Præsident Donald Trump i Amerika og statsminister Uffe Elbæk i Danmark kan hverken klare klima- eller migrationsproblemet! Men hvem kan?

Ceative Commons

Det er interessant men også farligt med folk, der lider af storhedsvanvid og tror, de kan redde verden! Præsident Trump handler, før han tænker, men det kan man ikke sige om liden Uffe! Han er et tænksomt mennesker og mener det godt for alle, men han er også en gammel kaospilot, der kan bringe kaos i det danske velfærdssystem med ideen om, at vi alle skal være lige. Det er George Orwell om igen. Uffe vil fordele velstanden, så alle bliver lige fattige – med flere indvandrere, der kan ændre kulturen! I et demokrati bestemmer flertallet, så spørgsmålet er, hvem bliver de fleste?

 

Uffe Elbæk har lidt italiensk Berlusconi over sig. Begge er storhedsskrydende – og Uffe har da også prøvet lidt bunga-bunga selskaber med sexhule osv. men det blev – som alt vild morskab ofte bliver – stoppet af pressen. Ikke noget med (ikke retoucherede) billeder af nøgne mandlige kønsdele hængt op til skue. Jeg kan heller ikke se den lidt stramtandede Josefine Fock i det selskab!

 

Uffe Elbæk har ret på et væsentligt område, at klimaet skal prioriteres først. Mens jorden er ved at gå under, laller vi videre med nuværende og også forhen­væ­ren­de klimaministre, som på toppen af Energistyrelsen har fungeret som et Tvind­foretagende – med smag for vindmøller i den tro, at vind­møller kan klare den globale energiforsyning – bortset fra de 100 dage, hvor vinden ikke blæser. Jeg har siden 2010 prøvet at få forskellige energi­ministre til at deltage i thorium konferencer (London, New York, Shanghai og Geneve), hvor man har forstand på, hvad der kan bremse en global op­varm­ning. På de første tre konferencer var jeg eneste danske deltager for at høre om fremtidens energi – thorium, der kan erstatte alle fossile brændstoffer.

 

Liden Uffe er kun for vindmøller, for han har ikke sat sig ind i tingene. Han vil have 10 vind­mølleparker i stedet for 3, men det ville blot udsætte en glo­bal opvarmning i kort tid, være enormt dyrt og ødelæggende for land­ska­bet med højspændingsledninger til gene for fugle, dyr og menne­sker. Vindmøller er ustabile og skal hele tiden have stabil backup energi. Vindmøller kan dække strømmen på en ø eller et lille land men ikke dække et globalt energibehov. I det nye energiforlig taler man om, at vi i Danmark i 2050 vil få 100% grøn energi. Men det er fake news, da der skal stå elenergi, der kun er ca. 20% af al energi. Der er ikke inkluderet transport, varme, landbrug, skibs- og luftfart. Der skal andre midler til, før klima­skuden kan vendes, men en uforståelig mod­stand mod moderne kernekraft kan true menneskehedens evne til at bremse en global opvarmning. Det kan kun ske ved at inkorporere kernekraft – gerne med thorium, der kan dække verdens energibehov i 1000 år.

 

Migrationsproblemet behandles løbende på topmøder, og det ville være det bedste og letteste at gøre som Australien og sige stop for alle flygtninge/migranter og tage flere kvoteflygtninge i stedet. Vi gør det modsatte. Vi modtager de stærke migranter, som burde blive hjemme og genopbygge deres forarmede lande, og efterlader de svage i fattige lande med håb om, at de stærke når frem og sender penge hjem! Vi lader menneskesmuglere bestemme kursen, og naive NGO’ere støtter, men hvis vi ikke siger stop nu, vil der komme millioner af migranter, når Afrikas befolkning fordobles.

 

Man taler om at oprette flygtningecentre til asylanter, men de er der allerede. Folk på flugt bør tage til flygtningelejrene, hvorfra man tager kvoteflygtninge, og hvor man kan finde ud af, hvem der er ægte flygtninge og hvem, der er økonomiske migranter. Lejrene burde indrettes, så familier kan få deres børn i skole og der kan opstå et fungerende mini­samfund.  Der kunne blive et ’flow’ med kvoteflygtninge, der rejser væk til modtagerlande, hvorefter der bliver plads til nye flygtninge.

 

En statsminister Uffe Elbæk vil ikke kunne klare hverken klima eller migrations­problemet. Der skal en politiker med sund sans og ikke en drømmertype til at tage barske beslut­ninger.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…