Sveriges deroute – Om at havne i en ond spiral, når Staten ansætter “ræven” til at uddanne Staten

Colourbox

Af Steffen Wernberg-Møller

 

I Danmark er det slemt, men i Sverige er det mange gange værre. Det er en ringe trøst, for vi er på vej i samme retning, og alt for få af dem der bestemmer tager ved lære af svenskernes berigede liv.

 

Det vrimler med gru og gys derovre. Et ganske frisk eksempel handler om, at stiftelsen EXPO nu lancerer et uddannelsesprogram i ‘højreekstremisme’ på internettet. Målgruppen er ansatte indenfor det svenske retsvæsen. Efterforskere, anklagere og dommere.

 

Officelt er formålet at forenkle opklaringsarbejdet.

 

Til det arbejde kan undervisere der arbejder imod racisme, ekstremisme og som støtter afhoppere (fra højreekstremisme), søge om økonomisk tilskud ved Myndigheden for Ungdoms- og Civilsamfundsspørgsmål (MUCF).

 

MUCF er en del af Staten, se Samhällsnytt her.

 

Den lovgivende magt finansierer således uddannelsen af den udøvende magt, og den opgave skal varetages af EXPO.

 

Det har da også afstedkommet kraftige reaktioner. Advokat Henrik Sundström advarer kraftigt imod konstruktionen, og tidligere landsretdommer Krister Thelin siger, at Expo’s uddannelse er noget som “domstolsvæsenet skal holde sig langt væk fra”, se Nyheter idag her.

 

Hvad er EXPO lavet af ? 

I Wikipedia står Stiftelsen Expo som almennyttig, hvis opgave det er at oplyse befolkningen om racisme og fremmedhad.

 

“I Expo’s arbejdsmetoder indgår at undersøge og kortlægge “antidemokratiske, højrekstreme og racistiske tendenser” i samfundet. Ifølge journalisten Jan Guillou fungerer Expo som en antiracistisk “klassisk efterretningstjeneste”. Et arbejde de har modtaget flere priser og udmærkelser for fra offentlige og private organisationer”, se her.

 

Til det særdeles positive skudsmål, bør der knyttes en kommentar. I EXPO regi er Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti højreekstreme. Det samme er Sverigedemokraterne, og kritiserer man islam, så er man racist. Ifølge EXPO er det i det racistiske menneskesyn truslen mod demokratiet ligger, se om-expo her.

 

EXPO gør et stort nummer ud af, at de er en religiøst og partipolitisk uafhængig stiftelse. Imidlertid så arbejdes der ensidigt imod den højre side af sagen – dem de kalder højreekstreme.

 

Det er altså folk af denne støbning der nu skal uddanne dommere, efterforskere og anklagere i Sverige.

 

Folk som i høj grad, i virkeligheden, er lavet af socialisme.

 

EXPO samarbejder iøvrigt med Segerstedinstituttet ved Göteborgs Universitet og Lærernes Rigsforbund.

 

Sol og vind deles ikke lige

Artiklen i Samhällsnytt slutter af med sætningen : “Ifølge myndighedens hjemmeside (MUCF’s hjemmeside), er du som arbejder mod racisme, ekstremisme eller støtter afhoppere, velkommen til at søge statsligt stilskud.”

 

I den formulering er det ikke til at skelne mellem Staten/MUCF, og stiftelsen EXPO, der helt synes at være smeltet sammen i værdigrundlag.

 

Så mon også en typisk islamkritiker er velkommen til at søge om det statslige tilskud her ? Ved Myndigheden for Ungdoms- og Civilsamfundsspørgsmål ?

 

Så vidt vides, så kæmper de indædt mod racismen i islam. Ud over undertrykkelse af kvinder, så kæmpes der mod racismen mod jøder, kristne, homoseksuelle og andre vantro.

 

Desuden kæmper islamkritikerne mod den virkelige højreekstremisme, og det er den der på lange stræk ligner det totalitære i det moderne opdragelsesmaskineri, uanset om det udgår fra EXPO, Internetgiganterne, EU eller FN jf. fx. Marrakech erklæringen.

 

Det er den der hader ytringsfriheden.

