Udenlandske studerende snyder det danske samfund for millioner – men Folketinget lader det bare fortsætte

Takket være EU er Danmark forpligtet til at åbne universiteter med videre for studerende fra EU samt Island, Lichtenstein og Norge.

 

Altså de såkaldte EØS-lande.

 

Det betyder, at studerende fra disse lande på alle måder skal ligestilles med danske studerende, og det gælder også muligheden for få Statens Uddannelsesstøtte (SU) samt at optage de såkaldte SU-lån, der finansieres af staten.

 

Udenlandske studerende skylder over hundrede millioner kroner

Nu viser det sig, at en stor del af de udlændinge, der blandt meget andet også har fået en gratis uddannelse på eksempelvis et dansk universitet, ikke har i sinde at tilbagebetale de SU-lån, den danske stat oven i alt det andet har givet dem.

 

Og hvad værre er. Det har vist sig at være umuligt for staten at inddrive gælden.

 

De pågældendes hjemlande vil ikke have noget med inddrivning af gælden at gøre, og i EU-Kommissionen trækker man blot på skuldrene og siger, at det er medlemsstaternes eget problem at få deres penge hjem.

 

I alt i alt drejer det sig om 123,4 millioner kroner, som staten har ude at svømme, og som den ikke kan få inddrevet.

 

Derfor vil DF nu have et midlertidig stop for lån til udenlandske studerende

Men nu skal det være slut, lyder det fra Dansk Folkeparti.

 

Indtil der er opnået en fast aftale om inddrivelse af gælden enten via EU eller via de enkelte medlemsstater skal låntagningen for udenlandske studerende stoppes

 

Dansk Folkeparti havde sig forslag til behandling i Folketinget i fredags den 23. februar, og her fik det en meget lunken modtagelse.

 

Godt nok var samtlige partier enige om, at det er et væsentligt problem, Dansk Folkeparti rejser, men ingen ville være med til at stoppe SU-lånene til udenlandske studerende, indtil der er fundet en løsning for inddrivelse af gælden.

 

Søren Pind: Regeringen vil oprette en særlig enhed i Skatteministeriet

På regeringens vegne afviste uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) pure forslaget:

 

”Jeg kan ikke stå inde for et SU-system, der udvikler sig til et lovløst område i EU-retlig forstand, altså hvor vi diskriminerer unge fra de andre EU-lande i strid med de grundlæggende rettigheder, der følger af EU-retten og retten til fri bevægelighed,” sagde Søren Pind og understregede:

 

”Forslaget om at stoppe midlertidigt for studielån til udenlandske studerende vil stille EU- og EØS-borgere dårligere end de danske statsborgere.”

 

Til gengæld oplyste Søren Pind, at regeringen vil oprette en særlig enhed under Skatteministeriet, som blandt andet skal samarbejde med private inkassofirmaer i udlandet.

 

Ligeledes vil man undersøge, om en domsfuldbyrdelse ved danske domstole rent juridisk i EU-regi kan forpligte EØS-landene til at inddrive gælden for den danske stat.

 

 

Socialdemokratiets ordfører, Claus Larsen Jensen, fastslog, at ”det er utåleligt, at folk ikke betaler, hvad de skal,” og understregede:

 

”Vi bakker sådan set op om de initiativer, som regeringen har præsenteret i dag. Vi mener, det er vejen frem, og så må vi have det her inddrevet. Det er trods alt mange penge, men alligevel ikke i den store sammenhæng så mange penge, så den opbakning giver vi. Det betyder selvfølgelig også, at vi ikke kan bakke op om forslagsstillernes forslag om bare at stoppe.”

 

Venstres ordfører, Mads Fuglede, erklærede, at ”vi i Venstre deler bekymringen og ser med alvor på udenlandske studerendes ubetalte studiegæld,” og sluttede:

 

”Jeg har sådan set forståelse for forslagsstillerne, og jeg vil gerne understrege, at vi deler frustrationerne, men vi er nødsaget til at finde en holdbar og konstruktiv løsning, der ikke bryder med de aftaler, som vi selv har været med til at indgå. Det står vi os bedst ved.”

 

Hos Enhedslisten var der til gengæld stor sympati for Dansk Folkepartis forslag.

 

Enhedslistens ordfører, Finn Sørensen, kunne fuldt ud bakke op om de initiativer, som regeringen er ved at sætte i værk med hensyn til inddrivelse af gælden, men:

 

”Det er altså vores opfattelse, at de ikke er så effektive som det princip, der foreslås her af Dansk Folkeparti, og som vi selv synes er et udmærket forslag,” sagde Finn Sørensen og fortsatte:

 

”Vi synes, det er en god idé at indføre et midlertidigt stop for studielån til udenlandske studerende, til der kommer en effektiv løsning på de problemer, enten i form af nogle gensidige aftaler om gældsinddrivelse med de enkelte lande eller, når det drejer sig om EU-lande, med nogle klare, fælles retningslinjer.”

 

Men dermed var det også slut med opbakningen

Tilslutningen fra Enhedslisten til Dansk Folkepartis forslag skulle dog hurtigt vise sig at være en enlig svale.

 

Liberal Alliances ordfører, Henrik Dahl, fandt det ”både dyrt, umoralsk og irriterende”, at udenlandske studerende sjofler deres studiegæld, som han udtrykte det, og fortsatte:

 

”Vi er altså enige i, at det problem, som Dansk Folkeparti har beskrevet, er væsentligt, og at der skal gøres en indsats, men da vi så samtidig også bakker op om det løsningsforslag, som regeringen kommer med, så er det klart, at det er DF’s løsningsmodel, der må vige, og det er så den, vi ikke kan bakke op.”

 

Alternativets ordfører, Rasmus Nordqvist, nedtonede problemet med henvisning til, at mange studerende bliver i Danmark og betaler skat efter endt uddannelse, og han fastslog, at:

 

”Vi skal fastholde de udenlandske studerende. Det er også en proaktiv måde at gå ind i at løse den udfordring på, vi står med.”

 

Han erklærede dog, at Alternativet ”bakker fuldt og varmt op” om de initiativer, som regeringen er ved at sætte i værk.

 

Den radikale ordfører, Sofie Carsten Nielsen, fastslog., at gæld skal betales. ”Sådan er jeg opdraget, det håber jeg også, I er,” lød det fra talerstolen henvendt til åbenbart de øvrige partiers ordførere i salen.

 

Herefter gav hun det danske retsforbehold skylden for, at det er svært at inddrive gælden og understregede:

 

”Det må vi jo drage konsekvensen af og så se, om vi kan lave så mange aftaler som overhovedet muligt omkring det. Det forstår jeg er udspillet fra uddannelsesministeren og skatteministeren at der vil blive arbejdet for, og det bakker vi fuldt og varmt op om.”

 

Socialistisk Folkepartis ordfører, Holger K. Nielsen, fastslog indledningsvis, at ” Det er en vigtig problemstilling, som Dansk Folkeparti rejser med det her beslutningsforslag,” men afviste forslaget med henvisning til regeringens kommende aktiviteter med denne bemærkning:

 

”Dansk Folkeparti skal have tak for at rejse diskussionen her. Vi kan ikke stemme for det her forslag, men vi følger meget gerne med i, hvordan regeringen fortsætter sine initiativer for at få det her problem løst.”

 

Og hermed sluttede debatten med fravær af Det Konservative Folkeparti.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…