Islamister og andre snyder: Socialt bedrageri for over 10 mio. afsløret i lufthavnen – nu strammes nettet

Sikkerhedsfolk i lufthavn / Arkivfoto/YouTube

Mange såkaldt hellige IS-krigere trak uden tvivl vejret lettet, da Venstre-regeringen i 2016 afskaffede en speciel lufthavnskontrol.

 

Der var tale om den kontrol, der skulle opfange hjemvendte Syrienrejsende og andre, der ulovligt havde hævet bistandshjælp og dagpenge, medens de opholdt sig i udlandet.

 

Ligeledes kunne såkaldt flygtninge trække vejret lettet takket være daværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard (V), som afskaffede kontrollen.

 

En undersøgelse foretaget af den tyske avis Die Welt viser således, at adskillige flygtninge tager på ferie i det land de er flygtet fra som for eksempel Syrien, Afghanistan og Libanon. For slet ikke at tale om Irak.

 

Men nu er det slut – kontrollen er genindført.

Folk på dagpenge eller kontanthjælp har selvfølgelig ret til ferie, men ikke ud over de berettigede ferieuger. I den mellemliggende tid skal de stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Det er der imidlertid mange, der har set stort på og enten er draget i krig i Syrien for danske bistandskroner eller flygtninge på ferie i hjemlandet.

 

For slet ikke at tale om danskere, der har slået sig ned ved det sydlige Europas badestrande og nydt varmen og solskinnet her i stedet for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Men nu er det slut. Kontrollen er genindført, så nu er det forbundet med en vis risiko at se stort på reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 

Og erfaringerne fra tidligere år viser, at det også er på høje tid.

 

Bedrageri for over ti millioner kroner

I perioden fra 2010 og til og med 2015 afslørede kontrollen således i alt 1.385 tilfælde af socialt bedrageri, hvor der blev rejst krav om tilbagebetaling af 10,6 millioner kroner, fremgår det af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Det fremgår ikke nærmere af opgørelsen, hvilke former for socialt bedrageri, der var tale om, men det har formentlig været en blanding af syrienkrigere, flygtninge på ferie i hjemlandet og danskere, der har solet sig på sydlige badestrande.

 

Alene i 2014 og 2015 afslørede kontrollen henholdsvis 528 og 608 tilfælde af bedrageri.

 

Dansk Folkeparti stejlede, da regeringen nedlagde kontrollen

Da Venstre-regeringen i 2016 besluttede at afskaffe de 25 årlige kontrolbesøg for at spare 2,1 millioner kroner årligt, protesterede Dansk Folkeparti.

 

”Ved at tage 608 sociale bedragere i lufthavnen har man efter al sandsynlighed kun fat i toppen af isbjerget,” sagde Peter Skaarup dengang til Den Korte Avis og fortsatte:

 

”Alt tyder på, at der er en udbredt trafik ud af landet af forskellige offentlige ydelser, der modtages uretmæssigt, så i stedet for at nedlægge kontrollen, burde man udbygge den,” lød det fra Peter Skaarup, som understregede:

 

”Dansk Folkeparti vil rejse sagen i Folketinget, og om nødvendigt må der findes et flertal udenom regeringen for minimum at genindføre kontrollen.”

 

Som sagt, så gjort. I august 2016 havde Dansk Folkeparti samlet et flertal mod regeringens nedlæggelse af kontrollen, og fra 1. januar i år er kontrollen atter indført

 

Og de første er allerede blevet afsløret

Det første kontrolbesøg blev gennemført onsdag den 7. marts i Københavns Lufthavn, hvor fire fly blev undersøgt.

 

Resultatet blev, at 21 personer på overførselsindkomster nu skal have tjekket, om de ulovligt modtog offentlige ydelser, medens de opholdt sig i udlandet.

 

Det er medarbejdere fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der gennemfører kontrollerne, som nu er blevet udvidet til 27 årlige kontrolbesøg mod som tidligere nævnt 25.

 

Tilsynene vil primært blive gennemført i Københavns Lufthavn, men der planlægges også aktioner i både Billund og Aalborg Lufthavne, oplyser styrelsen.

 

Der er tale om stikprøvekontrol, hvor medarbejderne fra STAR via opslag i relevante registre undersøger, om den person, de har udtaget til kontrol, ser ud til at have modtaget ydelser under rejsen.

 

I tilfælde af mistanke om socialt bedrageri, kontakter STAR den pågældendes kommune, som får tilsendt den fornødne dokumentation.

 

Med erfaringerne fra tidligere år in mente virker det umiddelbart som en god investering at ofre de par millioner kroner, kontrollerne koster.

 

Her kan du læse mere om, hvordan kontrollen foregår:

http://star.dk/da/Om-STAR/Nyt-fra-STAR/Nyheder/2018/3/Lufthavnstilsynet-er-paa-vingerne-igen.aspx

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2017/kontanthjaelpsmodtagere-der-vil-snyde-sig-ud-af-landet-kan-blive-fanget-i-lufthavnen/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…