Nu er det svært at genkende en dansker: Lidt over 20.000 børn af ikke-vestlige efterkommere er nu registret med dansk oprindelse

Parallelsamfund i Toveshøj ved Aarhus (Arkivfoto: Privat)

I går skrev vi har i avisen, at 4.537 udlændinge nu forbereder sig på at få dansk statsborgerskab.

 

Det er dem, der i dag er oppe til den såkaldte indfødsretsprøve, der afholdes på 53 sprogcentre forskellige steder i landet.

 

En stor del af dem er formentlig født i Danmark, og de af dem, der består prøven og får dansk statsborgerskab, vil fremover føde børn, der vil blive registreret som værende af dansk oprindelse.

 

Udgør langt flertallet af børn af efterkommere

Den 1. januar 2018 var ikke færre end 20.013 børn af ikke-vestlige efterkommere registreret i Danmarks statistik som værende af dansk oprindelse.

 

Det vil sige, at mindst én af deres forældre er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Om det er faderen eller moderen, er i den forbindelse underordnet.

 

I alt i alt var der per 1. januar i år i alt 22.207 børn i Danmark født af ikke-vestlige efterkommere, og hvoraf altså langt de fleste eller i alt 90 procent blevet registreret med dansk oprindelse.

 

Således vil et somalisk ægtepar, og hvoraf kun den ene er født i Danmark og har dansk statsborgerskab, få børn, der bliver registreret som danskere med dansk oprindelse.

 

Vestlige efterkommere udgør kun en brøkdel

I forhold til ikke-vestlige efterkommere udgør efterkommerne af vestlige indvandrere kun en brøkdel.

 

De udgjorde per 1. januar i år i alt 1.996 personer, og af dem var de 1.307 født som værende af dansk oprindelse.

 

I skemaet kan du se aldersfordelingen, Børn af efterkommere-D er dem, der er født som værende af dansk oprindelse.

 

Og de vil alle selv senere få børn, der også vil blive registret med dansk oprindelse. Bemærk især, hvor unge, de er:

 

                                                                                                                              Kilde: Danmarks statistik

 

Gruppen børn af efterkommere er steget kraftigt siden 2008

I løbet af de sidste ti år er antallet af børn født af indvandrerefterkommere steget kraftigt, anfører Danmarks Statistik.

 

I 2008 udgjorde det samlede antal børn af efterkommere således kun 8.438 personer, og heraf var de 7.188 registreret med dansk oprindelse og de 1.160 med vestlig / ikke-vestlig oprindelse.

 

”Årsagen til denne udvikling skal ses i lyset af, at der i løbet af de sidste ti år gradvist er blevet flere og flere voksne efterkommere i befolkningen. Dermed er antallet af potentielle efterkommerforældre steget, hvilket naturligt gør, at antallet af børn af efterkommere stiger,” anfører Danmarks Statistik og fortsætter:

 

”Det stigende antal voksne efterkommere skyldes ikke mindst, at indvandrerbefolkningen har været støt stigende gennem mere end 40 år.”

 

Og det vil vokse i de kommende år

Videre anfører Danmarks Statistik, at:

 

”I 2018 er der derfor flere efterkommere i de aldersgrupper, hvor det er almindeligt at få børn, end nogensinde før. Denne udvikling vil fortsætte, og selv om antallet af børn af efterkommere fortsat er relativt lavt, er der tale om en gruppe, som vil vokse i de kommende år.”

 

Tilbage står så blot at konstatere, at hvis den nuværende udvikling med tildeling af danske statsborgere til indvandrere forsætter med samme tempo som hidtil, vil langt flertallet af børn af ikke-vestlige indvandrere fremover blive født som værende af dansk oprindelse.

 

Af samme grund vil kriminalstatistikkerne efterhånden blive værdiløse, hvis statistikkerne skal bruges til at registrere kriminaliteten blandt personer af ikke-vestlig oprindelse.

 

Kilde til denne artikel:

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29445&sid=indv2018

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2018/nye-tal-indvandrerbefolkningen-vokser-stadig-faerre-har-dansk-baggrund-udlaendingestramninger-har-slet-ikke-vaeret-nok/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…