Sådan gik det galt, da TV2’s Lotte Mejlhede ville fortælle om grænsekontrol i Østrig

Nyhederne på TV2 bragte onsdag aften kl. 19 et indslag om grænsekontrol i Østrig. Baggrunden var EU’s uformelle topmøde om migration i Salzburg under østrigsk formandskab.

 

Indslaget var lavet af EU-korrespondenten Lotte Mejlhede. Hun er på mange måder en energisk og dygtig journalist. Men med mellemrum løber den politiske korrekthed af med hende, sådan som det sker med mange af hendes kolleger.

 

I indslaget så man Lotte Mejlhede køre ud med en grænsepatrulje fra det østrigske forsvar.

 

Hun gjorde ganske meget ud af, at Østrig opretholder en betydelig patruljering ved grænsen til trods for, at der for tiden ikke er særlig mange migranter, der forsøger at krydse den.

 

Hun interviewede også en arbejder (taglægger), der gik ind for, at man havde omfattende grænsekontrol uanset det beskedne antal migranter p.t.

 

Taglæggerens holdning var rationel

I Lotte Mejlhedes fremstilling fornemmede man en undertone af, at det var irrationelt med al denne kontrol ved en grænse, hvor der ikke var flere migranter.

 

Men hovedgrunden til, at antallet af migranter i Europa er faldet mærkbart, er netop, at man har gjort det betydeligt vanskeligere at komme ind i Europa og at bevæge sig over grænserne.

 

Hvis man droppede grænsekontrollen og andre former for national beskyttelse, ville antallet af migranter med største sikkerhed vokse kraftigt igen.

 

Eller sagt på en anden måde: Taglæggerens standpunkt er yderst rationelt. Lederen af den militære grænsepatrulje sagde det samme: Hvis vi ikke var her, ville der komme mange flere migranter.

 

Vinbondens holdning var irrationel

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Lotte Mejlhede havde også et interview med en vinbonde. Han var stærkt imod grænsekontrollen.

 

Som argument imod den brugte han, at han gerne ville have mulighed for at rejse nordpå eller til havet.

 

Så er det, at man spørger: Hvordan i alverden skulle den østrigske grænsekontrol forhindre ham i at rejse nordpå eller til havet?

 

Det spørgsmål stillede Lotte Mejlhede ham desværre ikke.

 

Hvis hun havde gjort det, ville det blive afsløret, at det var vinbondens argumentation, der var aldeles irrationel.

 

Blindhed

Men den tanke fik TV2’s korrespondent altså ikke.

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

 

Hun gik efter at fremstille tilhængerne af grænsekontrol som de irrationelle.

 

Det skal understreges, at Lotte Mejlhedes indslag var sobert i tonen. Der var ikke noget forsøg på at sværte tilhængerne af grænsekontrollen.

 

Men indslaget manglede simpelt hen logik. Hun fremstillede et rationelt synspunkt som irrationelt (taglæggeren og officeren). Og hun fremstillede et irrationelt synspunkt som rationelt (vinbonden).

 

Tilsyneladende var hun blind for, at det var vinbondens argumentation, som der hverken var hoved eller hale på. Måske fordi han havde de ’rigtige meninger’ ifølge politisk korrekte journalister.

 

Sådan gik det galt, da TV2’s korrespondent ville fortælle om grænsekontrol i Østrig. Det kan hun gøre bedre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…