Næsten en kvart million ikke-vestlige har nu dansk statsborgerskab – selv de mest kriminelle kan efterhånden ikke udvises

Arkivfoto

Danmark er ved at blive et Eldorado for udenlandske kriminelle med dansk statsborgerskab.

 

Eksempelvis har somaliere og libanesere en kriminalitetsrate højt over gennemsnittet, men domstolene skal efterhånden være heldige, hvis de løber ind i en somalier eller libaneser, der kan udvises.

 

Fakta er, at over halvdelen af dem i dag har dansk statsborgerskab

 

En eksplosiv udvikling på blot 25 år

I løbet af blot 25 år er der sket en eksplosiv udvikling på området. Således havde blot 57 somaliske mænd i alderen 15 – 69 år dansk statsborgerskab per 1. januar 1994.

 

Per 1. januar i år var det antal steget til ikke færre end 3.990 somaliske mænd med dansk statsborgerskab, medens 3.446 fortsat er somaliske statsborgere.

 

For libaneserne, hvilket fortrinsvis vil sige palæstinensere, er det gået endnu hurtigere.

 

For 25 år siden havde 647 libanesiske mænd i den pågældende alder dansk statsborgerskab.

 

I dag er antallet nået op på ikke færre end 9.387 per 1. januar i år, medens blot 1.627 fortsat har libanesisk statsborgerskab

 

Små fyrre tusinde er blevet til næsten en kvart million

I takt med, at flygtninge gennem årerne er blevet til indvandrere, er der blevet uddelt danske statsborgerskaber til flygtninge, som egentlig for længst skulle være rejst hjem.

 

Og det drejer sig om rigtigt mange statsborgerskaber målt over en 25-årig periode.

 

Således blev der per 1. januar 1994 registreret i alt 157.453 ikke-vestlige indvandrere i Danmark, og af dem havde de 37.421 dansk statsborgerskab. Det svarer 23,8 procent.

 

I dag 25 år senere blev der per 1. januar 2018 registreret en lille halv million eller i alt 493.468 ikke-vestlige indvandrere i Danmark.

 

Af dem havde næsten en kvart million eller i alt 227.395 fået dansk statsborgerskab. Det svarer til 46,1 procent.

 

For 25 år siden var indbyggertallet i Danmark på 5.196.642 personer, og af dem udgjorde de ikke-vestlige indvandrere med 157.453 personer i alt 3 procent per 1. januar 1994.

 

I dag udgør de 493.468 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i alt 9,8 procent ud af en samlet befolkning på 5.781.100 personer per 1. januar i år.

 

Og kriminaliteten er fulgt med

Den seneste statistik over dømte personer er fra 2016.

 

Dengang udgjorde den etnisk danske del af befolkningen i aldersgruppen 15 – 69 år i alt 86,1 procent, vestlige indvandrere og efterkommere udgjorde 5,2 procent og ikke-vestlige 8,7 procent.

 

Ud af de 23.041 personer, som i 2016 blev dømt efter straffeloven, udgjorde de dømte af  kke-vestlig oprindelse til gengæld 22,2 procent, medens danskerne udgjorde 73,6 procent.

 

Vurderet på grundlag af voldsdommene bliver mere end hver femte voldshandling begået af en person af ikke-vestlig oprindelse.

 

Voldtægt – næsten hver anden dømte er ikke-vestlig

Således udgjorde ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere 23,2 procent af samtlige voldsdømte i 2016, medens danskerne udgjorde 73,7 procent.

 

Og når det gælder voldtægter, er ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere mildt sagt stærkt overrepræsenterede.

 

Ud af 66 afsagte voldtægtsdomme i 2016, var hele 42,4 procent af de dømte eller i alt 28 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Danskernes andel af de voldtægtsdømte udgjorde 54,6 procent.

 

Kriminaliteten især tårnhøj blandt ikke-vestlige efterkommere

Alle ovenstående tal i denne artikel omfatter både ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, men det er især blandt efterkommerne, at kriminaliteten er høj, skriver Danmarks Statistik.

 

”Mandlige libanesiske efterkommere, hvoraf en del er efterkommere af statsløse palæstinensere, har med 397 det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande, når der er standardiseret for alder,” fastslår Danmarks Statistik og fortsætter:

 

”Mandlige efterkommere med oprindelse i Somalia, Marokko og Syrien har alle indeks, der ligger omkring 300. Den laveste kriminalitet har mandlige indvandrere med oprindelse i Indien, Kina og USA. Deres indeks ligger ca. 60 pct. under gennemsnittet for alle mænd.”

 

Og næsten firs procent af dem har dansk statsborgerskab

Den gruppe ikke-vestlige efterkommere, som Danmarks Statistik omtaler, bestod per 1. januar i år af i alt 17.685 personer, hvoraf de 14.091 eller i alt 79,7 procent har dansk statsborgerskab.

 

De fordeler sig således:

 

Libanesere: Ud af i alt 7.207 libanesiske efterkommere havde de 7.007 dansk statsborgerskab per 1. januar i år. Det svarer til 97,2 procent.

 

For 25 år siden lå antallet af libanesiske efterkommere på 1.638 personer, og heraf havde de 242 dansk statsborgerskab. Det svarede dengang til 14,8 procent

 

Somaliere: Ud af i alt 4.734 somaliske efterkommere havde de 3.488 dansk statsborgerskab per 1. januar i år. Det svarer til 73,7 procent.

 

Flor 25 år siden lå antallet af somaliske efterkommere på 213 personer, og af dem havde de 28 dansk statsborgerskab. Det svarer til 13,1 procent

 

Marokko: Ud af i alt 2.880 marokkanske efterkommere havde de 2.505 dansk statsborgerskab per 1. januar i år. Det svarer til 87 procent.

 

For 25 år siden lå antallet af marokkanske efterkommere på i alt 1.036 personer, og af dem havde de 622 dansk statsborgerskab. Det svarer til 60 procent.

 

Syrien: Ud af i alt 2.864 syriske efterkommere havde de 1.091 dansk statsborgerskab per 1. januar i år. Det svarer til 38,1 procent.

 

For 25 år siden lå antallet af syriske efterkommere på i alt 452 personer og af dem havde de 239 dansk statsborgerskab. Det svarer til 52,9 procent.

 

Danmark er under forvandling, siges der.

Hvis denne udvikling med uddeling af statsborgerskaber til kulturelt utilpassede, som i stor stil griber til kriminalitet, får lov til at fortsætte, bliver konsekvenserne helt uoverskuelige.

 

Det er op til Folketingets flertal at afgøre, om denne udvikling skal få lov til at fortsætte med uddeling af statsborgerskaber med bind for øjnene.

 

For snart 25 år siden blev der stiftet et parti, der advarede mod denne udvikling. De fik dengang at vide, at de af samme grund aldrig ville blive stuerene.

 

Nu er det snart på nippet til at være for sent, at de nu er blevet det.

 

Artiklen er baseret på følgende kilder:

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: Folk2)

http://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAF NA4)

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20705&sid=indv2017

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…