Nye tal viser, at antallet af voldtægter stiger, og asylansøgere bliver dømt for vold i stor stil – men indbrud falder

Arkiv, skærmprint fra video

Samlet set falder den samlede kriminalitet i Danmark fortsat.

 

Men det er især et stadigt faldende antal indbrud i private hjem, der her gør sig gældende.

 

Ligeledes trækker et antal faldende biltyverier og røverier kriminalstatistikken i den rigtige retning.

 

Men til gengæld er der målt over en ti-årig periode en stigning i den såkaldt borgernære kriminalitet.

 

Det vil først og fremmest sige voldtægt og vold.

 

Antallet af voldtægtsanmeldelser fordoblet

I forhold til de tre første kvartaler i 2009 er antallet af anmeldte voldtægter steget fra 321 til i alt 781 anmeldelser i de tre første kvartaler af 2018.

 

Samlet set blev der i hele 2009 anmeldt i alt 431 voldtægter, men blot afsagt 54 domme. Heraf var de 36 af de dømte danske statsborgere inklusive ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab.

 

De resterende 18 dømte er registreret som udlændinge. Blandt dem én asylansøger.

 

Den seneste statistik over afsagte domme går tilbage til 2016.

 

Det år blev der anmeldt 791 tilfælde af voldtægt og afsagt 62 domme. Blandt de dømte var de 34 danske statsborgere inklusive ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab.

Læs også
’Sydlandsk mand’ gjorde seksuelle tilnærmelser til kvinde på gaden – da hun afviste ham, fik det uhyggelige konsekvenser

 

De resterende 28 er registreret som udlændinge, heraf fire asylansøgere.

 

Vold – over to hundrede voldsdømte asylansøgere

I lighed antallet af voldtægter er er også gennem de sidste ti år sket en kraftig stigning af volden i Danmark, og hvor asylansøgere i stigende grad bliver dømt for vold.

 

I kvartalsvis sammenligning, blev der i årets første tre kvartaler i 2009 anmeldt i alt 13.301 tilfælde af vold.

 

Det antal var her i årets tre første kvartaler steget med det dobbelte til i alt 27.026 voldsanmeldelser.

 

Går vi tilbage til 2009 blev der i hele året anmeldt i alt 17.497 tilfælde af vold og afsagt i alt 12.433 domme, hvoraf de 10.614 dømte var danske statsborgere inklusive ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab.

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

Blandt de udenlandske dømte var der 103 asylansøgere.

 

I 2016, hvor der på årsbasis blev anmeldt 21.303 tilfælde af vold, blev der afsagt i alt 8.336 voldsdomme. Ud af de dømte var de 6.733 danske statsborger inklusive ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab.

 

Antallet af voldsdømte asylansøgere løb det år op ikke færre end 211, og i alt 59 af dem blev dømt i den alvorlige ende med ubetinget fængselsstraf.

 

Antallet af ulovlige våben næsten fordoblet

I lighed med den øvrige personfarlige kriminalitet er der også på våbenområdet sket en voldsom udvikling.

 

I 2009 blev der i årets første tre kvartaler anmeldt 5.787 overtrædelser af våbenloven. Det antal er her i årets første tre kvartaler steget til i alt 10.536 anmeldelser.

 

For hele 2009 blev der totalt anmeldt 7.306 overtrædelser af våbenloven, som resulterede i 1.122 afsagte domme, hvoraf de 919 vedrørte danske statsborgere inklusive ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab.

Læs også
Indvandrer slog, sparkede og truede 15-årig pige – så forsøgte han at lyve sig fra det i retten

 

Blandt udlændinge blev ikke færre end 15 asylansøgere dømt for ulovlig våbenbesiddelse.

 

Otte år senere blev der i 2016 anmeldt i alt 8.257 tilfælde af ulovlig våbenbesiddelse og afsagt 368 domme, hvor 472 af de dømte var danske statsborgere inklusive ikke-vestlige indvandrere og efterkommere med dansk statsborgerskab.

 

Bland de dømte udlændinge var der en enkelt asylansøger.

 

En ringe trøst at den tale kriminaliteten falder

For voldtægtsofrene og ofrene for overfald med videre er det en ringe trøst, at kriminaliteten officielt falder samtidig med at flere og flere bliver udsat for voldtægt og vold.

 

Tilbage i 2009 anmeldte i gennemsnit lidt over én kvinde hver dag, at hun havde været udsat for voldtægt.

 

Læs også
Video: To arabere stak mand ned på togstation, fordi han var kristen – så hånede de ham og hans religion

Her i året første tre kvartaler er det næsten tre kvinder, der hver dag går til politiet og anmelder voldtægt.

 

Der er tilsyneladende tale om en ond spiral uden ende.

 

Artiklen er baseret på følgende kilder:

http://www.statistikbanken.dk/10059 (Tabelkode: STRAF11)

 

http://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRAF42)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…