Nu går det stærkt: Højesteret udviser den berygtede LFT-bandeleder Shuaib Khan – her er forklaringen

Foto: Local Eyes

Nu er Højesteret for alvor begyndt at svinge udvisningshammeren.

 

Mandag var det syrienkrigeren, dansk-tuneseren Adam Johansen, der mistede sit danske statsborgerskab og blev udvist for bestandig.

 

Tirsdag kom så turen til den berygtede LFT-bandeleder, den pakistanske statsborger, 32-årige  Shuaib Khan, som Højesteret nu har udvist med indrejseforbud i seks år.

 

Højesteret: Nu slutter festen – ud af landet med dig

I sin begrundelse for at udvise bandeleder Shuaib Khan ser Højesteret helt bort fra, at den aktuelle udvisningssag drejer sig om utilslørede trusler mod en politibetjent.

 

Tværtimod bygger Højesteret sin begrundelse på, at bandelederen med sin fremfærd gennem de seneste mange år har demonstreret, at han udgør en trussel mod det danske samfund.

 

Således fremfører Højesteret i sin begrundelse for udvisningen, hvor Shauib Khan betegnes som T, blandt andet, at:

 

”T med sin adfærd gennem mange år havde demonstreret manglende vilje til at integrere sig i det danske samfund, idet han trods tidligere straffe for grov personfarlig kriminalitet og advarsel om risikoen for udvisning havde fortsat sin kriminelle adfærd og var leder af en bandegruppering,” skriver Højesteret blandt andet og fortsætter:

 

”Der var grund til at formode, at T også fremover ville begå personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke blev udvist.”

 

En trussel mod den offentlige tryghed

I sin begrundelse for udvisningen anfører Højesteret videre, at Shuaib Khan udgør en trussel mod den offentlige tryghed, samt at det er nødvendigt også at udvise ham for at forebygge uro eller forbrydelse.

 

”Der er grund til at formode, at T også fremover ville begå personfarlig kriminalitet i Danmark, hvis han ikke blev udvist. Selvom det seneste forhold kun medførte en fængselsstraf på 3 måneder, var det derfor nødvendigt at udvise T af hensynet til den offentlige tryghed og for at forebygge uro eller forbrydelse,” hedder det således videre i Højesterets begrundelse for udvisning.

 

Shaib Khans kriminelle CV: Har fået fængselsdomme på over ti år

Siden 2007 har den pakistanske statsborger Shauib Khan fået fængselsdomme på over ti år.

 

Den alvorligste dom er fra Retten i Aalborg, hvor han den 8. oktober 2008 blev idømt otte års fængsel, efter at han sammen med andre indvandrertyper havde banket en homoseksuel fotomodel ihjel med brug af blandt anet stole og flasker.

 

Dengang nedlagde anklagemyndigheden påstand om udvisning, men det blev afvist af retten.

 

Efter prøveløsladelsen fra de otte års fængsel stiftede Shauib Khan indvandrerbanden Loyal to Familia (LFT) og de fejrede stiftelsen ved at gå til angreb på en anden bande.

 

Det kostede Shuaib Khan en dom på tre år og seks måneders fængsel ved Retten på Frederiksberg den 21. december 2013 inklusive reststraffen fra prøveløsladelsen efter dommen på de otte års fængsel.

 

Også denne gang nedlagde anklagemyndigheden påstand om udvisning, men det blev også denne gang afvist af byretten.

 

Den 20. marts 2015 fik Shaiub Khan i Københavns Byret endnu en dom for vold. Denne gang med fængsel i et halvt år, og her lykkedes det for anklagemyndigheden at få en ham idømt betinget udvisning.

 

Endelig blev han i Københavns Byret den 9. oktober 2017 idømt tre måneders fængsel med endnu en betinget udvisning for trusler mod en politibetjent.

 

Anklagemyndigheden havde krævet udvisning og ankede sagen til Østre Landsret, som ud over at stadfæste den betingede udvisning også nedsatte straffen til 60 dages fængsel.

 

Højesteret underkendte landsretten totalt

Men efterfølgende underkendte Højesteret dommen i Østre Landsret totalt.

 

For det først underkendte Højesteret landsrettens afgørelse om endnu en betinget udvisning og ændrede den til udvisning med indrejseforbud i seks år.

 

For det andet underkendte Højesteret landsrettens nedsættelse a straffen til 60 dage og hævede den i stedet til de tre måneder, som Københavns Byret oprindeligt havde idømt Shauib Khan.

 

Ligeledes fandt flertallet i Højesteret ikke, at udvisningen ville være i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til familieliv, da Shauib Khan hverken har kone eller børn.

 

På det område var afgørelsen var dog ikke enstemmig.

 

Den ene af de syv højesteretsdommere, der behandlede sagen, dommer Lars Hjortnæs mente således, at en udvisning ville være i strid med Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til familieliv.

 

Men han var altså i klart mindretal.

 

Peter Skaarup: Højesteret sender et klart signal om udvisning

 

På Christiansborg er Dansk Folkepartis gruppeformand og formand for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaaup, ovenud tilfreds med afgørelsen i Højesteret.

 

“Højesterets udvisning af LFT-bandelederen er et klart signal til de øvrige retsinstanser om, at det nu skal være slut med at give den ene betingede udvisningsdom efter den anden,” siger Peter Skaarup til den Korte Avis og fortsætter:

 

”Både denne sag og sagen i mandags, hvor Højesteret fratog en syrienkriger sit danske statsborgerskab viser også, at man nu er begyndt at rette ind efter den stramning, Dansk Folkeparti har fået ind i udlændingeloven om, at der skal udvises, medmindre det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser.”

 

Og til anklagemyndigheden er der rosende ord fra formanden for Folketingets Retsudvalg:

 

“I den forbindelse er det også positivt, at anklagemyndigheden nu kører hårdt på med krav om udvisning,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”I begge sager var der tale om, at både byret og landsret havde afvist anklagemyndighedens krav om udvisning, men det lod man sig heldigvis ikke stoppe af, så jeg ser i hvert fald optimistisk på, at vi nu også fremover vil opleve langt flere udvisninger.”

 

Udvist bandeleder opholder sig formentlig i Spanien

Den nu udviste LFT-bandeleder Shauib Khan var ikke til stede, da Højesteret i går afsagde kendelsen om at udvise ham fra Danmark med indrejseforbud i seks år.

 

Ifølge politiet er det et år siden, han forlod Danmark og rejste til Spanien, men det er politiets opfattelse, at han fortsat er leder af LFT.

 

”Han rejste til Spanien i slutningen af november 2017, og det er politiets vurdering, at han fortsat er der, medens han fungerer som leder,” sagde rigsadvokat Jan Reckendorff ifølge DR, da han den 5. november fremlagde udvisningssagen i Højesteret.

 

Hvis det er tilfældet, så slipper de danske myndigheder da i det mindste for besværet med at få ham smidt ud af landet og sendt til Pakistan.

 

Medmindre, naturligvis, at han gør som andre udviste kriminelle og benytter sig af, at der ikke er døgnbemanding ved den danske grænse og blot vender tilbage i al ubemærkethed og fortsætter sin kriminelle løbebane her.

 

Her kan du læse hele Højesteretsdommen:

http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/81-2018.pdf?rev1

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…