Cape Town – mangel på vand kan føre til konflikter, krige, hungersnød og flere flygtninge!

70% af kloden er dækket af vand, så det er egentlig absurd, at der skulle være mangel på vand. Det er imidlertid tilfældet mange steder i dag, hvor der pga. et varmere klima kommer tørke. Mennesker og dyr kan ikke undvære vand. Mennesker kan leve et par måneder uden mad men kun 5-10 dage uden væske – uden at få fysiske mén. Fødevareproduktion vil blive reduceret uden vand.

 

Danmark er omgivet af vand, men vi skal passe på vort drikkevand. Nogle vandboringer er lukket pga. giftstoffer. Der siver årligt 100 kg kræftfremkaldende stoffer ud i Grindsted å fra det gamle Grindstedværk, der først producerede kemiske stoffer til sprængstoffer og senere vitaminpiller og udledte giftstoffer, som kan ødelægge miljøet – og drikkevandet – i hvert fald for fisk i området.

 

Sydafrika har vandmangel pga. langvarig tørke, og i maj 2018 vil der måske ikke længere komme vand fra vandhanerne! Cape Town (Kapstaden) er første storby med næsten 4 mio. indbyggere, der bliver udsat for det mareridt at skulle skaffe vand udefra, men mange andre store byer i verden vil komme i samme situation, hvis ikke de politiske ledere begynder at tænke med fornuft! Verdens byer bliver større og større pga. befolkningstilvækst og migration fra land til by.

 

I Sydafrika skal vandforbruget indskrænkes til ca. 25-50 liter pr. mand pr. døgn – ikke skylle ud for bimmelim – kun for bummelum. I Cape Town er folk begyndt at hamstre vand og tisser i bægre for ikke at belaste toilettet, så problemet er ude, hvor der skal tænkes anderledes og hurtigt.

 

Problemet skulle have været løst for mange år siden – med familieplanlægning – for 100 personer bruger nu engang dobbelt så meget vand som 50 personer. Den store befolkningstilvækst er grunden til det større vandforbrug, som også er steget pga. flere daglige bade, pools, vanding af golfbaner m.m. Man skal indføre familieplanlægning – og vand kan genbruges, selv urin kan drikkes igen efter filtrering. En viden der er skabt ved rumprogrammer, hvor vand skal genbruges.

 

Afsaltningsanlæg af havvand bliver nødvendigt mange steder, hvilket allerede anvendes i nogle rige arabiske lande, for det er dyrt og kræver megen energi. Det er derfor nødvendigt at skaffe rigelig, billig og stabil energi, hvilket vindmøller ikke kan levere. Vindenergi dækker i dag kun ca. 0,8% af den globale energi. Vindmøller er dyre – også i drift, og skal have back-up, da de ikke producerer el ca. 100 dage om året. Man kan heller ikke anvende vindkraft i rumfarten med små vindmøller sat på raketterne. Solenergi er bedre, ødelægger ikke landskabet og anvendes i rumfart. Som backup satser man udover bioenergi på gas, men gas udleder CO2 – dog kun halvdelen af kul. Der bruges i EU mange penge på at installere rør til fordeling af gas – bl.a. fra Rusland.

 

Vor civilisation er afhængig af rigelig, billig og stabil energi, og i dag er det nødvendigt at inkludere kernekraft, som kunne dække det globale energibehov og erstatte de fossile brændstoffer. Der forskes og udvikles kernekraft med thorium, som kunne løse verdens energibehov i over 1000 år. Samtidig vil thorium ikke efterlade det problematiske affald, som har skabt problemer med uran.

 

2,4 mia. mennesker har i dag ikke adgang til rent drikkevand, og ca. 700 mio. mennesker lever i ekstrem fattigdom. Overbefolkning øger problemerne og kan føre til konflikter, krig, sult og død. Problemet med overbefolkning kan løses med familieplanlægning. Overbefolkning er i dag det største problem, og mange andre problemer vil være lettere at løse uden så mange mennesker.

 

I Biblen (Johannes’ åbenbaring) er Verdens Endeligt beskrevet som Apokalypsen – 4 ryttere rider på en hvid, rød, sort og bleg hest og skal symbolisere krig, erobring, hungersnød og død. Vi bør vende udviklingen og stoppe de fire ryttere, der ødelægger livet for mennesker på jorden!

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…