Her kan den danske regering lære noget: Østrigs nye regering vil regulere i udlændinges børnepenge, så beløbet svarer til hjemlandets levefod

Østrigs ny kansler, Sebastian Kurz

Regeringen tør ikke, men Østrig gør: Landets nye regering vil regulere i børnepenge, der sendes til udlandet, så beløbet svarer til landets levefod

 

Når den danske regering sender børnepenge til eksempelvis Rumænien svarer beløbet ofte til den månedlige mindsteløn i landet.

 

En familie til en rumænsk gæstearbejder i Danmark med tre børn i alderen et, tre og otte år vil således hvert kvartal modtage 10.881 kroner i børnepenge ifølge de satser, der gælder for 2018.

 

Eller i alt 3.627 kroner om måneden. Dertil kommer den såkaldte ungeydelse på 936 kroner om måneden til unge mellem 15 og 17 år.

 

Det svarer til den månedlige mindsteløn i Rumænien, som ifølge Eurostat var på under 500 euro, eller 3.723 kroner, i januar 2017.

 

Sammen med en række andre vesteuropæiske EU-lande har Danmark gennem de seneste år forsøgt at få ændret systemet, således at børnepenge bliver indeksreguleret alt efter hvilket land, de skal sendes til.

 

Forsøgene er imidlertid stødt på modstand i både EU-Kommissionen og da især naturligt nok også blandt de østeuropæiske EU-lande, som har store økonomiske fordele af ordningen.

 

Men nu sætter Østrig hælene i og indeksregulerer børnepengene

Medens Danmark som klassens duksedreng i EU pænt indordner sig, ser man noget anderledes på det i Østrig.

 

Her har landets nye regering under ledelse af den kun 31-årige forbundskansler Sebastian Kurz fra Det Østrigske Folkeparti (ÖVP) nu sat hælene i.

 

Det betyder, at Østrig nu har besluttet at indeksregulere børnepengene til udenlandske arbejdere fra EU og de resterende EFTA-lande, Norge, Schweiz, Island og Lichtenstein, skriver det nationale østrigske pressebureau, APA, der svarer til danske Ritzau.

 

Efter at have været igennem det østrigske parlament er det meningen, at ordningen skal træde i kraft fra den 1. januar 2019.

 

Det betyder, at beløbsstørrelsen for børnepenge til hvert enkelt land vil blive beregnet ud fra landets lønniveau, prisindeks, levefod med videre.

 

Regner med at spare næsten en milliard kroner årligt

Indeksreguleringen af børnepengene vil ifølge regeringen betyde en besparelse på omkring 114 millioner euro, eller i alt 848 millioner kroner årligt, skriver APA

 

Besparelserne vil primært ramme de østeuropæiske EU-lande, som i 2016 tilsammen modtog 273 millioner euro eller lidt over to milliarder kroner i form af børnepenge til i alt 132.000 børn.

 

Der er her tale om lande, som har langt lavere leveomkostninger end Østrig.

 

Næsten 600 millioner kroner til alene Ungarn

Langt den største modtager var Ungarn med 80,4 millioner euro eller i alt 598 millioner kroner, og den konservative ungarske regeringschef Viktor Orban har da også protesteret skarpt mod de østrigske planer og erklæret, at han vil bringe sagen op i EU.

 

Ligeledes har EU-Kommissionen været ude og kritisere de østrigske planer, medens Østrig på sin side står fast på at gennemføre dem og i øvrigt i lighed med Danmark efterlyser en fælleseuropæisk reguleringsordning.

 

En ordning, det som tidligere nævnt hidtil ikke har været muligt at opnå enighed om.

 

Derfor har Østrig nu mistet tålmodigheden og besluttet at gå solo.

 

Du kan læse mere her:

https://www.profil.at/oesterreich/familienbeihilfe-kinder-ausland-kuerzung-8600755

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…