Løbet er kørt: Socialdemokratiet var i front for at sikre, at regeringen fik flertal for at underskrive FN’s migrationsaftale

Det var Socialdemokratiet, som med et beslutningsforslag skaffede regeringen Folketingets store flertal for at tilslutte Danmark den omdiskuterede FN-aftale om migration.

 

På vegne af Socialdemokratiet samt de tre regeringspartier, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti fremsatte den socialdemokratiske ordfører, Mattias Tesfaye, det beslutningsforslag, som skaffede flertallet:

 

”Danmark har interesse i internationalt samarbejde om grænseoverskridende udfordringer. Folketinget konstaterer, at – Danmarks stramme udlændingepolitik ikke ændres på baggrund af FN’s migrationserklæring, – erklæringen er ikke juridisk bindende og – Folketinget uændret fastlægger udlændingepolitikken. Folketinget opfordrer regeringen til, at stemmeforklaringen ved dansk tilslutning afspejler ovenstående samt understreger de udfordringer, migration også medfører.”

 

Med stemmeforklaring menes den danske opfattelse af aftalens bestemmelser, som skal tilføjes, når den vedtages endeligt af FN’s generalforsamling senere i december.

 

Dansk Folkeparti havde indkaldt til hasteforespørgsel

Afstemningen i dag er et resultat af en debat i Folketinget i går, hvor Dansk Folkeparti havde indkaldt statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og integrationsminister Inger Støjberg (V) til en hastehøring om FN-aftalen.

 

Partiet er som Folketingets eneste inderligt imod dansk tilslutning, og havde i forbindelse med høringen fremsat et beslutningsforslag, der kort og godt lød:

 

”Folketinget pålægger regeringen ikke at tiltræde FN-erklæringen Global Compact for Migration.”

 

Men det beslutningsforslag kom partiet ikke langt med, viste det sig hurtigt.

 

Lars Løkker Rasmussen: Danmark skal være med

I sin begrundelse for, at Danmark skal tilslutte sig FN’s migrationsaftale understregede statsministeren, at den ikke vil påvirke den stramme danske udlændingepolitik.

 

Der er ikke tale om et juridisk bindende dokument, lød fra Lars Løkke Rasmussen, som understregede, at:

 

” Danmark skal være med, vi skal kunne se os selv i spejlet, og vi skal kunne genkende det spejlbillede, vi ser: et land med ansvar, et land med udsyn og vilje til samarbejde.”

 

I sin redegørelse hæftede integrationsminister Inger Støjberg sig ved, at FN-aftalen er et godt redskab til at få lande til at tage deres egne statsborgere tilbage, men erkendte samtidig, at:

 

”Havde vi selv kunnet skrive migrationserklæringen ville den have set anderledes ud,” og afsluttede ligeledes sit indlæg i samme tone:

 

”Migrationserklæringen er som nævnt ikke perfekt, og den er langt fra let læselig.”

 

Dansk Folkeparti og så de andre

Under den efterfølgende debat stod det lysende klart, at Folketingets store flertal var mere end villige til at tilslutte sig FN-aftalen med som nævnt Dansk Folkeparti som eneste undtagelse.

 

Dansk Folkepartis ordfører, Martin Henriksen, påpegede det selvmodsigende i, at:

 

”Regeringen med den ene hånd fører en stram udlændingepolitik med Dansk Folkeparti, mens man med den anden hånd underskriver en erklæring, hvis mål bl.a. er mere migration og nemmere adgang til familiesammenføring, og det hænger ganske enkelt ikke sammen,” lød det fra DF-ordføreren.

 

Socialdemokratiets ordfører, Mattias Tesfaye, var utilfreds med regeringens håndtering af FN-aftalen:

 

”Dansk Folkeparti har opfordret regeringen til at blive hjemme fra den konference i Marokko, hvor erklæringen skal vedtages, i næste uge,” konstaterede Tesfaye og fortsatte:

 

”Det er derfor indlysende for enhver, at regeringen i det her spørgsmål har brug for andre partier, herunder Socialdemokratiet. Det har vi ikke mærket meget til, tværtimod,” lød det fornærmet fra den socialdemokratiske ordfører.

