Asylansøger fra Afghanistan gennemførte brutal voldtægt – nu synes han, at det er frygtelig synd for … ham selv

Den 19-årige asylansøger Abdul Latif fra Afghanistan er ved Retten i Ribe blevet idømt to år og seks måneders fængsel samt udvisning for bestandig for grov voldtægt af en blot 16-årig pige.

 

Ligeledes blev asylansøger Abdul idømt til at betale en erstatning på 60.000 kroner til den voldtagne pige.

 

Det skriver Jyske Vestkysten.

 

Da dommen blev sagt af et enigt nævningeting, begyndte Abdul at flæbe og ankede på stedet afgørelsen til Vestre Landsret.

 

Den kun 16-årige pige var blevet voldtaget både vaginalt og analt.

 

Blev voldtaget på et asylcenter

Voldtægten fandt sted på den tidligere Nørremarksskole i Ribe, der nu er lavet om til asylcenter.

 

Det var her på asylcentret, Abdul Latif mødte den 16-årige pige i en vens lejlighed.

 

Under grundlovsforhøret havde Abdul først benægtet, at han overhovedet havde haft sex med den 16-årige i lejligheden.

 

Den forklaring ændrede han senere, men påstod så til gengæld, at det var foregået på frivillig basis.

 

Det mente det 16-årige offer til gengæld ikke, og sagen endte med, at et som nævnt enstemmigt nævningeting fandt hendes forklaring mest troværdig.

 

Forsvareren: Der har ikke været fysisk vold, så …

Asylansøgerens forsvarer hævdede, at der ikke kunne være tale om voldtægt i lovens forstand, da der ikke var synlige mærker af vold på den 16-årige piges krop bort set fra et rødt mærke på hendes højre overarm.

 

Vedkommende forsvarer har så åbenbart den opfattelse, at hvis en kvinde og her ovenikøbet en blot forskræmt 16-årig pige ikke møder med blå øjne og kvælningsmærker på halsen, så er hun ikke blevet voldtaget.

 

Antal asylansøgere i voldtægt på fem år

Sagen fra Ribe med en asylansøger, der fejrer sin ankomst til beskyttelse i Danmark med at voldtage danske piger, er ikke noget særsyn.

 

Ifølge Danmarks Statistik er 19 asylansøgere i perioden 2013 – 2017 blevet dømt for voldtægt.

 

Der har i samme periode været 65 såkaldte afgørelser.

 

Afgørelser dækker over både domme, frifindelse, tiltalefrafald, tiltale undladelse, m.m.

 

Asylansøgeres voldtægter var 2017

Alene i 2017 var der 28 afgørelser i sagen om asylansøgere sigtet for voldtægt.

 

7 blev dømt. 2 blev frifundet. 19 sager blev opgivet.

 

I 2016 blev 4 dømt for voldtægt, og der var 14 afgørelser.

 

I 2015 drejede det sig om 3 voldtægtsdomme til asylansøgere og 8 afgørelser.

 

Året forinden i 2014 blev én asylansøgere dømt for voldtægt, og der var 14 afgørelser.

 

Medens der i 2013 var 4 asylansøgere som fejrede opholdet i Danmark med at begå voldtægter. I samme år var der 10 afgørelser.

 

Folketingets flertal vender det blinde øje til

Det er ikke kun danske piger og kvinder, der er ofrene for den asylpolitik, Folketingets store flertal dikterer.

 

Alene i 2017 blev 890 asylansøgere dømt for overtrædelser af straffeloven.

 

Med forbehold for, at der i dommene kan være tale om sager fra året før, er det alligevel sigende, at der i løbet af 2017 opholdt sig i alt 3.042 asylansøgere i de danske asylcentre og udrejsecentre.

 

Tallene står og blinker lysende klart.

 

Alligevel har det på trods af flere beslutningsforslag i Folketinget været umuligt for Dansk Folkeparti at få flertal i Folketinget om at afvise asylansøgere ved grænsen, hvilket ikke vil være i strid med internationale konventioner.

 

Asylansøgerne kommer fra et sikkert land, Tyskland, men alligevel nægter alle de øvrige partier i Folketinget at stoppe denne trafik.

 

Til stor skade for samfundet for slet ikke at tale om belastningen for politi og domstole.

 

Nu skal Vestre Landsret således til at behandle voldtægtssagen fra Ribe med alt, hvad det indebærer af dommere, advokater med videre.

 

For slet ikke at tale om ofret, den 16-årige pige, som endnu engang skal igennem retsmøllen.

 

Artiklen er opdateret 11.2 med en tydeliggørelse af forskellen på domme og afgørelser

 

Læs også:

https://www.jv.dk/esbjerg/Ung-afghansk-asylansoeger-faar-faengselsstraf-for-voldtaegt-i-Ribe/artikel/2685529

 

http://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF42)

 

http://uim.dk/publikationer/tal-og-fakta-pa-udlaendingeomradet-2017

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…