Nu skal der gøres op med mere end 30 års uansvarlig udlændingepolitik

Det hele begyndte med den famøse udlændingelov vedtaget af et flertal i Folketinget, mens Poul Schlüter var statsminister i Danmark. Den åbnede grænserne på vid gab, og i dag står vi med resultatet af denne landsskadelige beslutning: 500.000 personer – svarende til omkring 10% af landets samlede befolkning – er i dag af anden etnisk herkomst end dansk. Det behøver ikke i sig selv at være et problem. Problemet består i, at en meget stor del af dem, der er kommet til landet, kommer fra lande med en ikke-vestlig kultur. Typisk kommer tilstrømningen ligesom i det øvrige Europa fra den muslimske verden, og ingen kan i dag lukke øjnene for de massive integrationsproblemer, det har ført med sig.

 

Danmark mere utrygt, voldeligt og splittet end for 30 år siden

 

Danmark er i dag et mere utrygt, et mere voldeligt, et mindre homogent og et mere splittet land, end før denne indvandring begyndte. Skridt for skridt har hverdagen – isæt i de større byer – ændret sig. Mest markant giver det sig udtryk i de såkaldte ghettoområder, som regeringen altså i dag har sat hele sin prestige og troværdighed (hvis der da er noget af det tilbage?) ind på at få fjernet ghettoerne og parallelsamfundene i løbet af få år. Vi har hørt statsministeren erkende offentligt, at en for slap og en forfejlet politik gennem mange år har skabt de problemer, som der altså langt om længe er en politisk vilje til at løse.

 

Tager politikerne virkelig et ansvar på sig – eller skifter de bare hest?

 

Det er noget af en indrømmelse, men godt at den omsider kommer. Nu tør ledende politikere sige det, som et stort flertal af danskerne har sagt i rigtig mange år. Befolkningsflertallet har med andre ord set mere klart, været mere realistisk og taget mere vare på deres land og deres kulturelle rødder end de folkevalgte politikere, som ellers burde repræsentere folkets vilje. Som sædvanlig bliver politikerne ikke stillet til ansvar for noget som helst, men man kan ikke lade være med set i lyset af al den mistænkeliggørelse, der fra de politisk korrektes side er skyllet hen over ”landsbytosserne ved landsbyens gadekær”, at blive lidt mistrøstig. Alle de politikere og kulturpinger, der i mange år har talt nedsættende om ”nationalister, der vil lukke Danmark for hele verden”, om ”snæversynethed” og om ”ekstremistisk højrepopulisme”, går fri. Nok har de taget fejl, men når de ikke kan blive ved med at retfærdiggøre den multikulturelle og åh så humanistiske utopiske drøm, så skifter de da bare hest.

 

En udlændingepolitik, der bygger på ærlig virkelighedserkendelse

 

Og sandheden er jo, at e færreste af alle os, der har været og er bekymret for Europas og for Danmarks fremtid, ønsker at vende verden ryggen. Vi ønsker en verdensdel og et land, der samarbejder åbent med hele verden, men samtidig værner om vores egen nationale, historiske, kulturelle og religiøse identitet. Det har intet med hverken nationalisme eller højrepopulisme at gøre. De har regeringspartierne og nu også Socialdemokraterne forhåbentlig indset, så vi fra nu af kan få en udlændingepolitik, som bygger på ærlig virkelighedserkendelse og ikke på utopisk, multikulturelt drømmeri. Det er på høje tid og forhåbentlig ikke allerede for sent! Der er et massivt behov for et godt og grundigt opgør med mere end 30 års uansvarlig udlændingepolitik.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…