12 modige svenskere stod op for deres land – så blev de kaldt racister

Karl-Olov Arnstberg og bogen Priset

For fem år siden skrev journalisten Gunnar Sandelin og jeg en bog med titlen Immigration & Mörkläggning.

 

Årsagen var, at svenske journalister efter vores mening censurerede og fordrejede deres skriverier om masseindvandring til Sverige.

 

“Massindvandring” var på ingen måde et tilladt begreb, men det var rigtigt.

 

Vi troede dengang, at hvis vi skrev retfærdigt og ærligt om, hvad der sker i Sverige.

 

Som følge af de mange nyankomne (i medierne altid benævnt flygtninge), ville folk, politikere og delvis journalister være bedre til at forstå og fortælle os om konsekvenserne for det svenske samfund.

 

Med andre ord troede vi, at det hovedsageligt handlede om manglende information.

 

Bogen Immigration & Mörkläggning solgte godt, og den blev ikke afvist som racistisk og fremmedfjendsk.

 

Alligevel blev bogen fortiet i svenske medier.

 

Det medførte, at vi ikke længere var så naive, da vi skrev den opfølgende og dybdegående bog Immigration & Mörkläggning II.

 

Som jeg husker var der tavst i medierne og anden del solgte også ret beskedent.

 

Læs også
Hvidvasker Sverige sin antisemitisme? – en beretning om, hvor galt det står til i Malmø

Det var grunden til, at jeg selv gennem et par år, søgte forklaringer på hvorfor svenske meningssdannere og politikere ikke ville fortælle deres læsere, vælgerne og skatteyderne, hvad de havde gang i.

 

Hvorfor blev vi, der kritiserede svensk indvandringspolitik, kaldt racister, fremmedhadere og tilmed nazister?

 

Så journalister og politikere ikke, at den førte indvandringspolitik, som er ekstremt i Skandinavien og i Europa – vil føre til katastrofale konsekvenser for Sveriges velfærdsstat?

 

Forstod de ikke, at det eftertragtede multikulturelle samfund var en ideologisk fantasi?

 

Mine studier førte til, at jeg skrev bogen PK-samhället, en klods på næsten fem hundrede sider.

 

Jeg forventede ikke, at de blev omtalt i svenske mainstream media, og det skete heller ikke.

 

Læs også
Likvideringen af 31-årig kvindelig læge i Malmø: Hun fik det dræbende skud, da hun lå på jorden – en medgerningsmand er anholdt

Men i årenes løb, siden Gunnar Sandelin og jeg udgav  første del af Immigration & Mörkläggning, var der opstået en protestbevægelse på nettet.

 

I dag føres den seriøse debat om Sveriges fremtid på en række blogs samt i en voksende vækstlag af alternativ litteratur, som også præsenteres og diskuteres online.

 

Nogle journalister hader nettets formidling af information og debat. De skælder regelmæssigt ud på dem, der viser, hvor dårligt svenske medier arbejder.

 

Konsekvensen er, at vi i praksis ikke længere har ytringsfrihed i Sverige.

 

Hvis man har andre meninger end politisk korrekte, så får man ikke plads i den offentlige debat.

 

Journalisterne har angrebet os, som ikke accepterer deres virkelighedsbeskrivelser og censur.

 

Læs også
Sverige asyl-amok: Har alene i år uddelt langt over tredive tusinde statsborgerskaber og modtaget et hav af asylansøgere

De beskriver os som trolde, nazister, racister mv. Samtidig med hævder de, at vi arbejder med falske nyheder.

 

Det er i denne sammenhæng, at den nye bog Priset er skrevet. Oprindeligt havde den titlen Priset för en ryggrad (Prisen for en rygrad).

 

Tolv af nettets mest fremtrædende og velformulerede forfattere fortæller i bogen, hvad det koster dem at gå imod strømmen.

 

Ved at protestere mod masseindvandringspolitikken, som føres af både Sveriges højre- og venstreregeringer, viser forfatterne, at ytringsfriheden kun gælder for medløbere.

 

De tegner billedet af et land, hvor mange forstår, hvad der sker, men er bange og tavse. Dem, der protesterer, sætter ikke kun jobbet, men også ægteskab, kontakten med kollegaer, tætte venner og familier på spil.

 

Læsere har beskrevet, at Priset er både fascinerende, trist og skræmmende læsning.

 

Læs også
Efter drab og eksplosioner: Kriminaliteten fra Malmø er ved at brede sig til Danmark, lyder det fra svensk politichef

At stå op for sit eget land og sit eget folk – noget som er indlysende for de fleste i alle verdens lande – fortolkes som racisme i Sverige!

 

Priset er udgivet af Debattförlag. Bogen koster 220 kr. Skal bogen afsendes til et andet land end Sverige, koster det 40 SEK  i ekstra porto. Bestil her: [email protected]

Læs mere i Den korte Avis om Arnstberg og Sandelin Her, Her, Her

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…