Regeringen etablerer 4.000 statslige arbejdspladser i hele landet – positive reaktioner

Foto: Twitter
Bedre balance II: Regeringen præsenterer i dag en ny, ambitiøs plan for et Danmark i bedre balance. Med planen etableres 4.024 arbejdspladser i hele landet, og samtidig oprettes 10 uddannelsesstationer med op til 1.000 uddannelsespladser uden for København.

 

I de kommende år etablerer regeringen 4.024 statslige arbejdspladser i hele landet. Det fremgår af planen ’Bedre balance II’, der skal bidrage til regeringens ønske om et mere sammenhængende Danmark, hvor der er vækst og muligheder for at leve, bo og arbejde i hele landet.

Vi ønsker at skabe et Danmark, der hænger bedre sammen og er i geografisk balance. Derfor flytter vi nu igen statslige arbejdspladser ud af København og ind i resten i landet. Det er ret og rimeligt, at arbejdspladserne kommer tættere på borgere og virksomheder, for staten tjener hele Danmark, og derfor skal de statslige arbejdspladser også være til stede i hele landet, siger innovationsminister Sophie Løhde.

 

Med planen fortsætter regeringen dermed den kurs, der blev udstukket i oktober 2015 med ’Bedre balance’, der var den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme. Dengang besluttede den daværende Venstre-regering at flytte 3.900 arbejdspladser væk fra København.

Over 2.500 statslige arbejdspladser er allerede flyttet ind i byer rundt om i Danmark, hvor dygtige medarbejdere løser opgaver til gavn for borgere og virksomheder. Og resten er godt på vej.

Nu følger så endnu en historisk stor flytning, når regeringen etablerer yderligere 4.024 statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.

Uddannelsesstationer med plads til mellem 500 og 1.000 studiepladser  
Som led i planen, og efter aftale med en række erhvervsakademier og professionshøjskoler, bliver der samtidig oprettet lokale afdelinger af en række uddannelser – såkaldte uddannelsesstationer – i 10 byer rundt om i landet.

Samlet set er det forventningen, at der vil blive etableret mellem 500 og 1.000 uddannelsespladser så muligheden for at tage en relevant uddannelse lokalt bliver tilgængelig i flere dele af landet.

Og ifølge innovationsminister Sophie Løhde, der er ansvarlig for anden runde af flytningen af statslige arbejdspladser, vil det ikke kun komme de unge til gavn:

Ved at etablere uddannelsesstationer i alle fem regioner får flere unge mulighed for at tage en relevant uddannelse lokalt. Det giver samtidig virksomheder, der ligger uden for de store byer og kan have svært ved at rekruttere medarbejdere, bedre muligheder for at få den arbejdskraft, de har brug for. Og det er helt afgørende for, at der kan skabes vækst og udvikling i hele Danmark, siger Sophie Løhde.

Bedre balance II – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder
Erfaringsopsamling – Bedre balance

Fakta: Sådan fordeles de statslige arbejdspladser og uddannelsesstationer

Med ’Bedre balance II’ bliver der etableret 4.024 statslige arbejdspladser i 49 byer uden for hovedstadsområdet.

 

Arbejdspladserne fordeler sig på følgende vis mellem de fem regioner:

 • Region Midtjylland: 1.082 nye arbejdspladser – udover de 554 arbejdspladser fra 1. runde
 • Region Syddanmark: 1.015 nye arbejdspladser – udover de 998 arbejdspladser fra 1. runde
 • Region Sjælland: 931 nye arbejdspladser – udover de 1.223 arbejdspladser fra 1. runde
 • Region Nordjylland: 399 nye arbejdspladser – udover de 517 arbejdsplader fra 1. runde
 • Region Hovedstaden: 103 nye arbejdspladser – udover de 15 arbejdspladser på Bornholm fra 1. runde

Herudover lægger regeringen blandt andet op til at oprette yderligere ca. 600 stillinger uden for hovedstadsområdet som led i et nyt forsvarsforlig.

