Pengene fosser ud af landet: Hvert år sender indvandrere og flygtninge to-cifrede milliardbeløb til deres hjemlande

De 33 milliarder kroner, som ikke-vestlige indvandrere i øjeblikket årligt koster de danske skatteborgere, er kun en del af det tab, samfundet lider under på uhensigtsmæssig indvandring.

 

Dertil kommer et helt andet beløb.

 

Det drejer sig om de penge, som flygtninge og indvandrere hvert år sender tilbage til deres pårørende i hjemlandet.

 

Der er tale om penge, som dermed trækkes ud af omsætningen i Danmark, hvor pengene dels er tjent eller er modtaget i form af sociale ydelser.

 

I 2016 drejede det sig således om 2,9 milliarder dollar eller et dansk omsætningstab på i alt 19 milliarder kroner, fremgår det af en opgørelse fra Verdensbanken.

 

Der er her tale om en kraftig stigning i forhold til 2000, hvor beløbet lød på 662 millioner dollar, eller i alt 4,3 milliarder kroner omregnet efter den aktuelle dollarkurs.

 

I hele perioden 2000 – 2016 drejer det sig i alt 39,2 milliarder dollar eller i alt et omsætningstab på 256,4 milliarder kroner, som det danske samfund omregnet efter den aktuelle dollarkurs dermed er gået glip af.

 

Det er enorme summer, der forsvinder

Det danske omsætningstab som følger af penge, der forsvinder ud af landet, er dog intet at regne i forhold til for eksempel Tyskland.

 

Her var det årlige omsætningstab som følge af indvandrere og flygtninge, der sender penge hjem til familien, på 135 milliarder kroner, medens tabet i Storbritannien var på 66,7 milliarder kroner i 2016.

 

Blandt de skandinaviske lande er det Norge, som i 2016 havde det største omsætningstab på i alt 27,3 milliarder kroner.

 

Herefter følger Danmark med et tab på de nævnte 19 milliarder kroner.

 

Sverige med de mange flygtninge og indvandrere slipper med et omsætningstab på 7,6 milliarder kroner efterfulgt at Finland med et omsætningstab på 4,2 milliarder kroner.

 

Indere og kinesere er flittigst til at sende penge hjem

Samlet set er det ifølge Verdensbanken i alt små 690 milliarder dollar, der på denne måde overføres privat i form af de såkaldte remitter fra den vestlige verden til udviklingslande og lande i Asien.

 

Inderne og kineserne er de flittigste til at sende penge hjem til familien.

 

For Indiens vedkommende drejede det sig om 520 milliarder kroner, som dermed udgjorde 2,8 procent af det indiske BNP i 2016.

 

Kineserne sendte i alt 441,5 milliarder kroner hjem, hvilket i 2016 svarede til beskedne 0.5 procent af det kinesiske BNP

 

Betyder meget for fattige lande

For en række fattige lande har de hjemsendte penge stor betydning, selvom der er tale om relativt beskedne beløb.

 

I Haiti, der er et af verdens fattigste lande, modtog familierne i alt 16,3 milliarder dollar fra slægtninge i udlandet, og det beløb udgjorde intet mindre end 25,5 procent af landets BNP.

 

Det samme gælder eksempelvis for Gambia. De beskedne 1,4 milliarder kroner, gambianere i udlandet sendte hjem til familien i 2016, udgjorde ikke desto mindre 20,5 procent af landets BNP.

 

Så uanset, hvordan man end vender og drejer det, så er denne beskedne form for selvhjulpen ulandsbistand af stor betydning for meget fattige lande.

 

Du kan finde link til Verdensbankens skemaer i denne artikel fra Politiken:

https://politiken.dk/udland/art6927845/Indvandrere-sender-stadigt-flere-penge-hjem-til-deres-familier-i-f%C3%B8delandet

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…