Somalierne er den største gruppe udlændinge i danske fængsler – mere end hver fjerde fange har nu udenlandsk baggrund

Modelfoto/ skærmprint You Tube

For tilhængere af det multikulturelle samfund må de danske fængsler og arresthuse være et rent paradis.

 

Det er her, det multikulturelle for alvor udfolder sig.

 

Således udgjorde vestlige og ikke-vestlige statsborgere i alt 28,4 procent af samtlige indsatte i danske fængsler og arresthuse i 2017.

 

Ude i samfundet udgjorde den samme befolkningsgruppe i 2017 til sammenligning blot 10 procent af den samlede befolkning i alderen 18 – 69 år.

 

Forholder sig udelukkende til statsborgerskab

Kriminalforsorgens statistik forholder sig udelukkende til statsborgerskab og ikke til etnisk oprindelse.

 

Det betyder, at der blandt de 2.471 indsatte, der betegnes som danske statsborgere, meget vel kan være ikke så få ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der har fået dansk statsborgerskab.

 

Således har i alt 153.311 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alderen 18 – 69 år dansk statsborgerskab i 2017.

 

Blandt dem 6.274 somaliere.

 

Over tre tusinde bag tremmer i 2017

Samlet var der i danske fængsler og arresthuse i alt 3.500 indsatte i 2017 og af dem var de 2.421 danske statsborgere.

 

Læs også
Somalisk familie med syv børn gik under jorden – nu er de tilbage i Odder og får hjælp fra Venligboere

De resterende fordeler 1.078 fordeler sig primært mellem ikke-vestlige statsborgere og østeuropæiske statsborgere, hvor polakker, rumænere og bulgarere tilsammen udgør ikke færre end 183 indsatte.

 

De over tre tusinde indsatte omfatter som nævnt både fængsler og arresthuse, altså også folk, som sidder i varetægt og endnu ikke er dømt.

 

Ser man udelukkende på antal dømte, altså kriminelle, som afsoner fængselsstraffe i de danske statsfængsler, bliver antallet noget lavere.

 

Her drejer det sig om lidt over to tusinde

Blandt de i alt 2.167 dømte kriminelle, som i 2017 afsonede deres straf i de danske statsfængsler, var de 1.738 danske statsborgere, medens de resterende 429 var udenlandske statsborgere.

 

De udgjorde dermed små tyve procent af samtlige. For langt hovedpartens vedkommende er der tale om ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med opholdstilladelse i Danmark.

 

I 2017 boede der i Danmark i alt 382.057 ikke-vestlige indvandrere i alderen 18 – 69 år med udenlandsk statsborgerskab og blandt dem var de 5.703 somaliere.

Læs også
Over fem hundrede somaliere skal sendes hjem – en far er nu gået under jorden med seks børn

 

Somalierne udgør således 1,5 procent af denne gruppe, men inde i statsfængslerne ser det noget anderles ud.

 

Her udgør somalierne med 44 indsatte i alt 10,3 procent af samtlige ikke-vestlige strafafsonere med udenlandsk statsborgerskab.

 

Den næststørste gruppe udgøres af tyrkerne med 40 indsatte efterfulgt af irakerne med 38 indsatte.

 

Europæerne i stort undertal

Blandt de 429 udlændinge, der som nævnt i 2017 afsonede deres straf i et af de danske statsfængsler, udgjorde de vestlige statsborgere med i alt 81 indsatte 18,9 procent.

 

Og her er det østeuropæerne, der dominerer totalt.

 

Læs også
Retslægerådet møder voldsom kritik for at gøre omskæring af to somaliske piger til noget uskadeligt

Samlet udgør de med 62 indsatte langt hovedparten af de vestlige statsborgere.

 

Antallet fordeler sig med 34 rumænere, 14 litauere, 11 polakker og tre bulgarere.

 

Det skal dog tilføjes, at i alt 57 indsatte er ikke identificeret i Kriminalforsorgens oversigt, men er anført som ”Øvrige lande”.

 

Så kom ikke og sig, at der ikke findes multikulturelle samfund i Danmark.

 

At de eksisterer i bedste velgående, kan enhver fængselsbetjent helt afgjort skrive under på.

 

 

 

Læs også
Otte somaliere sparkede 15-årig af knallert og truede ham
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…