Der oprettes samtidig 10 uddannelsesstationer med plads til mellem 50-100 studiepladser hvert sted i følgende byer:

 • Kalundborg
 • Helsingør
 • Nykøbing Falster
 • Rønne
 • Svendborg
 • Fredericia
 • Hedensted
 • Skjern
 • Holstebro
 • Hobro

 


 

Statsjob flyttes til 49 byer: Planen indfrier alle vores forventninger, siger Landdistrikternes Fællesråd

Regeringen vil flytte 4.000 statslige arbejdspladser til 49 byer uden for København. Landdistrikternes Fællesråd jubler over udsigten til en bedre balance i fordelingen af statsjob, fortæller formand Steffen Damsgaard.

 

På et pressemøde i Statsministeriet onsdag fremlagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) regeringens længe ventede plan, “Bedre Balance II”, som ikke blot omfatter statslige arbejdspladser, men også uddannelsesinstitutioner.

 

Af den nye plan fremgår det, at omkring 4.000 statslige arbejdspladser i løbet af de kommende år rykker til 49 byer uden for København, mens der samtidig etableres 10 uddannelsesstationer i en række mindre og mellemstore byer.

 

Regeringens plan vækker begejstring hos Landdistrikternes Fællesråd, som i medlemskredsen tæller en del af de kommuner, der modtager de statslige arbejdspladser.

 

– Jeg glæder mig over omfanget af regeringens plan, og at den også omfatter etablering af flere uddannelsesmuligheder rundt i hele landet, siger formand Steffen Damsgaard og fortsætter:

 

– Vi har haft et klart ønske og en forventning om, at planen for 2018 blev mindst lige så omfangsrig som den første flytning. Det er vi glade for, at regeringen har lyttet til. Efter en årelang centralisering af arbejdspladser og uddannelsesmuligheder får vi her en plan, der samtænker job- og uddannelsesmuligheder.

 

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd hæfter sig særligt ved, at en stor del af de statslige arbejdspladser, der skal flyttes, ikke ender i provinsens allerstørste byer.

 

– 49 byer bliver tilgodeset med regeringens plan, som dermed er et markant ryk i forhold til at få landet til at hænge bedre sammen, siger Steffen Damsgaard.

 

Steffen Damsgaard håber, at flytning af statslige arbejdspladser bliver en vedvarende proces.

 


4 Statslige institutioner på Kulturministeriets område flytter til  Fyn, Jylland og Lolland

Lokale- og Anlægsfonden (LOA), Nota – Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder, Idrættens Analyseinstitut (IDAN) og Dansk Sprognævn får fremover en ny geografisk placering. Det sker i forbindelse med anden fase af regeringens udflytningsplan, hvor i alt 117 arbejdspladser på kulturområdet flytter fra København til Fyn, Jylland og Lolland.

Kulturminister Mette Bock siger:

Regeringen har en ambition om at skabe flere statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet. På Kulturministeriets område har vi valgt fire statslige institutioner, som fremover vil få en ny geografisk placering uden for hovedstadsområdet. Det vil komme Bogense, Nyborg, Nakskov og Aarhus til gode. På den måde får vi styrket den geografiske balance i Danmark, hvilket er regeringens klare målsætning.

 

Når man flytter institutioner har det altid omkostninger – menneskelige, faglige og økonomiske. Flytningen vil blive en stor omvæltning for den enkelte medarbejder. Vi vil derfor gøre alt, hvad vi kan for at gøre processen så god som overhovedet muligt.”

 

Udflytningerne på Kulturministeriets område omfatter i alt 117 arbejdspladser/årsværk.

Fakta om udflytningerne:

 • Idrættens Analyseinstitut har pt. kontorer i både København og Aarhus.
 • Fremover vil instituttet blive samlet i Aarhus.
 • Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) flytter til Nakskov
 • Lokale- og Anlægsfonden placeres i Nyborg
 • Dansk Sprognævn flytter til Bogense

Baggrund om regeringens udflytning af arbejdspladser:

Ifølge den seneste status Finansministeriet (september 2017), er der flyttet 2.546 ud af de 3.900 planlagte flytninger. 23 af 44 planlagte institutioner har nu afsluttet flytningen. På kulturområdet er der på nuværende tidspunkt blevet flyttet 2 statslige institutioner. Det gælder Jagt- og Skovbrugsmuseet (13 årsværk), der pr. 1. januar 2017 fusionerede med Dansk Landbrugsmuseum på Djursland, og Slots- og Kulturstyrelsen, hvor 62 arbejdspladser er flyttet til Falster pr. 22. april 2017.