 

Venstres ordfører, Mads Fuglede, fastslog, at erklæringen var en god erklæring for Danmark, blandt andet fordi den:

 

”Rejser et telt, hvor vi kan få den dialog med de her lande. Det vil vi kunne bruge i fremtiden, ikke nu, det ved jeg godt, men en dag i fremtiden, kan vi, når vi forhandler om hjemsendelse og illegale migranter, dog gøre dem opmærksomme på, at vi er begyndt på en snak omkring de her ting.”

 

Enhedslistens ordfører, Søren Søndergaard, hæftede sig ved det globale perspektiv og fastslog, at 260 millioner mennesker ifølge FN har forladt deres fødeland, og fortsatte:

 

”Der er altså god grund til på internationalt plan at diskutere migration og migranters forhold, og vi hilser velkommen, at den diskussion er taget op i FN. Og vi hilser velkommen, at der er lavet en erklæring, som på en lang række områder forholder sig til de kummerlige vilkår, som migrantarbejdere lever under.”

 

Liberal Alliances ordfører, Joachim B. Olsen, mente ikke, at påstandene om, at aftalen ville medføre mere migration til vesten, holder stik:

 

”Vi har en regering i Danmark, som går ind for en stram udlændingepolitik, og det er en regering, som står fast på det og derfor aldrig ville underskrive en erklæring, som havde den konsekvens, at der kom uhæmmet migration fra Afrika.”

 

Alternativets ordfører, Carolina Magdalene Maier, fandt det trist, at man i det danske Folketing skal diskutere, hvorvidt Danmark skal tilslutte sig en erklæring fra FN og understregede at:

 

”Vi skal passe på, at vi ikke kommer til at se migration som en negativ ting. Det er en positiv ting. Vi skal være glade for, at vi har en verden, der er åben, og hvor der er mulighed for, at vi kan blive klogere sammen og lære af hinanden.”

 

Det Radikale Venstres ordfører, Morten Østergaard, fandt, at aftalen er udtryk for et godt og nyttigt skridt, som verdenssamfundet nu tager:

 

”Det er en positiv og glædelig situation, og vi støtter varm op om, at Danmark tilslutter sig erklæringen,” lød det fra den radikale ordfører.

 

Socialistisk Folkepartis ordfører, Holger K Nielsen, roste statsministeren for hans internationale engagement, og rettede derpå et angreb på Naser Khader for at sprede misinformation:

 

”Den eneste skandale er Naser Khader. Det er fuldstændig forrykt, at der er et folketingsmedlem, en ordfører fra et politisk parti, der er med til at sprede misinformation og kører totalt illoyalt i forhold til det her,” lød det fra Holger K. Nielsen, som var begejstret for aftalen.

 

Han anbefalede i øvrigt, at nogen i Det Konservative Folkeparti tager fat i nakken på Naser Khader og fortæller ham, hvordan det hænger sammen.

 

Det Konservative Folkepartis ordfører, Naser Khader, mente på sin side, at Holger K. Nielsen nok ikke havde læst aftalen ordentligt igennem.

 

”Når man læser, skal man læse kritisk,” lød det fra Khader, som erklærede, at både han og den konservative folketingsgruppe er meget skeptiske over for aftalen og dens langsigtede konsekvenser i form af en eventuel konvention.

 

”Vi har en flygtningekonvention, ønsker vi også en migrantkonvention?” lød det retorisk fra den konservative ordfører.

 

Martin Henriksen: Er regeringen bekymret nu?

Som initiativtager til hasteforespørgselen var det Martin Henriksen, der skulle afrunde debatten, og han fastslog blandt andet:

 

”Man kan i hvert fald konstatere, at Det Radikale Venstre er glade, at Enhedslisten er glade, at SF er glade, at Alternativet er glade, og spørgsmålet er så: Er regeringen bekymret nu? Det er der grund til at være,” lød det fra Dansk Folkepartis ordfører, som fortsatte:

 

”Der skal ikke være tvivl om, at det ikke er i dansk interesse at tiltræde en erklæring, der alt andet lige lægger op til mere indvandring, så kan man diskutere, om det er juridisk, politisk og så videre, og som lægger op til at fremme det multikulturelle, som lægger op til at lægge begrænsning på pressefriheden. Det trækker i den forkerte retning.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…