 

Det er den der har ambition om verdensherredømme(jf. FN/OIC = hijrah), og som hader jøder mere end noget andet.

 

Det er den der elsker nazismen og “Mein Kampf”, og som har samme overherrementalitet. Det er den hvor kun de rettroende er rene, og derfor overmennesker, mens alle andre er urene undermennesker. Det er islam.

 

Om renheden findes i det genetiske eller det religiøse er en ringe trøst for den der skal underkues eller dræbes.

 

Og nej. Det gælder ikke alle muslimer, for en ret stor del, der desværre er i tilbagegang i Europa, abonnerer ikke på den politiske ideologiske del af islam – islamismen.

 

Mange muslimer tager passivt afstand fra denne del, men to ting skal nødvendigvis siges i denne sammenhæng.

 

Islamismen er en uadskillelig del af islam, og det er altså den “klub” som også de fredelige muslimer er medlemmer af, og som deres børn fødes ind i. Børn der senere i livet måske en dag nærlæser, og tager alt i koranen til sig.

 

Det er også dette latente potentiale – en hvilende farlighed der kan vækkes – som islamkritikeren kæmper imod.

 

Desværre tager kun en forsvindende del af muslimerne aktivt afstand fra islamismen, og de ganske få som gør, er i livsfare i et system hvor bare det at tvivle, straffes med døden.

 

Selvom der er tale om en dødelig racisme, der i den grad udgør en fare for demokratiet, mon så islamkritikere er velkomne som ansøgere ?

 

Okay, det er muligt, at også islamkritikere rent proforma er velkomne til at søge om MUCF’s statstilskud, men det er nok tvivlsomt at det bevilges, for venstreekstremisterne – de sande højreekstremister – er bedste venner med islam.

 

Og sol og vind deles bestemt ikke lige i de kredse.

 

Gode råd hvis man ønsker at undgå tiltale

Virkeligheden i dag i Sverige er sådan, at man skal passe gevaldigt på hvad man siger. Det er som at balancere på et knivsæg.

 

I en anden artikel i Samhällsnytt ridser avisen nogle gode råd op, hvis man vil undgå at komme galt afsted, se her.

 

” – Undgå at kritisere muslimer eller islam.

 

– Undgå satirebilleder som ikke er rettet mod hvide midaldrende mænd.

 

– Undgå ytringer som indeholder kritik mod indvandring.

 

– Vær forsigtig med kritik mod magthaverne i spørgsmål der er koblet til indvandring.

 

– Spred ikke statistik og faktaoplysninger som kan tolkes negativt om indvandrere. (jævnfør eksemplet med her).

 

– Hvis du ikke kan lide jøder, så del udelukkende indholdet hentet fra venstreorienterede aviser”.

 

I samme artikel kobles venskabet mellem islamismen sammen med MUCF :

 

“Uddannelsen finansieres af MUCF, Myndigheden for Ungdoms- og Civilsamfundsspørgsmål. Samme myndighed har ved tidligere lejligheder gjort sig bemærket ved, at de finansierer organisationer som kan kobles til islamisme”.

 

Venskabet – alliancen – mellem islam og de venstreekstreme kræfter, som i virkeligheden er ekstremt højreorienteret og reelt begge modstandere af ytringsfrihed og demokrati, gør mildest talt ikke samfundet noget godt.

 

Det river ikke bare Sverige i stumper og stykker, men alle vestlige samfund, og det kommer ikke blot til udtryk ved at demokratiet lider, men ses som ovenfor skildret på retssamfundet og vores uddannelsesinstitutioner, ikke mindst Universitetet hvilket Morten Uhrskov giver et udmærket billede af i JP her.

 

Når de venstreekstreme kræfter, uanset om de arbejder som globalister, feminister eller anti-racister, slår sig sammen med meget stærke islamiske kræfter, og bliver dem der uddanner – socialiserer og opdrager – børn, som dommere, som journalister, som politikere, som borgere på nettet etc. – så er infiltrationen en ond nedadgående spiral, der ikke er til at komme ud af.

 

En sådan ond spiral er MUCF der betaler EXPO for at uddanne samfundets retsvæsen et eksempel på. En spiral, i hvis vortex de forkerte meninger kaldes “brott” – kriminelle overtrædelser.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…