 

 


 

Glæde hos Landdistrikternes Fællesråd: Over halvdelen af medlemskommunerne tilgodeses i flytteplan

Hos Landdistrikternes Fællesråd er man godt tilfreds med placeringen af de arbejdspladser og uddannelsesstationer, regeringen har valgt at flytte fra hovedstaden til provinsen. Over halvdelen af fællesrådets medlemskommuner modtager nemlig flyttede statslige arbejdspladser og uddannelsesstationer.

 

Det er en god dag for alle, der arbejder for et Danmark i bedre balance. I dag har regeringen nemlig offentliggjort planen “Bedre Balance II”, der denne gang flytter både statslige arbejds- og uddannelsespladser fra hovedstaden til resten af landet.

 

Glæden er stor hos Landdistrikternes Fællesråd, der repræsenterer en lang række kommuner i hele landet. For over halvdelen af fællesrådets medlemskommuner, helt præcist 32 kommuner, får nemlig nogle af de flyttede arbejds- og uddannelsespladser.

 

– At over halvdelen af vores medlemskommuner nu kan se frem til nye statslige arbejds- samt uddannelsespladser er en succes, der vækker genklang i alle egne af Danmark, udtaler Steffen Damsgaard.

 

– Som repræsentant for en lang række kommuner, der tilsammen repræsenterer over 2.6 millioner danskere, står vi på et solidt fundament, som også præger den nye plan. Det kan vi kun være tilfredse med og kommer gerne med råd, hvis regeringen får brug for det, siger Steffen Damsgaard.

 

Ifølge regeringens nye plan får provinsen ikke alene glæde af 4.000 nye statslige arbejdspladser de kommende år. I denne omgang opretter regeringen nemlig også 10 nye uddannelsesstationer i forskellige dele af landet.

 

At den nye plan kombinerer uddannelses- og jobmuligheder er et skridt i den rigtige retning, påpeger Steffen Damsgaard:

 

– Vi har i mange år understreget, at vækst og udvikling i hele landet skal skabes med en helhedsorienteret indsats. Der er behov for adgang til både job og uddannelse, hvis det skal være attraktivt at føre en tilværelse i hele landet. Derfor er det glædeligt, at regeringen med den nye plan samtænker disse områder.

 

Uddannelsesstationerne kommer til at ligge i Hobro, Holstebro, Skjern, Fredericia, Hedensted, Svendborg, Nykøbing F., Kalundborg, Helsingør samt i Rønne på Bornholm.

 


Miljøstyrelsen skal flytte til Odense

Regeringen har offentliggjort sin plan for yderligere flytning af statslige arbejdspladser ”Bedre balance II – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder”. I Miljø- og Fødevareministeriet skal Miljøstyrelsen flytte til Odense, og Miljøstyrelsens opgaver med ministerbetjening overføres til departementet.
 

Regeringen har besluttet at flytte 4.024 statslige arbejdspladser til andre lokaliteter i Danmark. I Miljø- og Fødevareministeriet skal Miljøstyrelsen flytte til Odense, og samtidig overføres Miljøstyrelsens opgaver med ministerbetjening til departementet.

 

Det betyder, at cirka 440 arbejdspladser skal flyttes til Odense, mens cirka 150 arbejdspladser flytter til departementet. I alt har Miljøstyrelsen 950 arbejdspladser over hele landet.

 

Endvidere skabes grundlag for at flytte Miljømærkesekretariatet med cirka 24 arbejdspladser fra København til Løgstør.

