Kina tåler ikke Tibet-flaget, så kommunen fjernede det. Det er hykleri …

Foto: Jørgen Casse

Først bøjede embedsmænd fra Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning sig  for den kinesiske Ambassadørs pres og fik fjernet Tibet-flag. Og bagefter glædede de samme medarbejdere i Enhedsliste-borgmesterens forvaltning sig over, at TV2-Lorry ikke omtalte episoden.

 

“Ja, vi havde et super arrangement på Tåsinge Plads – alt flaskede sig, trods spænding op til det sidste, da en borger og tidligere styregruppemedlem stillede op med et Tibet-flag. Vi fik det hele landet og dejligt, at TV2-Lorry ikke tog den potentielle konflikt med. Nu er det bare spændende at se, hvad Østerbro Avis fik ud af det”, skrev medarbejder i en intern mail til mange af sine mange kolleger.

 

Københavns Kommune vandt en international pris for projektet “Klimakvarteret” med Tåsinge Plads, som det synlige eksempel på en innovativ tilgang til håndtering af skybrud med rekreativ merværdi, der blev udviklet i tæt samarbejde med borgerne i området. Det blev besluttet, at plante træer med kinesisk oprindelse, da Tåsinge Plads Laug havde efterspurgt blomstrende træer. Arrangementet fandt sted den 8. november 2017. Den kinesiske ambassadør og daværende borgmester Morten Kabel (EL)
skulle tale. Umiddelbart før den kinesiske ambassadørs ankomst, ankom en embedsmand fra den kinesiske ambassade. En af de deltagende borgere ved arrangementet bar et tibetansk flag på sin frakke. Embedsmanden meddelte, at den kinesiske ambassadør ikke ville komme, hvis der var synlige tibetanske flag. Kravet fra Kinas ambassade bøjede Københavns Kommune sig for. Tibet-flaget blev
fjernet og derefter dukkede Kinas ambassadør op. Episoden gav i kommunen ingen anledning til, at hverken teknik- og miljøudvalget eller Borgerrepræsentationen blev informeret. Der blev heller ikke taget nogen konsekvenser af kommunens reelle udenrigspolitiske ageren. Direktionen vasker hænder og påstår, at de intet vidste om episoden. Til trods for, at de i en redegørelse af 29. oktober 2018
oplyser, at “umiddelbart efter afslutning på arrangementet, gav centerchefen teknik- og miljøborgmesteren en mundtlig orientering om episoden”. Og til trods for, at Østerbro Lokalavis den 14. november 2017, dengang skrev, at “Tibetflag var uønsket ved træplantning”.

 

I de seneste dage, har den nuværende Enhedslisteborgmester Ninna Hedeager Olsen og hendes effektive pressekorps, forsøgt at lægge en dæmper på kritikken. Og det skal retfærdigvis siges, at hun personligt ikke er ansvarlig for episoden, da hun først tiltrådte som borgmester i år. Men, som nuværende borgmester er hun ansvarlig for at dykke ned i og få undersøgt direktionens rolle i episoden. For mig virker det nemlig ikke troværdigt, at en sådan episode ikke var direktionen bekendt.

 

Jeg har i årenes løb mødt megen politisk hykleri. Mest fra Enhedslisten. Ved “festlige lejligheder” bakkede de Tibet op, men i praksis på Tåsinge Plads, forsøgte man at skjule, at man svigtede idealismen og Tibet – og gav efter for Kinas pres. Dermed var man fra Enhedslisten og reelt også fra kommunens side, med til at begrænse den ytringsfrihed, som vi ifølge grundloven, alle har ret til i Danmark. Det kan undre, at byens Overborgmester Frank Jensen (S), siden Radi o24syv bragte detaljer om brud på grundlovssikrede rettigheder, har været helt tavs. Hvad kan mon årsagen være
til at byens overhoved ikke træder i karakter?

 

Spørgsmålet må også stilles, om det kan være rimeligt, at man bøjede sig for Kinas
krav? Og hvorfor man driver udenrigspolitik på Københavns Rådhus?

Det fremgår da helt klart, at det ikke er de enkelte kommuner, men suverænt Folketinget, som driver og har ansvaret for Danmarks udenrigspolitik.

 

Jeg synes hele forløbet minder for meget om, at man virkelig ønsker at feje ret meget “ind under gulvtæppet”. I DF foreslår vi derfor, at man fjerner det famøse “tæppe” og udviser den åbenhed og respekt for landets love, som borgerne må kunne forvente.

 

Finn Rudaizky (DF) er medlem af Borgerrepræsentationen og Region Hovedstaden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…