Udenlandske kriminelle med tyvekoster har ikke længere frit spil – nu skal politiet også kontrollere folk, der rejser ud af landet

Foto: Gunnar Hede

Hidtil har det været en smal sag for udenlandske kriminelle at fragte tyvekoster uanset omfanget ud af landet.

 

Typisk har det hidtil været tysk politi, der pågriber kriminelle med biler fyldt med varer stjålet i Danmark.

 

Således blandt andet i marts i år, hvor en tysk politipatrulje på havnen i Lübeck snuppede tre polakker med en varefyldt sættevogn, de havde stjålet i Padborg.

 

Nu skal det være slut med den trafik

Hidtil har den danske grænsekontrol kun været rettet imod personer, der skal ind i landet, men nu skal kontrollen udvides til også at omfatte trafik den modsatte vej.

 

Under finanslovsforhandlingerne med regeringen har det således været et af kardinalpunkterne for Dansk Folkeparti, at der også skal afsættes politi til at kontrollere udrejsende.

 

Kriminelle på vej ud af landet med tyvekoster skal stoppes, lød udmeldingen fra regeringens støtteparti.

 

Og det fremgår da således også af finanslovens aftaletekst, at:

 

”Der afsættes ressourcer til særlige politiindsatser i de grænsenære områder i Sønderjylland og Lolland-Falster,” og videre hedder det:

 

”Indsatsen målrettes personer, som er rejst ind i Danmark med det formål at begå berigelseskriminalitet, og som forsøger at fragte tyvekosterne mv. ud af landet via bl.a. landegrænsen mod Tyskland og via færgerne i Rødbyhavn og Gedser.”

 

Særlige kontroller og målrettede aktioner

Denne grænsekontrol vil blive gennemført via særlige kontroller, hvor politiet vil være talstærkt tilstede ved grænsen, ligesom der vil blive gennemført en række målrettede kontrolindsatser.

 

PÅ finansloven er der afsat 2,8 millioner kroner i 2019 plus 5,8 millioner kroner årligt i perioden 2020 – 2022 til den ekstra politiindsats ved grænsen.

 

I samme forbindelse blev der også opnået enighed om en styrket kontrol med varer, der både indføres og udføres.

 

Til det formål er der afsat 52,5 millioner kroner i perioden 2019 – 2022. Beløbet svarer til ansættelse af cirka tyve ekstra toldere samt indkøb af bedre udstyr, så der kan gennemføres flere kontroller.

 

Også flere toldere til grænserne

Sideløbende med en styrket kontrol med varer, der både indføres og udføres, vil toldkontrollen ved de danske grænser også blive styrket med både fysisk og finansiel kontrol.

 

”Indsatsen vil både sigte mod legale varer, dvs. kontrol af korrekt afregning af moms, afgifter og told, og mod illegale varer, herunder fx euforiserende stoffer, våben mv. Styrkelsen vil bl.a. omfatte indsatser ved de danske landegrænser,” hedder dette således i aftaleteksten.

 

Til det formål afsættes der 7,5 millioner kroner i 2019 og 15 millioner kroner årligt i perioden 2020 – 2022.

 

Dertil kommer, at der er afsat ekstra to millioner kroner årligt til øget lufthavnskontrol.

 

Så alt i alt har denne finanslov markeret sig kraftigt på ikke blot udlændingeområdet, men også når det drejer sig om yderligere kontrol med uønsket trafik over de danske grænser samt kontrol med vareforsendelser ind og ud af landet.

 

Blandt andet kan den ekstra kontrol med pakker vise sig at være et godt redskab til bekæmpelse af narkoindsmugling.

 

Det har man gode erfaringer med i udlandet.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…