– Jeg er glad for, at Miljø- og Fødevareministeriet endnu en gang flytter mange arbejdspladser fra København og ind i landet. Statslige arbejdspladser tilhører hele Danmark. Det giver også rigtig god mening, at et ministerium, der beskæftiger sig med natur, landbrug, fødevareproduktion og miljø er rigt repræsenteret i hele landet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

 

I Miljø- og Fødevareministeriet er der i alt 4.300 medarbejdere. Med Miljøstyrelsens flytning fra København til Odense vil andelen af arbejdspladser udenfor København stige fra 58 procent til 68 procent.

Ministeren besøger Odense

– Jeg besøger allerede i dag Odenses borgmester for at tale med ham om den kommende store statslige arbejdsplads i byen. Det er regeringens forventning, at det både for hele Fyn og Syddansk Universitet vil være en stor fordel at få så mange nye højt specialiserede arbejdspladser, siger Esben Lunde Larsen.

 

Miljøstyrelsen indsamler blandt andet viden og data om miljøpåvirkninger og følger udviklingen i miljøtilstanden. Miljøstyrelsen har ansvaret for godkendelsen og tilsynet med de største, mest komplicerede og potentielt mest forurenende virksomheder samt tilsynet med kommunale affaldshåndteringsanlæg.

 

Miljøstyrelsen godkender pesticider, import og eksport af affald og kontrollerer, at regler om kemiske stoffer i kosmetik, legetøj og andre produkter overholdes.

 

Desuden sikrer Miljøstyrelsen, at danskere til enhver tid har nem og hurtig adgang til miljøviden og dokumenterer miljøinitiativers økonomiske konsekvenser for samfundet ved hjælp af miljøøkonomiske analyser.

 

Miljømærkesekretariatet har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkesekretariatet er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

 

Flytningen til Odense forventes gennemført 1. halvår 2019.

 


 

Halsnæs byder statslige arbejdspladser velkommen

Statens planer om at udflytte Energitilsynet til Halsnæs vækker glæde i kommunen, der melder sig klar til at tage godt imod både tilsynet og dets medarbejdere.

 

Som led i regeringens ønske om at flytte op imod 3.900 statslige arbejdspladser væk fra hovedstaden og til andre dele af landet ser Halsnæs Kommune nu ud til at få del i 78 af disse arbejdspladser. Således har regeringen netop meldt ud, at Energitilsynet fremover skal ligge i den nordsjællandske kommune.

 

Udmeldingen vækker stor glæde i Halsnæs Kommune og hos borgmester Steffen Jensen (S).

 

“Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at regeringen har valgt at placere Energitilsynet her i Halsnæs Kommune. Her får man alle fordelene ved en udflytning uden samtidig at få ulemperne: Halsnæs ligger under en times kørsel fra København, så jeg tror på, at mange medarbejdere vil holde fast i deres job og enten pendle eller måske ligefrem flytte hertil. De skal i hvert fald være meget velkomne,” siger Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune.

 

Halsnæs Kommune har længe arbejdet på at få en andel i de statslige arbejdspladser, som regeringen agter at flytte ud i landet.

 

Tidligere borgmester Steen Hasselriis (V) har stået for en del af dette arbejde og er derfor også tilfreds med, at det er lykkedes at få en så vigtig institution som Energitilsynet til området.

 

“Det giver en stor stolthed, at regeringen også kan se fordelene ved at flytte statslige job til Halsnæs. Vi har hen over årene mistet en del statslige arbejdspladser, og ved at vi nu får nogle af dem igen, kan vi bygge videre på en i forvejen positiv udvikling i Halsnæs, hvor vi både er blevet flere indbyggere og har fået flere arbejdspladser,” vurderer Steen Hasselriis.

 

Arbejdet med at finde egnede lokaler til Energitilsynet er allerede i gang. Halsnæs Kommune er således i dialog med Bygningsstyrelsen om forskellige lokaliteter, hvoraf Sundhedshuset i det centrale Frederiksværk nævnes som en konkret mulighed. Den endelige placering er dog endnu ikke besluttet.

