Hvis danske regler følges på asylområdet, ville mange børn blive fjernet fra forældre, der nægter at rejse hjem efter afslag, lyder der fra DF’s børneordfører, Pernille Bendixen

Folketinget behandler forslag om asylbørn

De børneforældre, der har fået afslag på asyl men nægter at forlade Danmark, er dybt uansvarlige.

 

Det mener Dansk Folkepartis børneordfører, Pernille Bendixen.

 

”De har taget børnene som gidsler i håb om alligevel at få asyl. For dem er det åbenbart underordnet, at børnene helt åbenlyst mistrives,” siger Pernille Bendixen til Den Korte Avis med henvisning til forholdene på de udrejsecentre, hvor familier med afslag på asyl anbringes.

 

Det er udelukkende forældrenes ansvar, at børnene stadig er der i stedet for at være tilbage i deres hjemlande, understreger Bendixen.

 

Hun lægger ikke skjul på, hvad der ville være sket, hvis danske forældre havde givet deres børn samme opvækstvilkår, som de afviste asylforældre gør:

 

”Hvis danske regler skulle følges på asylområdet, ville mange børn blive fjernet fra de forældre, der nægter at rejse hjem efter afslag,” påpeger Pernille Bendixen.

 

De Radikale: Bøj dog af og lad dem blive og giv dem en lejlighed

Hvis afviste asylansøgere med børn nægter at forlade Danmark, bør de ifølge Det Radikale Venstre ikke opholde sig i et udrejsecenter.

 

I stedet skal de af hensyn til børnenes tarv belønnes med at komme ud i samfundet og få en lejlighed, lyder det fra den radikale leder, Morten Østergaard.

 

Han har netop været på besøg i Udrejsecenter Sjælsmark og siger til Politiken søndag den 27. maj:

 

”Vores forslag er, at det skal være, som da Sjælsmark blev oprettet. Nemlig at det ikke er et center for familier. Udrejsecentrene skal forbeholdes enlige eller ægtepar uden børn, mens de andre skal kunne leve iblandt os andre,” siger Morten Østergaard og fortsætter:

 

”Men selvfølgelig med den klausul, at vi ved, hvor de er, og at de også kender den afgørelse, de har fået. Så må man arbejde på at få de hjemsendelsesaftaler, når forholdene i hjemlandene tillader det.”

 

De hjemsendelsesaftaler, Morten Østergaard henviser til, gælder kun for afviste asylansøgere, der skal tvangshjemsendes. Altså for folk, der ikke vil rejse frivilligt.

 

De afviste asylansøgere, der rejser frivilligt, har til gengæld ingen problemer med at komme tilbage til deres hjemlande, og det gælder således også for de afviste børnefamilier, der opholder sig i Udrejsecenter Sjælsmark.

 

Socialistisk Folkeparti vil have asylansøgere i praktik og ud på arbejdsmarkedet

Forholdene på de danske asylcentre er stærkt utilfredsstillende, og det går især ud over børnene, mener man i Socialistisk Folkeparti.

 

Af samme grund havde partiets integrationsordfører og tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen forleden et forslag til behandling i Folketinget om at pålægge regeringen at udarbejde en samlet plan for forbedringer af børns trivsel i det danske asylsystem.

 

”Planen skal blandt andet sikre, at Udlændingestyrelsen tager hensyn til barnets tarv i administrative beslutninger om at flytte familier fra et asylcenter til et andet, om mulighed for selvhushold og om adgang til ekstern praktik, arbejde og folkeskole med mere,” hedder det i beslutningsforslaget, der blev behandlet i Folketinget i onsdags den 23. maj.

 

Inger Støjberg: Der er skam selvhushold og undervisning i asylcentre

På regeringens vegne afviste integrationsminister Inger Støjberg (V) beslutningsforslaget med den begrundelse, at de forhold, som Holger K. Nielsen efterlyser, allerede findes på landets asylcentre.

 

”I dag er det jo sådan, at asylansøgere, der har en verserende asylsag, som udgangspunkt bor på opholdscentre med selvhushold. Det vil sige, at de får udbetalt kontante ydelser, så de selv kan stå for indkøb og madlavning,” forklarede Inger Støjberg og understregede:

 

”Det er faktisk også sådan, at langt størstedelen af asylansøgerbørn i den skolepligtige alder går i danske folkeskoler.”

 

Det samme gælder for børn, der havner på et udrejsecenter, fordi forældrene nægter at rejse hjem, efter at de har fået afslag på asyl. De modtager også undervisning,” præciserede Inger Støjberg.

 

Ingen kontante ydelser til afviste, der nægter at forlade landet

Til gengæld er der ikke selvbespisningsordninger på udrejsecentre med afviste asylansøgere, der nægter at forlade landet frivilligt.

