Regeringens klimaplan kan suppleres til gavn for miljø og klima:

Regeringen skal i arbejdstøjet for at opnå en reduktion på 45% af CO2 udledningen inden 2030 og i 2050 kun udlede samme mængde, som man kan fjerne fra atmosfæren for at holde stigningen i temperaturen under 1,5 grader C.

 

Der er stadig en del lavthængende frugter, som man umiddelbart kan plukke og opnå endnu større reduktion af CO2, men man kommer ikke uden om atomkraft i form af thorium kernekraft:

 

 1. Gør det billigere at rejse med offentlige transportmidler som bus og tog – og dyrere med fly.
 2. Der bør plantes træer overalt og især af en art som poppel, der er god til at optage CO2. De kunne plantes langs alle veje og i landsbyer fx som i Humlebæk, hvor der er træer i midterrabatten til glæde og gavn for byen og trafikken. Man kunne have plantet træer rundt om Christiansborg i stedet for at investere i store granitkugler for at beskytte bygninger. En lille skov på Rådhuspladsen ville pynte. Træer kan værne mod terrorkørsel mange steder.
 3. Man kunne lade grøftekanter være i fred og lade blomster pynte og være til gavn for bier og andre insekter. I Frankrig er 1/3 af fugle forsvundet pga. mangel på insekter (fugls føde)!
 4. Landbruget bør bruge færre pesticider – til gavn for grundvand, folkesundhed og bier, der skal bestøve afgrøderne.
 5. Indfør hundeskat (undtagen for ældre og handicappede personers hunde). Hunde udleder også CO2 – og prutter også! De spiser også kød!
 6. Hvis man vil forbyde private brændeovne, burde man også forbyde brug af biomasse i form af træpiller og flis i vore kraftværker, da træbrændsel ikke altid er CO2 neutral eller ren. Desuden rydder man skove, da størstedelen af de store mængder træ (Danmark importerer årligt 6 mio. tons) kommer fra friske træer i fjerne lande. Det øger en global opvarmning!
 7. I husholdningerne kunne bioaffald blandes med papir, så det ikke skal tørre, før det brændes.
 8. Plasticfabrikanter bør producere plastic, der er nedbrydelig og rådner efter få år!
 9. Forbyd filter på cigaretter – det er elegant med cigaretrør! Der ligger filterskod overalt!
 10. 5omdagen – betyder, at vi alle burde samle 5 stk. affald eller skod op fra gaden pr. dag.
 11. Man kunne servere vegetarmad i børnehaver og på hospitaler. Det er sundt, og der ville ikke blive diskussion om frikadeller eller ej pga. religion. Indvandrerkvinder på kontanthjælp kunne hjælpe nogle timer i børnehaver og plejehjem for at aflaste personalet.
 12. Der bør kun gives børnecheck til 2 børn pr. familie. Jo flere mennesker jo mere udledning af drivhusgasser – og det giver signal, at i Danmark præmierer man folk for at føde mange børn! I 1950 var vi 4 mio. i Danmark – nu næsten 6 mio. indbyggere, så landet ikke længere er bæredygtig mht. ressourcer. Overbefolkning er årsag til de fleste af verdens problemer!
 13. Bistandshjælp til fattige lande burde gå til skoler, hvor drenge og piger kunne få en uddannelse, lære om demokrati, ligestilling og familieplanlægning – og samtidig få et måltid mad. Pengene kunne gå direkte til skolen, så de ikke går til korrupte personer.
 14. Man burde bygge huse med lyse sten, som kan reflektere sollyset og ikke absorbere. Asfalten bør også være lys. Tage bør være lyse og kan forsynes med solceller.
 15. Giv støtte til udvikling af thorium kernekraft, som er nødvendig i vort energimix og er ren, stabil, rigelig og billig – og kan anvendes i skibs- og flytrafikken samt til rumrejser! Vind og sol kan kun supplere, da vinden skal blæse og solen skinne! Det kunne også hjælpe fattige lande, som har brug for energi til udvikling af deres samfund. Brug den A-kraft, der er til rådighed i dag fx fra Sverige – og ikke som Tyskland erstatte kernekraft med mere brunkul.

 

Vi skal bruge vor sunde fornuft alle steder, og væksten skal være intelligent og ikke bare gå til mere forbrug. Der er mange andre måske ikke helt så lavthængende frugter, men kom i gang – det haster med at stoppe den globale opvarmning, inden klimaet går grassat, men uden atomkraft går det ikke!

 

Jonna Vejrup Carlsen – global-alarm.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…