 


 

Ny styrelse for patientklager oprettes i Aarhus

Ca. 167 årsværk under Sundheds- og Ældreministeriet udflyttes eller nyplaceres uden for hovedstadsområdet som led i regeringens ønske om at skabe bedre balance i Danmark. Den nye styrelse i Aarhus skal fokusere på behandling af patienternes klager, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

 

En helt ny styrelse, der skal tage sig af patientklager, med hovedsæde i Aarhus. Det er bl.a. resultatet af regeringens runde to af flytningen af statslige arbejdspladser. Dermed deles den nuværende Styrelse for Patientsikkerhed i København op i to dele.

 

Den nye styrelse kommer til at hedde Patientklagestyrelsen. Styrelsen vil bestå af de dele af Styrelsen for Patientsikkerhed, der allerede er på plads i Aarhus, 121 årsværk, der flyttes fra København, og så 20 nye stillinger.

 

”De statslige arbejdspladser skal komme hele landet til gavn. Det er hovedopgaven. Og når vi allerede har en velfungerende afdeling for patientklager i Aarhus, så giver det god mening, at udbygge denne afdeling ved at oprette en helt ny styrelse for patientklager i Aarhus,” siger sundhedsminister, Ellen Trane Nørby.

 

Overvejelserne om at oprette en selvstændig styrelse for patientklager har været undervejs, siden anden bølge af udflytningerne blev annonceret i efteråret.

 

Også udflytning til Kolding og Slagelse

Samlet set udflyttes eller nyplaceres ca. 167 årsværk under Sundheds- og Ældreministeriet i regeringens plan ´Bedre Balance II´.

Læs ‘Regeringens udflytning af statslige arbejdspladser’.

 

Ud over de årsværk, der samles i den nye styrelse i Aarhus, udflytter regeringen også Det Etiske Råd. De fire medarbejdere i rådets sekretariat skal fra 1. januar 2019 udføre deres arbejde i Kolding.

Der etableres derudover 12 arbejdspladser under Styrelsen for Patientsikkerhed i Slagelse. Det vil kræve en ændring af Sundhedsloven.

 

”Dermed har Sundheds- og Ældreministeriet institutioner i mange dele af landet – i Randers, Kolding, Aarhus, Slagelse og København. Det er vigtigt, at der er faglige miljøer i hele landet”, siger Ellen Trane Nørby.

 

Flere stillinger uden for København

Derudover bliver 10 bevillingsfinansierede arbejdspladser i det nye Nationale Genom Center placeret uden for København.

 

”Vi opretter en række nye arbejdspladser uden for København. Der er fx stærke faglige genom-miljøer i både Vest- og Østdanmark, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Det giver også god mening, at det personale, der i dagligdagen skal være med til at realisere Personlig Medicin i Danmark, er placeret ude i landet tæt på patienterne,” siger Ellen Trane Nørby.

 

Læs ´Nyt genomcenter bliver drivkraft for arbejdet med Personlig Medicin´

 

Antallet af årsværk i Nationalt Genom Center afhænger af kommende ansøgninger om medfinansiering fra en række fonde.

 

Centret er lige nu midlertidigt placeret i fysiske rammer på Artillerivej i København.

 

Fakta om den kommende Patientklagestyrelse:  

 • Får selvstændig direktion
 • Får følgende eksisterende enheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed:
  Behandlingsklager
  Erstatning
  Visitation og sagkyndige
  Patientrettigheder
 • Derudover oprettes to nye enheder:
  Enhed til revurdering af lægeerklæringer vedr. indfødsret – ”second opinion”
  Enhed til behandling af klagesager vedr. anvendelse af tvang i somatikken.
 • Den formelle oprettelse af Patientklagestyrelsen forventes at ske, når lovgivningen er på plads. Udflytningen af arbejdspladser forventes gennemført pr. 1. januar 2019.
 • Den nye styrelse vil inklusive allerede udflyttede arbejdspladser beskæftige i alt ca. 214 årsværk.
 • Den tilbageværende Styrelsen for Patientsikkerhed vil derefter beskæftige ca. 244 årsværk i København, Randers, Kolding og Slagelse samt to årsværk på Færøerne.