 

”Regeringen er optaget af, at afviste asylansøgere, som ikke har lovligt ophold i Danmark enten udrejser straks eller overflyttes til et hjem- og udrejsecenter. Der skal ske en klar markering af, at de ikke længere er velkomne i Danmark, og at de skal rejse hjem igen,” forklarede integrationsministeren og fortsatte:

 

”De skal derfor ikke længere kunne få kontante ydelser med henblik på selvhushold, men kommer i stedet for på bespisningsordninger. Det er således et bevidst tilvalg fra regeringens side, at den her gruppe ikke længere tilbydes kontante ydelser og selvhushold.”

 

S: Danmark vil blive en magnet, hvis vi bøjer af

Forslaget fra SF handlede i realiteten om de børn, der er strandet på et udrejsecenter, fordi deres forældre nægter at forlade Danmark frivilligt efter et afslag på asyl, og det tog den socialdemokratiske ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, op:

 

”Vi kan ikke have en lovgivning, der siger, at du kan komme hertil, få afslag på asyl, nægte at samarbejde om at udrejse, og det så ender med, at dine børn får opholdstilladelse. Det vil gøre Danmark til en magnet for migranter, der ikke har ret til ophold i Danmark og Europa,” lød det fra Peter Hummelgaard Thomsen, som på Socialdemokratiets vegne afviste forslaget.

 

Heller ikke fra Dansk Folkeparti var der tilslutning til det folkesocialistiske forslag:

 

”Helt overordnet er det jo bare vigtigt at huske, at man frit kan vælge at udrejse af Danmark på et hvilket som helst tidspunkt, man måtte ønske sig, og når man som forældre vælger at nægte at udrejse af Danmark, foretager man jo også det valg på sine børns vegne,” lød det fra partiets børneordfører, Pernille Bendixen, som fortsatte:

 

”Man er altså ikke tvunget til at opholde sig på Sjælsmark, og det er jo netop beboere, der er der, som ikke har lovligt ophold i Danmark. Hvis man så som forældre skønner, at et ulovligt ophold i Danmark alligevel er bedre for ens børn, så er det nok heller ikke cafeteriaordningen eller det manglende selvhushold, der gør livet surt for familien.”

 

Hellere ikke blandt regeringspartiernes ordførere var der af gode grunde tilslutning til SF-forslaget

 

Enhedslisten: Det er regeringen, der har taget børnene som gidsler

Hos Enhedslisten erkendte ordfører Nikolaj Villumsen, at partiet var en del af asyltalen fra 2012 med oprettelse af udrejsecentre for afviste asylansøgere, der nægter at forlade lande frivilligt, men han mente nu ikke, at det var en del af aftalen, at børnefamilier også skulle anbringes der.

 

”Det er ikke børnenes skyld, om familien bliver i Danmark eller ej, det er ikke deres beslutning. De er fuldstændig uskyldige i den her sag,” lød det fra Villumsen, som fortsatte:

 

”Så når udlændinge- og integrationsministeren påstår, at det er forældrene, der tager børnene som gidsler for at undgå hjemrejse, så er realiteten jo, at det i lige så høj grad er ministeren og den danske regering, som tager børnene som gidsler for at tvinge forældrene til at rejse.”

 

I lighed med Enhedslisten kunne Alternativets ordfører, Josephine Fock, også tilslutte sig SF’s beslutningsforslag.

 

Hun afviste, at Danmark ville blive en magnet, hvis man bøjer af for afviste børnefamilier og lader dem blive i Danmark af hensyn til børnene:

 

”Og så kommer hele argumentationen med, at så bliver vi en ny tiltrækningskraft, og der kommer flere og flere flygtninge. Det tror jeg for det første ikke, for vores øvrige forhold for flygtninge er jo strammet så meget, som det overhovedet kan – eller det er sikkert for meget sagt, men de er i hvert fald strammet rigtig, rigtig meget.”

 

Hos De Radikale konstaterede Anders Steenberg som stedfortræder for partiets integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen, at vi har med børn at gøre, som ”lever under uacceptable forhold på asylcentrene.”

 

”Det synes vi i Radikale Venstre ikke, vi kan være bekendt. Det er ikke holdbart, når børnene desværre må forventes at skulle være mange år i Danmark og måske også mange år på et asylcenter. Derfor synes vi, det er en god idé, at SF har rejst den her debat, og vi kan støtte beslutningsforslaget.”

 

Og sådan sluttede den onsdag i Folketinget med endnu en markering af fronterne i asylpolitikken.

 

Her kan du læse interviewet med Morten Østergaard:

https://politiken.dk/sjaelsmark/art6537176/%C2%BBHvis-man-ser-p%C3%A5-det-her-i-b%C3%B8rneh%C3%B8jde-s%C3%A5-er-det-en-helt-uanst%C3%A6ndig-m%C3%A5de-de-bliver-behandlet-p%C3%A5%C2%AB

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…