Marie Krarup: Tak til Thomas Gammeltoft-Hansen for at fortælle en barsk sandhed om flygtningeforskningen

Thomas Gammeltoft-Hansen /YouTube

Thomas Gammeltoft Hansen, der har forsket i flygtningespørgsmålet i mange år, har givet et vigtigt interview. Her fortæller han en barsk sandhed om flygtningeforskningen. Weekendavisen 16.2)

 

Jeg ser her forklaringen på, hvorfor det er så let for og venstreorienterede holdninger at dominere denne debat.

 

Hovedparten af forskerne har et ønske om at forbedre flygtningenes beskyttelses-situation, siger Thomas Gammeltoft Hansen.

 

Forskerne har derfor, som han siger, ”indgået et liberalt kompromis, hvor man allierer sig med andre aktører uden for forskningen.”

 

“Inden for flygtningeretten har det eksempelvis i mange år været helt legitimt at forfølge en fortolkning, der konsekvent sigter mod at forbedre flygtninges retsstilling”.

 

”Flere forskere orienterer sig mod NGOér menneskerettigheds-organisationer og internationale aktører som FN.”

 

Han fortæller, at sådanne interesseorganisationer også har stor betydning for, om forskernes artikler bliver publiceret. De har også betydning for, om man kan få et arbejde efter ens forskningsstipendier eller ansættelse løber ud.

 

”Det betyder, at forsknings-dagsordenen ofte defineres i tæt samarbejde med interessebårne aktører på området. Det betyder også, at hvis man træder ved siden af, kan det have omfattende konsekvenser for ens publiceringsmuligheder, hvilke konferencer man inviteres med til og i sidste ende ens jobmuligheder”.

 

”Der er tale om en tendens til social kontrol i flygtningeforskningsmiljøet, hvor man korrigerer hinanden. De, der ikke følger den etablerede ortodokse, kan opleve at blive anklaget for at være politiske og risikere at blive stigmatiseret.”

 

Jeg har citeret så bredt fra interviewet, fordi jeg mener, det er vigtigt at forstå, at forskellen mellem forskere og politiske aktivister på flygtningeområdet simpelthen er blevet sløret.

 

Og at det samtidig er meget omkostningsfuldt at tale den herskende holdning indenfor forskningsfeltet imod. Man risikerer at blive marginaliseret, arbejdsløs og fattig!

 

Dette interview underbygger det, som man jo egentlig godt har vidst i lang tid. At det ikke er Sandheden, man søger efter på de højere læreanstalter og i forskningsverdenen – men i lige så høj grad populariteten og jobbene. Jeg vil alligevel sige en stor tak til Thomas Gammeltoft Hansen for at sige dette højt.

 

Det bør give anledning til en anderledes og langt mere kritisk brug af forskeres resultater. Man bør ikke tro på, at deres udsagn nødvendigvis er objektive og sande. De kan nemlig ofte være mindst lige så subjektive som politikernes!

 

Interviewet blev gennemført i forbindelse med et foredrag, som Thomas Gammeltoft-Hansen holdt 6.2 om “flygtningeforskning midt i en krisetid” :

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…