 


 

Guldborgsund: Yes! Det er en god dag

Bedre Balance II sender 69 statslige arbejdspladser og en uddannelsesstation til Nykøbing Falster. En god dag for Guldborgsund, lyder det fra borgmesteren.

 

I alt 69 arbejdspladser rykker til Nykøbing Falster i Guldborgsund Kommune i forbindelse med Bedre Balance II, som netop er blevet præsenteret af statsminister Lars Løkke Rasmussen og innovationsminister Sophie Løhde. Samtidig bliver der etableret en uddannelsesstation for uddannelsen til produktionsteknolog i Nykøbing Falster.

 

”Det er bare en god dag for Guldborgsund og hele Lolland-Falster. Vi er en af de få kommuner, der har fået både arbejdspladser og uddannelse i denne omgang. Det synes jeg godt, at vi kan være lidt stolte af,” siger en glad borgmester i Guldborgsund, John Brædder.

 

”Det er godt at se, at man på Christiansborg har lyttet til os og set, at vi med succes har taget imod statslige arbejdspladser allerede i sidste runde. Det er så vigtigt for vores område,” siger han.

 

En del af Erhvervsstyrelsen er allerede placeret i Nykøbing Falster, og det er den, man nu supplerer med yderligere 56 arbejdspladser. Samtidig rykker 13 arbejdspladser fra Digitaliseringsstyrelsens support af BorgerDK og NemHandel til Nykøbing Falster.

 

”Jeg tror, at vi har fået netop de arbejdspladser, fordi man har kigget på synergieffekter og samarbejdsflader, og så fordi vi kan tilbyde et stærkt fagligt miljø,” siger John Brædder.

 

Guldborgsunds borgmester glæder sig udover de statslige arbejdspladser også over at få en ny uddannelse til kommunen. Det er et helt afgørende tiltag for at skabe udvikling lokalt, at også uddannelserne følger med.

 

”Vi ved jo, at unge studerende ofte får en god tilknytning til den landsdel, hvor de bliver uddannet, så jeg er sikker på, at dette sigt vil betyde, at det bliver nemmere for vores virksomheder at rekruttere og besætte ledige stillinger, og at flere vil bosætte sig i vores landsdel. Det er helt uvurderligt.”

 

”Vi glæder os til at tage imod både medarbejdere, arbejdspladser og studerende, og vi lover at vi her i Guldborgsund vil gøre alt, hvad vi kan, for de kommer godt på plads,” siger John Brædder.

 


 

L&F: Godt at rykke uddannelser tættere på virksomhederne

Landbrug & Fødevarer glæder sig over regeringens plan for udflytning af uddannelser og arbejdspladser.

 

Regeringens plan om at udflytte lidt over 4000 statslige arbejdspladser og 500-1000 uddannelsespladser bidrager til en mere balanceret udvikling i Danmark, mener Landbrug & Fødevarer.

 

– Fødevareklyngen står i forvejen for en stor del af beskæftigelsen i yderområderne, hvor rigtig mange virksomheder og landmænd for tiden oplever, at det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft, siger Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer, og fortsætter:

 

– Derfor er det rigtig godt med tiltag som disse, så vi kan sikre den fremtidige vækst også uden for de store byer.

 

Landbrug & Fødevarer glæder sig særligt over, at der i denne runde også er fokus på at få uddannelserne flyttet ud i landet.

 

– Det er rigtig godt, at vi får etableret nogle af landets uddannelser der, hvor behovet for kompetencerne befinder sig. Der er brug for tæt samarbejde mellem uddannelser og erhverv for at øge virksomhederne mulighed for at finde kvalificeret arbejdskraft, siger Lone Andersen, der dog pointerer, at udflytningen ikke må ske på bekostning af kvaliteten på uddannelserne.

 

Regeringen rykker bl.a. uddannelsen automationsteknolog til Hedensted, og det er netop én af de uddannelser, som fødevareklyngen ser gode muligheder i at få tættere på virksomhederne.

