Unge muslimer vil udvandre til Vesten uden at ændre mentalitet og opførsel

På en ungdomskonference i Ægypten deltog præsident El Sissi i en debat om udvandring til Vesten. Hans indlæg er oversat af Hélios d’Alexandrie fra arabisk til fransk – med overskriften “El Sissi plus honnête que Macron, Merkel et Trudeau” = “El Sisi er mere ærlig end Macron, Merkel og Trudeau”.

 

En ung afghaner spørger, hvorfor “verdens stater lukker porten for indvandring?”

 

El Sissi svarer: “Enhver stat har ret til at beskytte sin befolkning [ … ] Den bør selvfølgelig respektere menneskerettighederne, men indenfor de rammer, der gør det muligt at bevare de nationale interesser. [ … ] I stedet for at spørge mig om, hvorfor disse lande lukker porten, skulle I hellere spørge jer selv om, hvorfor afghanerne og Afghanistan ikke bekymrer sig for deres land. Hvorfor er de i 40 år blevet ved med at myrde hinanden og ødelægge sig selv? Spørgsmålet gælder også andre lande som Pakistan, Ægypten, Syrien, Libyen, Yemen og Somalia. Hvorfor opfører vi os på den måde?

 

I vore egne lande slås vi indbyrdes, og derefter stiller vi krav til arbejdsomme stater, der knokler nat og dag for holde fast på det, de har opnået, for at beskytte deres befolkning, bevare deres levestandard og [ … ] samfundets udvikling. Vi forlanger, at de skal dele frugten af deres arbejde med os, fordi vi ikke kan enes indbyrdes. Hold lige øje med den kendsgerning! Bemærk, at jeg ikke holder med dem eller er modstander af dem. Jeg prøver blot at betragte problemet ved at være objektiv og afbalanceret.

 

Vi har pligt til at øve selvkritik. Forsvarer vi vore egne stater? Har lederne af de muslimske stater ikke pligt til at være mere afbalancerede, mere opmærksomme og mere respektfulde med hensyn til befolkningerne? Skal lederne ikke komme med indrømmelser og sætte sig til forhandlingsbordet? Er det ikke deres pligt at gøre indrømmelser – i Afghanistan, Syrien, Iraq eller Libyen? Hvorfor gør de det ikke? Du er vred på de europæiske statsledere – om det nu er England, Tyskland, Italien eller et andet land, som lukker dere grænser for at beskytte frugten af mange års arbejde og bestræbelser på at opbygge et udviklet samfund. Vi kræver, at de skal åbne portene, når vi vil påtvinge dem vor kultur, skønt den ligger meget langt fra deres. Det gælder især arbejdsomhed. Vores arbejdsmoral adkiller sig fra deres. De har en stram etik. De går ikke med til snyd eller sjusk i arbejde eller uddannelse. Derimod tillader vi for tit snyd og ligegyldighed.

 

[ … ] Jeg er blevet spurgt om, hvorfor vi har så megen uproduktiv arbejdskraft.

 

Mit svar er, at sådan er nu vores fremgangsmåde og vores vane, der passer med det, vi står for. Det kan vi ikke ændre uden at der bliver konflikt og forstyrrelse. Du vil udvandre med din kultur, som du ikke kan stille spørgsmålstegn ved. Du vil tvinge den igennem og lade som om det handler om en menneskerettighed. Nej! Hvis du kommer til et land, som vil modtage dig, skal du respektere dette land. Det skal være en absolut respekt for lovgivning, sædvaner, traditioner og kultur. Men din mentalitet hindrer [ en sådan ] tilpasning. Vi er faktisk alle ude af stand til at udvise [ en sådan respekt ]. Derfor skal du ikke rejse derhen. Du kræver, at de åbner porten for dig, så du kan komme ind, og derefter skaber du problemer for dem. Nej!

 

Jeg er ikke i gang med at forsvare dem. Ved Allah – nej! Jeg vurderer kun efter at have iagttaget og indset de begivenheder, der fremkommer på denne måde. Det lader sig ikke gøre. I over 40 år har I myrdet løs på hinanden. Vil jeg lukke jer ind? Nej! Vil I løse jeres problemer? Så gør det i jeres eget land. Derfor siger jeg til ægypterne: “Pas på vores land!” Mit budskab er, at i stedet for at forlange af andre, at de åbner deres porte, skal vi indrette os, så vores land er os tilstrækkeligt. Det er faktisk nok til os. I Ægypten er der plads nok til ægypterne. Vi skal undgå at slås indbyrdes og ødelægge alt. I så fald vælger de unge at rejse bort for at leve et andet sted … Nej, det er uacceptabelt”

 

le 9 décembre 2018

Reproduction autorisée avec la mention suivante : © Hélios d’Alexandrie pour Dreuz.info.

 

Kilde herVideo her og her.

Læs også
Egyptens Præsident El-Sisi: Ideologien Islam trænger til et kritisk eftersyn

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…