeg bliver nødt til at sige, at selvom jeg som udgangspunkt var lidt tøvende over for, om man kunne træffe en så vidtgående beslutning på grund af en sigtelse, så må jeg sige, at efter det jeg har hørt her, og den totale fejlfremstilling af, hvad det var, der skete i den periode: forfærdeligheden i den grusomme handling – osv., så må jeg sige, så synes jeg alt tyder i den grad i retning af, at de sociale myndigheder har truffet en gennemført klog og rigtig beslutning.”

 

Lige så overraskende og ikke mindre bekymrende er holdningen fra interessorganisationen Børns Vilkår. I en udtalelse til dr.dk siger juridisk seniorrådgiver Ingrid Hartelius Dall: ”Jeg synes, det er godt, at tilsynet reagerer [….] Moren har jo ikke bare delt en video, hun har delt en video, som gør, at hun er sigtet for en overtrædelse af straffeloven, som kan give flere års fængsel. Det er ikke noget, man skal kigge let på.”

 

At Jaleh Tavakoli hverken er tiltalt eller dømt, spiller altså ingen trille for den juridiske seniorrådgiver hos Børns Vilkår. Det spiller tilsyneladende heller ingen rolle for den juridiske seniorrådgivers vurdering af Jaleh Tavakolis egnethed som plejemor, at hun slet ikke har sat sig ind i sagen. Hun tilstår således frisk, at hun ikke kender sagsakterne.

 

At hun på et så uoplyst grundlag kan udtale sig skråsikkert om et barns trivsel og fremtid, styrker ikke tilliden til, at organisationen lever op til sit eget slogan: ”Sammen stopper vi svigt”.

 

Ud fra en overordnet betragtning, har forløbet af denne sag – som må betragtes som en skandale, både socialpolitisk og i ytringsfrihedssammenhæng, så har de instanser, der skulle beskytte både barnet og ytringsfriheden, fejlet fælt.

 

Det varsler ilde for det danske demokrati.

 

Aia Fog, Formand for Trykkefrihedsselskabet

 

www.trykkefrihed.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…