 


 

Flytning af statslige arbejdspladser: Ros til regeringen for at holde snuden i sporet

En ambitiøs plan for flytning af statslige arbejdspladser, som skal følges op af endnu større politisk fokus på decentralisering af uddannelser. Sådan lyder meldingen fra landsforeningen Danmark på Vippen, efter regeringen netop har offentliggjort anden runde af flytninger af statslige arbejdspladser.

 

Regeringen etablerer godt 4.000 statslige arbejdspladser og ti nye uddannelsesstationer uden for København. I alt får 49 byer i hele Danmark del i de nye statslige arbejds- og uddannelsespladser.

 

”Stor ros til regeringen for at holde snuden i sporet og fastholde sin dagsorden om at skabe bedre balance i Danmark. En bedre fordeling af statslige arbejdspladser, som regeringen har sat sig i spidsen for, skaber mere sammenhængskraft og er med til at udvikle hele Danmark,” siger Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen.

 

Han havde gerne set, at planen indeholdt flytning af flere hele styrelser, men peger samtidig på, at flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til resten af Danmark er med til at understøtte landets vigtige eksportvirksomheder uden for de store byer:

 

”En bedre geografisk fordeling af statslige arbejdspladser vil skabe flere såkaldte ægtefællejobs i de områder, hvor de store eksportvirksomheder holder til, men hvor de offentlige arbejdspladser er forsvundet. Det er afgørende for virksomhederne uden for de store byer, der i stigende grad har vanskeligt ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft,” siger Kim Ruberg.

 

Stop den automatiske centralisering
Danmark på Vippen udgav i sidste måned en analyse af den geografiske fordeling af statslige arbejdspladser. Her dokumenterer landsforeningen, at knap halvdelen af de statslige arbejdspladser er placeret i hovedstadsområdet, og at de fire store byområder i Danmark i perioden 2008 til 2015 har fået over 11.000 flere statslige arbejdspladser. Til sammenligning har resten af Danmark i perioden tabt mere end 2.200 statslige arbejdspladser.

 

”I dag roser vi regeringen for at fortsætte flytningen af statslige arbejdspladser. Men samtidig siger vi til politikerne på Christiansborg, at der virkelig er et stort behov for et endeligt opgør med den centraliseringsmaskine, som sideløbende automatisk fjerner statslige arbejdspladser i det lokale Danmark og placerer nye statslige arbejdspladser i specielt hovedstaden, men også i Aarhus, Odense og Aalborg. Her kan det godt undre mig, at netop de tre byer får knap en fjerdedel af de arbejdspladser, der bliver flyttet i denne omgang,” siger Kim Ruberg.

 

Danmark på Vippen opfordrer de politiske partier til løbende at fortsætte flytningen af statslige arbejdspladser fra hovedstaden, samtidig med at alle nye statslige styrelser og institutioner som udgangspunkt skal placeres uden for hovedstadsområdet.

 

Flere uddannelser er vejen frem
Også på uddannelsesområdet er der nyt fra regeringen, som vil oprette ti nye uddannelsesstationer i blandt andet Svendborg, Nykøbing Falster og Skjern.

 

Forslaget vækker glæde hos Danmark på Vippen, som i flere år har kæmpet for at få flere uddannelser til det lokale Danmark. I en rapport fra 2016 om uddannelsernes geografiske placering dokumenterede Danmark på Vippen, at 80 pct. af uddannelsespladserne på de videregående uddannelser er placeret i de fire store byområder.

 

”De nye uddannelsesstationer i det lokale Danmark kommer helt sikkert til at gavne erhvervslivet i de respektive områder, men med tanke på den helt skæve geografiske fordeling af uddannelsespladser er vi meget langt fra at være i mål endnu,” siger Kim Ruberg og fortsætter:

 

”Politikerne bør udarbejde en langsigtet strategi for, hvordan vi kan placere hele uddannelser i det lokale Danmark, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft. Langt de fleste bliver boende der, hvor de uddanner sig. Derfor er decentralisering af uddannelser helt afgørende i forhold til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.”

