Danmark hærges mere og mere af voldskriminalitet – men ingen taler om indvandring i den forbindelse

Arkivfoto/overvågningskamera

Antallet af anmeldelser for vold er steget voldsomt i de seneste år. Det fremgår af Rigspolitiets årsstatistik for 2017.

 

Stigningen gælder alle former for vold. Noget af den kan måske forklares med, at folk er blevet mere tilbøjelige til at anmelde voldsepisoder. Men det kan langt fra forklare det hele.

 

Den ubehagelige sandhed er, at voldskriminalitet hærger mere og mere i Danmark.

 

Michael Kjeldgaard, der er politiinspektør i Rigspolitiet og chef for Nationalt Efterforskningscenter, NEC, siger i BT:

 

”Fra 2013 til 2017 er der sket en kraftig stigning. Antallet af anmeldelser om vold og kvalificeret vold er steget år for år og er i perioden gået op med 30 procent. En stor del kommer fra institutioner og bosteder med psykisk syge og socialt belastede, efter at KL har indskærpet, at der skal være større fokus på at anmelde voldsepisoder. Men det kan ikke forklare det hele, da vi ser stigningen på alle parametre.”

 

Stigningen i volden er særlig tydelig i landets fire største byer.

 

Voldskriminalitet og indvandring

Disse tal understreger, hvor misvisende det er, når vi gang på gang får at vide, at kriminaliteten falder.

 

Det er sådan noget som antallet af indbrud, der falder. Og det er selvfølgelig godt. Men den mest modbydelige, personfarlige kriminalitet stiger altså.

 

Rigspolitiet giver kun en mangelfuld forklaring på, hvorfor vi oplever denne stigning.

 

I de aktuelle udtalelser fortæller man således ikke, at den ikke-vestlige indvandrerbefolkning er stærkt overrepræsenteret, når det gælder voldsforbrydelser, herunder seksuel vold (voldtægter).

Læs også
Politikere har lukket barbariet ind i vores samfund

 

Dette mønster er ikke noget specielt for Danmark. Også i andre europæiske lande har den ikke-vestlige indvandring ført flere voldsforbrydelser med sig.

 

Men det må der ikke tales om.

 

Så sig det dog

Man kan selvfølgelig ikke føre en relevant diskussion om den ikke-vestlige indvandrings konsekvenser, hvis man ikke bliver oplyst om, hvordan den hænger sammen med udviklingen i voldskriminalitet.

 

Danskerne har krav på at få kendsgerningerne på bordet. Hverken politi eller politikere skal skjule vigtige informationer for os.

 

Som borgere kan og skal vi selv tage stilling til, om vi ønsker denne indvandring. Og et af de væsentlige spørgsmål i denne forbindelse er: Medfører den mere eller mindre vold i vores samfund?

 

Læs også
Antallet af anmeldte voldtægter er steget alarmerende i takt med indvandringen af folk fra ikke-vestlige lande

Så sig det dog. Vi skal have en debat, der handler om virkeligheden og ikke om politisk korrekte fantasifostre.

 

Den Korte Avis har skrevet flere artikler i de seneste år om den stigende voldskriminalitet:

Pinlig afsløring tvinger Justitsministeriet til at indrømme, at volden er steget – men nu giver man en ny søforklaring

Antallet af voldanmeldelser er steget dramatisk – masseindvandringen sætter sine spor

Rigspolitiet: Dramatisk stigning i seksualforbrydelser og voldskriminalitet

Nye chok-tal viser, at volden stiger – Danmark har langt mere grov vold, end politikerne har givet indtryk af

 

Læs også
Vores udgifter til ikke-vestlig indvandring er reelt langt højere end påstået – det forsøger Finansministeriet at skjule

Volden i København er eksploderet – men det har Mette Frederiksen ikke opdaget

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…