Politikere vil ramme romaernes lejre – men nu kommer danske hjemløse til at undgælde

Modelfoto / Colourbox

I Danmark straffer man da hjemløse

 

Alle de gode og anstændige mennesker med det rette menneskesyn, hvis hjerter banker for hele verden, har vist ikke været de mest højtråbende, da en hjemløs – en dansker, en af vores landsmænd – blev straffet med 3 måneders bortvisning fra sin kommune (København), fordi han lagde sig til at sove på gaden. Den forbudte ”lejr”, han derved oprettede, var utryghedsskabende for befolkningen.

 

Nu er den hjemløse André ifølge TV den 28.12. sigtet for at have overtrådt zoneforbudet, da han var på vej til behandling og drak  en kop kaffe undervejs i København. Ifølge oplysningerne kan André nu forvente at skulle tilbringe en uge bag tremmer.

 

Hvorfor hjemløs i det ”rige” Danmark?

Der er uden tvivl mange grunde til, at folk er hjemløse.

 

Alt for få – om nogen overhovedet – lejligheder til ”skæve” eksistenser, dvs. dem med misbrug eller ”ondt i sjælen”. For dyrt natteleje eller manglende plads på herbergerne. Har lejlighed, men tør ikke være alene. Eller, som André har fortalt: han kan ikke holde ud at sove indendørs.

 

Så er det jo den helt rigtige straf at give ham en uge i et fængsel, hvor han er nødt til at sove i en celle. Med en sådan dobbeltstraf kan han vel lære det, ikke sandt?

 

Hjemløse foretrækker ofte at sove nogle stykker sammen, så de ikke er så udsatte for overfald fra bander. Men det gør det jo ikke til en romalejr.

 

Behjertede private oprettede i 2017 vagtværn for at passe på de hjemløse, så de kan få en rolig nattesøvn.

 

Nu er natteleje på gaden altså en saga blot i Danmark. Ikke fordi danske hjemløse nogen sinde har skabt utryghed hos befolkningen ved at finde et lidt tilbagetrukkent sted at sove, ligesom de heller ikke har oprettet svinske lejre og overladt det til andre at gøre rent efter sig. Forbudet mod at sove på gaden er udelukkende kommet i stand, fordi romaer har benyttet sig af ”arbejdsmarkedets fri bevægelighed” til at rejse rundt i EU og oprette lejre med tilhørende toilet, hvor det passer dem. Rengøring, det har man folk til.

 

Forslag til løsninger

I dette efter sigende meget rige land, hvor politikerne uden blusel hælder skatteydernes surt betalte milliarder ud over alverdens lande, kunne der måske blive nogle få håndører til at skaffe nogle flere gratis herberger og noget så luksuriøst som et ordentligt gratis morgenfoder til vores egne hjemløse, inden turen går rundt i byen.

 

De steder, hvor der er mulighed for det, kunne et stykke udenom herberget forsynes med et hegn, så de hjemløse, der foretrækker at sove udenfor, er beskyttede mod overfald.

 

Eller den allerbedste løsning: Tal med de ildsjæle, der gennem deres arbejde har reel viden om de hjemløses behov.

 

Måske kunne de endda overtale de såkaldte venligboere til at rydde en plads i haven til et par hjemløse.

 

Konventionerne

Justitsministeren hævder, at han ikke kan gøre noget. Med forbud for romaer mod at bygge uhumske lejre midt i byen, omfatter loven også vores danske medborgere, der afsides lægger sig til at sove. For ”vi må ikke diskriminere”.

 

Men er det nu helt korrekt?

 

Med de utallige konventioner, Dannmark har underskrevet, er der måske ikke noget at sige til, at politikere ikke har anelse om, hvad der står i de enkelte artikler i konventionerne.

 

Erfaringen synes dog at vise, at hvad angår Menneskerettighedskonventionen, Flygtningekonventionen og Statsløsekonventionen kan politikerne citere samtlige artikler, der er til skade for danskerne, i søvne.

 

Når der så endelig er artikler, der kommer danskerne til gode – og der er ikke ret mange af dem, så de kan hurtigt læres udenad – så kendes de ikke, eller de ignoreres.

 

Så her er lidt hjælp. I Konventionen mod racediskrimination lyder det i Artikel 1, stk. 2, således:

”Denne konvention finder ikke anvendelse på sådan forskelsbehandling, udelukkelse, begrænsning eller fortrinsstilling, som en i denne konvention deltagende stat foretager mellem sine egne statsborgere og udlændinge.” (min fremhævelse)

 

Hvad er det i denne artikel, der er så svært at forstå? Eller huske?

 

Enhedslisten er mig bekendt det eneste parti, der har udtrykt berettiget vrede over dette overgreb på en dansk hjemløs og har krævet dette makværk af en lov fjernet. Det er dog ikke nødvendigt at fjerne loven med den konsekvens, at romaerne igen kommer strømmende til og slår sig ned i vores byer.

 

Politikerne kan såmænd bare henholde sig til konventionerne. Det er de jo normalt rigtigt gode til.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…