 

Danmark på Vippen opfordrer på den baggrund politikerne til at erkende, at det koster lidt ekstra at oprette flere decentrale uddannelser, men at de penge er givet godt ud i forhold til at forsyne hele Danmark med den rette arbejdskraft. Det kan blandt andet ske ved at øge tilskuddet til de decentrale institutioner eller rulle besparelserne på uddannelsesområdet tilbage.

 


 

Djøf: Flytninger handler også om medarbejderne

Regeringen skal tages på ordet, når de siger, de vil tage hensyn til de nuværende statslige medarbejdere, hvis arbejdspladser skal flytte i næste runde, siger Djøf.

 

Regeringen har netop fremlagt sine planer for næste runde flytninger af statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. 49 statslige styrelser og kontorer og ca. 4.000 medarbejdere står for tur i 2018/19, når man medregner forsvaret samt allerede udmeldte flytninger i SKAT og nye uddannelsespladser.

 

Djøfs formand, Lisa Herold Ferbing, håber, at regeringen i langt højere grad end ved første runde af flytninger optræder som en ordentlig arbejdsgiver for de medarbejdere, der ikke har mulighed for at flytte med jobbet.

 

– Vi har hørt nogle positive signaler. Det er vigtigt med rimelige varsler samt hjælp til at komme godt videre i et nyt job, siger hun og tilføjer:

 

– Og hvis regeringen virkelig ønsker en succesfuld flytning af statslige arbejdspladser, bør man gøre det mere attraktivt at flytte med jobbet – permanent eller i en overgangsordning, så de erfarne medarbejdere kan hjælpe med at oplære nye kollegaer til at løfte opgaverne.

 

Det var en af de væsentlige konklusioner, der fremgår af den evaluering, Djøf, Ingeniørforeningen og Magisterforeningen offentliggjorde i november måned.

 

– Vi har desværre konstateret, at mange af de statslige arbejdsgivere i første runde var mere end tilbageholdende med at benytte de forskellige muligheder for at fastholde erfarne medarbejdere, som for eksempel at give medarbejdere bonus for at blive på arbejdspladsen, mulighed for at transporttid tæller med som arbejdstid og hjemmearbejdsdage. Vi håber, at de statslige arbejdsgivere har lært af erfaringerne og vil bruge disse muligheder mere aktivt, siger Lisa Herold Ferbing.

 

Lisa Herold Ferbing pointerer, at Djøf bakker op om den politiske målsætning om at skabe vækst i hele landet og anderkender regeringens ret til at placere statslige arbejdspladser, hvor det giver bedste mening og understøtter lokale erhvervsklynger.

 

– Men vi er i tvivl om, hvorvidt den mening faktisk er klarlagt med en så hastig beslutning. Og det er et åbent spørgsmål, om de afsatte midler rækker til at dække omkostningerne. I Djøf undrer vi os over timingen og hastværket. Regeringen havde lovet en grundig evaluering af de hidtidige erfaringer. Den har vi endnu til gode, konstaterer Lisa Herold Ferbing.

 

Hun peger på, at de hidtidige flytninger har medført, at 8 ud af 10 medarbejdere har valgt at finde sig et nyt job, fordi hensynet til familien, børnenes skolegang og ægtefælles job vejer tungere end ønsket om at flytte til en ny landsdel. Det har efterfølgende givet et stort tab af viden og erfaring på de berørte arbejdspladser og dermed længere sagsbehandlingstider og dårligere service af borgere og virksomheder.

 

– Regningen er foreløbig løbet op i en milliard kroner for den første runde flytninger. Djøf mener, at man for en brøkdel af de midler i langt større omfang kunne stimulere jobskabelsen i den private sektor ved at tilskynde virksomhederne til at løfte vidensniveauet. Hver gang en mindre virksomhed ansætter en akademiker, trækker det job med sig til 4,5 nye medarbejdere – primært faglærte og ufaglærte. Vi oplever desværre, at det perspektiv ikke er til stede i regeringens prioriteringer, slutter Lisa Herold Ferbing.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…