Milliarder er blevet smidt ud til ingen verdens nytte – nu er otte nye bebyggelser havnet på ghettolisten, der igen er rekordhøj

Vollsmose i Odense (Foto:Privat)

Hvis der står en udbrændt bil eller en udbrændt knallert foran bygningen, nytter det ikke noget, at højhusets facade fremtræder flot og nyrenoveret for et tocifret millionbeløb.

 

De dyre anstrengelser for at få andre end ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til at flytte ind vil være spildte.

 

Det er Vollsmose ved Odense et skoleeksempel på.

 

En milliard kroner investeret siden 2000

Vollsmose er med sine næsten otte tusinde indbyggere en af landets mest kriminelle ghettoer.

 

Her er der siden årtusindskiftet er ofret én milliard kroner på at ændre bebyggelsens beboersammensætningen med blandt andet dyre facadeløft og total renovering af lejligheder med videre.

 

Men resultatet taler sit eget tydelige sprog.

 

Da den første ghettoliste blev udarbejdet i 2010, var andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommer i Vollsmose på 67 procent.

 

Denne andel er nu steget til 76 procent, fremgår det af den ghettoliste, som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet netop har offentliggjort.

 

Nu er der otte nye bebyggelser på ghettolisten

Årets ny ghettoliste indeholder i alt 29 bebyggelser, hvoraf de otte er nye. Kun en enkelt er røget ud af listen. Det er Korskærparken i Fredericia.

 

Blandt de nye er der dog tale enkelte gamle kendinge, der med jævne mellemrum ryger ud og ind på ghettolisten.

 

Det drejer sig blandt andet Lundtoftegade og Aldersrogade i København, der igen er kommet på, efter at have været ude af listen siden 2015 samt om Charlotteager i Høje Taastrup, der for en kort bemærkning var ude af listen i 2017.

 

Men nu optræder de altså som nye, selvom de er gamle kendinge.

 

København, Aarhus og Odense – men ikke Aalborg

Over halvdelen af landets ghettoer er placeret i fire kommuner, hvor Københavns Kommune med 613.000 indbyggere har ikke færre end syv ghettoer.

 

Landets næstørste kommune, Aarhus med 340.000 indbyggere, har tre ghettoer, hvor Gellerupparken/Toveshøj er landets næststørste, medens landets fjerdestørste kommune, Odense med 202.000 indbyggere, i lighed med Aarhus har tre ghettoer med Vollsmose som landets største.

 

Landets tredjestørste kommune er Aalborg med 214.000 indbyggere. Her har man ikke haft ghettoer siden 2015, hvor der var to i kommunen.

 

Til gengæld er Høje Tåstrup hårdt ramt. Med sine 51.000 indbyggere huser kommunen i lighed med Aarhus og Odense tre ghettoer, og hvor Tåstrupgård med 83,5 procent har landets højeste koncentration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Ikke-vestlige beboere plus kriminalitet og én ting mere

For at komme på ghettolisten skal en bebyggelse være på mind 1.000 indbyggere, og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere skal udgøre mindst 50 procent af samtlige.

 

Derpå skal to ud af fire kriterier være opfyldt:

 

Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

 

Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

 

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en folkeskoleuddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

 

Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området bortset fra uddannelsessøgende er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

 

Gellerup ved Aarhus er landets mest kriminelle

Der er fem ghettoområder, der skiller sig ud med meget høj kriminalitet.

 

I toppen ligger Gellerupparken/Toveshøj med 5.614 beboere, og hvoraf de 2,93 procent er dømt for kriminalitet. Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er her på 79,4 procent.

 

Herefter følger Bispeparken i København med 1.567 beboere, og hvoraf de 2,91 procent er dømt for kriminalitet. Her udgør andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 59,9 procent.

 

På tredjepladsen følger Stengårdsvej i Esbjerg. Her er der 1.709 beboere med en kriminalitet på 2,80 procent, og med en andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på 68,2 procent.

 

Vollsmose ved Odense kommer med sine 7.763 beboere ind på en fjerdeplads med 2,74 procent dømt for kriminalitet. Andelen af ikke-vestlige indvandrere er som nævnt her på 76 procent.

Endelig er der Lundtoftegade i København. Bebyggelsen huser 1.541 beboere, hvoraf de 2,73 procent er dømt for kriminalitet. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør her 58,5 procent af beboerne.

 

Antallet af beboere er baseret på en registrering den 1. december i år.

 

Regeringens ghettoplan: nye redskaber og nedrivning

I forbindelse med offentliggørelsen af den nye ghettoliste forklarer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), at regeringen med sit ghettoudspil giver kommuner og boligorganisationer en række nye redskaber til effektivt at gøre op med ghettoerne samt sætte ind med forebyggende initiativer.

 

”Jeg ser frem til at se, hvordan de nye redskaber bliver taget i brug. Særligt de nye ghettoområder forventer jeg går målrettet til opgaven med at udvikle en mere velfungerende bydel,” lyder det fra Ole Birk Olesen, som fortsætter:

 

”Det samme gælder de 15 hårde ghettoområder, der nu skal udarbejde en udviklingsplan, der skal vise, hvordan de vil nå kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent.”

 

For de mange tusinde, som dermed bliver hjemløse, kan man så kun håbe, at kommunen står klar med nye almennyttige boliger, som de kan flytte ind i.

 

Alene i Vollsmose vil langt over fire tusinde blive hjemløse, hvis 60 procent af de almennyttige boliger i bebyggelsen skal rives ned.

 

Du kan finde regeringens ghettoliste her:

https://www.trm.dk/da/nyheder/2018/ny-ghettoliste

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…