En klimalov bør inkludere det, der kan bremse en global opvarmning!

Den yngre generation demonstrerer, fordi deres forældre har valgt politikere, der ikke vil eller kan stoppe ødelæggelsen af den klode, de unge skal leve på. I Danmark ønsker de en klimalov vedtaget i Folketinget – men hvad nytter en ny lov, hvis den ikke tager fat på problemerne og løser dem?

 

I 1950 var der 2,5 mia. mennesker på jorden og 4 mio. mennesker i Danmark. Nu er tallet 7,6 mia. i verden og 5,8 mio. mennesker i Danmark. Medierne taler med begejstring om de mange ekstra fødsler i Danmark – mens man er knap så begejstret for, at Afrika regner med at fordoble sin befolkning i de kommende år, hvoraf mange vil migrere til Europa. Verdens befolkning stiger med ca. 82 mio. mennesker årligt, og hver person udleder gennemsnitligt 4 t CO2 om året. Det er en uansvarlig udvikling. Menneskepligterne artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar!

 

De mange flere mennesker betyder behov for mere plads. Der ryddes skove, udryddes vilde dyr og forurenes på land, i vand og i luften. Vi er blevet for mange mennesker på jorden, og man kunne begynde med at bede paven om tilladelse til prævention indenfor den katolske kirke. Seksualdriften kan være svær at regulere, da man nødig vil bryde ind i folks privatliv, men fx i Singapore må familier med flere end to børn selv betale for de ekstra børn. Danmarks bistandshjælp kunne bruges til skoler i fattige områder, hvor drenge og piger kunne få et gratis måltid mad og udover faglig uddannelse også blive oplyst om prævention og ansvarlig familieplanlægning.

 

For at udvikle de fattige lande og for at holde vort velfærdssamfund kørende i en digital verden skal der bruges megen energi, og med udvikling og befolkningstilvækst vil vi få behov for ca. den dobbelte mængde energi i fremtiden. Hvis vi i 1970erne ikke havde skiftet holdning fra udvikling af atomkraft til Tvinds ideer om vind og sol og modstand mod atomkraft, havde vi ikke stået med dette klimaproblem. Forskere som Niels Bohr og andre er for længst borte, og ny forskning er mere optaget af vind- og solenergi – der er dog to danske grupper, som på privat basis forsker i thorium. Venstrefløjens fanatiske modstand mod atomkraft – og højrefløjens store interesse for indtægter fra Nordsøens olie o.a. bærer en del af skylden for den klimakatastrofe, vi står overfor i dag!

 

Atomkraft baseret på thorium

Danmark er ikke i en global grøn førerposition men et af de lande, der udleder mest CO2 pr. person. I 2016 kom ca. 7% af Danmarks energi fra vind, og på verdensbasis var tallet 0,68%. Mange skatteyderpenge går til de mange vindmøller, der kun leverer lidt energi. Da vind og sol er ustabile energi­former, dækkes ca. 74% af den vedvarende energi til el af stabil biomasse (træ) o.a. Træ er 150% værre end kul og hverken grøn eller vedvarende! Hvis udlandet kopierer dansk energipolitik, vil der blive mere skovrydning. Rapport om biomasse: http://www.pfpi.net/carbon-emissions

 

Atomkraft bør inkluderes i et fremtidigt energimix – ellers vil det gå helt galt med natur, miljø og klima. Jeg henviser til ingeniør Søren Kjærsgaards 76 siders rapport om Danish Wind and Sun Energy 2017 (Dansk vind og sol energi 2017) – en fremragende rapport, der har udførlige tal fra årene 2016-17. http://reo.dk/wp-content/uploads/422_danish-wind-and-sun-energy-2017-rev-i.pdf

 

Vi skal inkluderer atomkraft baseret på thorium i en fremtidig klimalov. Thorium er en form for kernekraft, som ikke rumme de traditionelle risici.

 

Gør vi ikke det, vil verden fortsætte med at bruge kul, olie, gas og træ. I dag bruges globalt ca. 10 mia. tons kul om året, det vil øges, og CO2 udledningen vil også. I 2016 brændte de to tilbageværende kraftværker i Aalborg og Odense sammen ca. en mio. t kul årligt – og at gå over til træ er ikke nogen løsning, da det udleder mere CO2 end kul. Verdens energiforbrug (inkl. transport o.a.) ville til sammenligning iflg. cand.polyt. og tidligere medarbejder ved Risø Hans Erik Michelsen kunne dækkes af ca. 6.000 tons thorium (kernekraft) pr. år.

 

En evt. klimalov bør inkludere brugen af atomkraft, og Danmark bør deltage i udbygning af små reaktorer/waste burner, som de to danske forskergrupper Seaborg Technologies og Copenhagen Atomics er i gang med. De bør støttes i deres forskning og udvikling af thorium energi.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…