Løkke forsvarer FN’s migrationspagt i en video på Facebook – men det slipper han ikke særlig heldigt fra

Skærmprint fra statsminister Lars Løkke Rasmussens video på Facebook (klik ind i artiklen og se den)

I dag deltager statsminister Lars Løkke Rasmussen i det store møde om FN’s migrationspagt i den marokkanske by Marrakesh.

 

Her vil Løkke meddele, at den danske regering agter at tilslutte sig pagten.

 

Samtidig bebuder han, at den danske regering vil komme med en stemmeforklaring, når pagten vedtages formelt i FN i New York den 18. december.

 

Løkkes video

I Danmark har migrationspagten udløst voldsom debat og kritik af regeringen, ikke mindst på de sociale medier.

 

Det fik i lørdag Løkke til at gå live på Facebook med en 15 minutter lang video. Her forsvarede han regeringens tilslutning til pagten.

 

Videoen er et forsøg på at dæmpe den stærke kritik, som det har udløst. Men det slipper Løkke ikke særlig heldigt fra.

 

Selvmodsigelse

Løkke understreger, at pagten ikke er juridisk bindende, og at den ikke vil ændre udlændingepolitikken i Danmark.

 

Men samtidig mener han åbenbart, at pagten godt kan få andre lande til at ændre deres politik.

 

Han siger således, at aftalen vil være et stærkt kort, når danske ministre skal overbevise andre lande om at tage borgere tilbage, som er rejst til Danmark ”uden invitation”.

 

Læs også
Lars Løkke tegner et misvisende billede af, hvor meget vælgerne bakker hans forslag om en SV-regering op

Løkke forklarer dog ikke, hvorfor andre lande skulle lade sig påvirke af pagten, mens det er udelukket for Danmarks vedkommende. Denne selvmodsigelse har hele tiden været en stor svaghed i regeringens argumentation.

 

Faktisk sætter migrationspagten et land som Danmark under meget stærkere pres end et muslimsk land som Marokko.

 

Hele pagten lægger op til, at der skal åbnes for meget mere omfattende migration til den vestlige verden. Derimod er der kun lidt om, at de ikke-vestlige afsenderlande skal tage deres migranter tilbage.

 

”Berigelse”

Det er sandt, at pagten ikke juridisk binder Danmark til at tage imod flere migranter. Men den formulerer en politisk forpligtelse til, at vi skal tage imod mange flere.

 

Pagten kan i høj grad få betydning for fremtidens lovgivning. Den er, hvad man kalder ”soft law” – det vil sige, at den kan blive retningsgivende for senere juridiske udlægninger og forpligtelser.

 

Både fra FN-systemet og fra afsenderlandene vil pagten blive brugt til at presse for mere indvandring til et land som Danmark – herunder øget familiesammenføring.

Læs også
Kristian Jensen stak piben ind – men krigen i Venstre kan brage løs igen, fordi Løkke vil gøre op med arven fra Fogh

 

Eller som det hedder i pagtens sprog: Man skal ”udvide og diversificere de tilgængelige veje til en sikker, ordentlig og reguleret migration”.

 

Pagtens påstand er, at dette vil ”berige” både modtagerlande (Danmark) og afsenderlande.

 

Dramatiske konsekvenser

Pagtens største bidrag til at øge indvandringen til vores lande ligger i, at den nedtoner skellet mellem flygtninge og økonomiske migranter.

 

Allerede i pagten indledning (præambel) hedder det: ”Flygtninge og migranter har de samme internationale menneskerettigheder og den samme grundlæggende frihed.”

 

Dermed rummer pagten en forpligtelse for et land som Danmark til ikke bare at åbne for flygtninge, men også for økonomiske migranter. De bliver behandlet under ét.

 

Læs også
Lars Løkke har skabt mismod hos de blå og glæde hos de radikale

Hvis denne sammenblanding af flygtninge og økonomiske migranter bliver til virkelighed, kan det forandre vores samfund dramatisk. Men dette er altså tendensen i dokumentet.

 

Løkkes præcisering

Måske er det denne tendens, der får Lars Løkke til at sige, at han i Marrakesh vil lægge op til en præcisering af pagten, så det står klarere, hvad den dækker:

 

”Det er vigtigt, der skelnes mellem lovlige migranter – folk, der er inviteret til et land og ulovlige migranter – folk, der ikke har noget at gøre.”

 

I andre europæiske lande kan man høre de samme toner.

 

Sproglig hokus-pokus

Det kan virke ekstremt underligt, at pagtens forfattere lige skulle have ”glemt” at skelne mellem lovlig og ulovlig migration.  Forklaringen er nok også en anden:

 

Læs også
Lars Løkke har reelt opgivet at få blåt flertal – men nu laver han desperat manøvre for at bevare magten på anden vis

FN-pagten ønsker ikke at trække skellet mellem lovlig og ulovlig indvandring hårdt op, fordi det også vil trække skellet mellem rigtige flygtninge (lovlige) og økonomiske migranter hårdt op.

 

Som sagt prøver pagten tværtimod at forpligte de rige lande på, at de ikke bare skal tage imod flygtninge, men også økonomiske migranter. De skal aftage en del af det befolkningsoverskud, som mange ikke-vestlige lande har svært ved at brødføde.

 

Derfor taler pagten næsten ikke om lovlige og ulovlige migranter – så mange som muligt skal gøres lovlige. Derimod taler man om ”regulære” og ”irregulære” migranter uden at forklare disse begreber.

 

Men ordet ”regulære” migranter er et mere bredtfavnende begreb, og denne sproglige hokus-pokus lægger op til en større tilstrømning.

 

Hyldest til masseindvandring

Intetsteds i pagten antydes det, at en øget ikke-vestlig indvandring til for eksempel Danmark kan medføre alvorlige problemer. Der eksisterer kun ”udfordringer”, som fører til stor ”berigelse”, hvis de løses.

 

Der er i sig selv ikke noget i vejen med Lars Løkkes ønske om en præcisering af skellet mellem lovlig og ulovlig indvandring. Men det rokker ikke ved migrationspagtens ærinde:

Læs også
Danskerne har grund til stor bekymring efter TV-debatten mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen

 

Den hylder langt større indvandring og et multikulturelt samfund.

 

Ingen dansk regering burde tilslutte sig denne pagt.

 

https://www.facebook.com/larsloekke/videos/803589176699764/

Se også video her

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…