Regering og Folketing lovgiver forgæves: Danmark hænger på terrordømte islamister, hvis de er danske statsborgere

(Google Maps)

Når Folketingets flertal to gange om året rundhåndet uddeler danske statsborgerskaber er en af konsekvenserne blandt andet, at Danmark i al fremtid risikerer at hænge på terrordømte islamister.

 

Den danske straffelovgivning er indrettet således, at den giver mulighed for at udvise folk, der bliver dømt efter den såkaldte terrorparagraf 114.

 

Ligeledes åbner paragraf 114 mulighed for, at terrordømte kan få frataget deres danske statsborgerskab.

 

Men sådan fungerer virkeligheden ikke, viser det sig.

 

Kun hvis den dømte har to statsborgerskaber

Det lyder flot, at man kan sparke dømte terrorister ud af landet, selvom de er danske statsborgere, men så enkelt er det ikke.

 

Danmark har lige siden 30. august 1961 været tilsluttet FN’s Statsløsekonvention, som forbyder at fratage folk deres pas og statsborgerskab, hvis det medfører, at de bliver statsløse.

 

Det bekræfter justitsminister Søren Pape Poulsen i et svar til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF).

 

”Den der dømmes for overtrædelser af en eller flere bestemmelser i straffelovens kapitel 12 og 13 (….) kan ifølge § 8 B i lov om dansk indfødsret ved dom frakendes sin danske indfødsret, medmindre den pågældende derved bliver statsløs,” skriver justitsministeren.

 

Rigsadvokaten: Kun hvis tiltalte har to statsborgerskaber

I et tillæg til svaret fra justitsministeren oplyser Rigsadvokaten, at der kun vil blive rejst krav om fratagelse af dansk statsborgerskab, efter at man på forhånd har tjekket, om den tiltalte har statsborgerskab i et andet land udover Danmark:

 

”I forbindelse med, at der rejses tiltale mod en fremmedkriger, der har dansk indfødsret, bliver det undersøgt, om den pågældende også er statsborger i et andet land,” lyder det blandt andet fra Rigsadvokaten, som fortsætter:

 

”Hvis det er tilfældet, vil der under straffesagen blive nedlagt påstand om, at den pågældende frakendes sit danske statsborgerskab og i øvrigt udvises af landet i medfør at bestemmelserne i udlændingeloven.”

 

Peter Skaarup: Send dem tilbage til Syrien

Svaret fra justitsministeren falder ikke i god jord hos formanden for Folketingets Retsudvalg.

 

”Danmark skal ikke være et tilflugtssted for hjemvendte terrorister, uanset om de er danske statsborgere eller ej,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”I det omfang Statsløsekonventionen forhindrer os forhindrer os i at fratage statsborgerskabet fra terrorister og syrienkrigere, må Danmark træffe sine egne afgørelser.”

 

”Dem, der får frataget deres danske statsborgerskab, kan vi jo passende Sende til Syrien, eller hvor de nu kommer fra. Der er sikkert helt nogle der, der også gerne vil tale med dem,” lyder det fra Peter Skaarup, som i den forbindelse påpeger et andet problem:

 

”I øvrigt viser denne sag også, at det er dybt uforsvarligt at uddele danske statsborgerskaber til højre og venstre,” understreger Peter Skaarup og fortsætter:

 

”Her ønsker Dansk Folkeparti, at vi årligt uddeler et begrænset antal og udelukkende til vestligt orienterede personer, der går ind for frihed og folkestyre.”

 

Kun to har fået frataget statsborgerskabet

Hidtil er det kun sket i to tilfælde, at Højesteret har stadfæstet afgørelser om fratagelse af dansk statsborgerskab og udvisning for bestandig som følge af domme for opfordring til terror og terrorvirksomhed.

 

Den første sag er fra den 8. juni 2016. Her stadfæstede Højesteret den udvisningsdom og fratagelse af dansk statsborgerskab, som Østre Landsret tidligere havde afsagt over Sam Mansour. Bedre kendt som boghandleren fra Brønshøj.

 

Ud over at være dansk statsborger var Sam Mansour også marokkansk statsborger, og det var i øvrigt anden gang, Mansour blev dømt for opfordring til terror. Han har i øvrigt anket afgørelsen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 

Den anden sag er fra den 14. november 2017. Her fik syrienkrigeren Enes Ciftci (også kendt som Hamza Cakan og ”pizzabageren”) frataget sit danske statsborgerskab og udvist for bestandig, selvom han i modsætning til Sam Mansour var født og opvokset i Danmark, men havde beholdt sit tyrkiske statsborgerskab.

 

Også her stadfæstede Højesteret afgørelsen i Østre Landsret, der desuden omfattede seks års fængsel.

 

 

Du kan se Højesterets afgørelser her:

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/211-15.pdf

 

http://www.hoejesteret.dk/hoejesteret/nyheder/Afgorelser/Documents/119-17.pdf

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2015/said-mansour-udvist-3/

 

https://denkorteavis.dk/2017/han-er-blevet-modtaget-og-hjulpet-af-det-danske-samfund-nu-siger-han-at-det-er-helt-rimeligt-at-bega-terror-mod-danskere/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…