Muslimsk kvinde nægtede at give hånd til mænd – nu har en domstol givet hende erstatning på 40.000 kroner

Et firma ville ikke ansætte en muslimsk kvinde, fordi hun nægtede at give en mand i firmaet hånd.

 

Det er den slags principfasthed, der er brug for, hvis det sekulære samfund ikke skal undergraves af muslimers krav om islamisk særrettigheder.

 

Men firmaet blev straffet for at stå fast på det moderne samfunds ligestilling af individer. Og et nyt kapitel blev skrevet i tragedien om det svenske samfunds opløsning.

 

Den muslimske kvinde søgte i 2017 et job i et tolkefirma i Uppsala i Sverige.

 

Men under ansættelsessamtalen ville hun ikke give hånd til en mandlig leder.

 

Hun ville have lov til at følge reglerne i sharia, Koranens regler for muslimers adfærd.

 

Men disse regler stred imod arbejdspladsens neutralitetspolitik.

 

Derfor afbrød firmaet ansættelsessamtalen. De ville ikke have en ansat, der ikke fulgte arbejdspladsens fælles neutrale regler.

 

Men så let slap de ikke i dagens Sverige, hvor muslimer får stadig mere indflydelse på samfundets indretning.

 

Kvinden klager til Diskriminationsombudsmanden

Kvinden ville ikke acceptere de gældende regler. Hun gik til Diskriminationsombudsmanden for at få erstatning.

 

Og han gik ind i sagen på kvindens side. Han mente, at kvinden blev “diskrimineret”, og at hun havde ret til en erstatning. Det skrev Den Korte Avis om 5.4 2017.

 

Det var blandt andet en strid om, hvordan en ny EU-dom skal fortolkes.

 

Dommen siger, at en arbejdsgiver har ret til at nægte en muslimsk kvinde at være tilsløret, hvis det strider mod reglerne for påklædning og adfærd ved kontakt til kunderne.

 

Men Diskriminationsombudsmanden mente, at tolkefirmaet var for bastant i sine krav. Mange af deres tolke arbejder via telefon eller video og har altså ikke direkte kontakt til kunderne.

 

“Det påvirker altså ikke virksomhedens ‘varemærke'”, sagde Martin Mörk, som er chef for Diskriminationsombudsmandens fremmeenhed, dengang.

 

Ombudsmandsinstitutionen mente altså, at kvinden havde været udsat for en diskrimination som havde forbindelse med hendes religion.

 

Derfor indbragte de tolkefirmaet for Arbejdsmarkedsdomstolen med et krav om erstatning for diskrimination på 80.000 kroner. Fria Tider

 

Nu har Arbejdsmarkedsdomstolen truffet sin afgørelse. Den mener, at den muslimske kvinde blev udsat for ‘indirekte diskriminering’, da hun blev nægtet ansættelse, fordi hun ikke ville give mænd hånd.

 

Hun er blevet tilkendt en erstatning på 40.000 kroner.

 

Arbejdsmarkedsdomstolen mener, at firmaets politik betyder, at den gruppe muslimer, der har en religion, som betyder, at de ikke må berøre personer af det modsatte køn ud over den nærmeste familie, bliver uretfærdigt behandlet. Fria Tider

 

Sagen handler om en afvejning af arbejdsgivernes interesse i forhold til individets kropslige integritet og betydningen af, at staten beskytter religionsfriheden, siger Martin Mörk.

 

Det er to helt forskellige argumenter. Beskyttelse af arbejdstagere inden for visse rammer er en del af velfærdssamfundet.

 

Derimod er det et angreb på selve samfundets fundament at give plads til religiøse regler.

 

Demokratiet bygger, at individer er ligestillede, og at samfundet er styret af regler vedtaget af disse individer på demokratisk vis.

 

Det kan kun fungere, hvis religiøse regler ikke har indflydelse på samfundets indretning og styring, men hvor religion tværtimod er en privat sag.

 

Giver man plads for religiøse gruppeinteresser svækker det sammenhængskraften og giver grobund for voldsomme konflikter.

 

Det var netop det tolkefirmaet advarede mod: Det er krænkende, at en ansat ikke vil give et andet køn hånden, og det kan føre til konflikter på arbejdspladsen.

 

Men der blev ikke lyttet. Og således fortsætter opløsningen af det svenske samfund, som vi kender det.

 

Retten til ikke at give hånd er en vigtig brik i forsøget på at udbrede sharia i vestlige samfund.

 

Fria Tider har såleds tidligere bragt en liste over andre eksempler på muslimske kvinder, som har krævet erstatning, fordi deres krav om ikke at ville give hånd er blevet afvist:

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…