Unge soldaters glæde ved at møde Tommy Robinson kriminaliseres – nu er deres mobiltelefoner konfiskeret og en undersøgelse er sat i gang

Da Tommy Robinson sidste mandag tilfældigvis stødte på en gruppe engelske soldater i camouflage uniform på en tankstation, opstod der spontan glæde.

 

Soldaterne stimlede sammen omkring ham og sang​ ​: “Tommy, Tommy, Tommy”.

 

Med mobiltelefonerne blev der naturligvis både filmet og fotograferet.

 

Noget af det blev lagt ud på internettet, se video her.

 

Nu er det glade møde blevet til en episode, og soldaternes mobiltelefoner er blevet konfiskeret, og hæren har sat en undersøgelse i gang.

 

Hvordan en chokeret Tommy Robinson reagerede på det, fandt jeg på Snaphanen, se her.

 

“Det er et øjeblik som dette, der gør det hele værd. I dag mødte jeg sande britiske helte”, skrev han på sin Facebook profil.

 

Den sætning afsluttede Mirror med (SIC), se her.

 

Men hvad er hærens problem ? Hvad er mediernes problem ? Hvorfor gør man så stort et nummer ud af det ?

 

Man har malet sig op i et hjørne

Det engelske samfund – den korrekte elitære del – har gjort sig store anstrengelser for, og bestræbt sig på, at marginalisere Tommy Robinson ved at stemple ham som højre ekstremist – “a far right activist”. Stemple ham som det dårlige selskab man ikke må lege med.

 

Det er derfor det glade møde på tankstationen, der udviklede sig til en hyldest, bliver et problem for hæren og hele det officielle England.

 

Man har der, som i resten af Vesteuropa, satset alt på et bræt – og nu SKAL det multikulturelle bare gå, og det indebærer, at islamiseringen af den britiske hær, også bare SKAL gå.

 

At det slet ikke går, viser Tommy Robinson igen og igen. Det er derfor han er farlig for de britiske myndigheder. Det er derfor han er grus i deres maskineri.

 

Splittelsen er afgrundsdyb

I Storbritannien er der nu om dage et Råd – The Muslim Counsil of Britain – og der er også en islamisk religiøs rådgiver indenfor den britiske hær, se Mirror her, og Daily Mail her.

 

Hærens islamiske rådgiver er imam, hans navn er Asim Hafiz, og han siger : “at enhver form for racisme, diskrimination eller ekstremisme tages ekstremt alvorligt, og vil blive imødegået i overensstemmelse hermed”.

 

På den side står også Major General Rupert Jones der siger : “Den britiske hær er fuldstændig klar på dette punkt, at vi tolererer ikke ekstremistiske synspunkter, og vi tolererer ikke ekstremistisk adfærd”.

 

Begge udtalelser runger hult. Der skal ikke det store kendskab til islam til, før man umiddelbart kan konstatere, at der da vist er noget, som absolut ikke stemmer. En ubalance. Et misforhold.

 

Når en imam gøres til talsmand og vogter for anti-racisme, ligestilling og lige behandling, og en part der er mod ekstremisme, så tænker de fleste med det samme : “Hvad med at feje for egen dør først” ?

 

For eksempel. Hvad med den racisme der er mod jøder i islam ? Hvad med den diskrimination der er mod kvinder og homoseksuelle i islam ? Hvad med den ekstremisme der gør muslimer til overmennesker og verdensherskere i islam ?

 

Uoverensstemmelsen er enorm, og det er hverken godt for en psyke eller et samfund. Bliver spændingsforskellen for stor i et menneske mister man forstanden, og bliver spændingsforskellen for stor i et samfund fører det til revolution og krig.

 

Læs også
Beskyldningerne om antisemitisme mod det britiske Labourparti – og deres lunkne forsøg på at gøre noget ved det

Når så Generalmajoren stiller sig frem og siger, at hæren er fuldstændig klar på dette punkt, så opstår der et integritets- og troværdighedsproblem, og den britiske hær afspores. Storbritannien afspores.

 

Ønskede han klarhed og kongruens, så ville han sige, at islam ikke har nogen plads i hæren, hverken i Storbritannien eller nogen andre steder i den vestlige civilisation.

 

Falsk anklage – “framing” – vender op og ned på alting i samfundet

Myndighederne i Storbritannien gør Tommy Robinson til gruset i maskineriet, og ignorerer den omstændighed, at det faktisk er islam der er grus i samfundets maskineri.

 

Ved at dæmonisere Tommy Robinson og gøre ham og resten af højrefløjen til ekstremister, så håber myndighederne på, at opmærksomheden afledes fra, at det er islam der er problemet.

 

På Den Sociale Højskole hedder en sådan håndtering uhensigtsmæssig “coping”. Den strategi holder ikke i længden.

 

Hverken Tommy Robinson eller hovedparten af højrefløjen – de såkaldte populister – er ekstremister, men rationelt tænkende realister der både ser klart og reagerer adækvat på virkeligheden.

 

Tommy Robinson har desperat forsøgt at gøre opmærksom på, at muslimske mænd – såkaldte “grooming gangs” – har sat seksuelle overgreb på små engelske piger i tusindvis i system, hvilket han fængsledes for.

 

Nu er han fri, sandsynligvis og beklageligvis nok kun midlertidigt – og han er knap nok kommet ud af fængslet, før han endnu engang sætter myndighederne i forlegenhed.

 

Man vil utvivlsomt gøre alt for at sætte Tommy fast igen. Selv mener han, at myndighederne vil ham til livs, og han er overbevist om at det lykkes, hvis han fængsles igen.

 

Sker det, hvordan mon så rekrutterne i hæren og resten af samfundet vil reagere på det ?

 

Der bør nok trædes endog meget varsomt

Det er naturligvis ikke til at sige, hvordan reaktionerne vil blive, men den vil utvivlsomt afhænge af undersøgelsen, og hvordan hæren behandler de unge soldater, der ikke har gjort andet end at udvise spontan glæde, synge og lade sig fotografere sammen med Tommy Robinson.

 

Må en ung rekrut end ikke det, så undermineres hæren og resten af Storbritannien, for gassen går af ballonen. Mange vil miste kampgejst og lyst til at kæmpe og måske dø for et land, der er blevet til det, som det er blevet.

 

Læs også
BBC blev afsløret af Tommy Robinson – men det er ham, der bliver tiet ihjel og blokeret på Facebook

Friheden er væk, trygheden er væk, sikkerheden er væk, og meget tyder på, at det britiske folk aldrig mere samlet vil kunne synge : “United, united, united we stand, united we stand one and all”.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…