Italienske regering vil forbyde halalslagtning

Det italienske parti Lega vil indføre forbud mod rituel slagtning uden bedøvelse. Forbuddet vil medføre, at det kun vil være tilladt at halalslagte med bedøvelse som i Danmark.

 

Forbuddet vil ophæve den undtagelse rituelle slagtninger har. Rituelle slagtning vil dermed blive underlagt samme krav om bedøvelse før slagtning som traditionelle slagtninger.

 

Det italienske parti Lega går nu efter et forbud mod halalslagtning i Italien ved at fremlægge to nye lovforslag.

 

Disse lovforslag vil lukke de smuthuller der på nuværende tidspunkt er i landets
dyrevelfærdslovgivning.

 

Smuthuller giver muslimer undtagelser for at bedøve dyr ved halal slagtning, skriver den italienske avis Il Giornale.

 

Årsagen til dette er en forordning i Belgien, der har ophævet en undtagelse: Siden da kan rituelle slagtninger kun udføres i certificerede slagterier. Før det blev de tilladt under den islamiske offerfestival på andre, midlertidigt godkendte steder.

 

Også i Niederösterreich bliver en skærpelse af lovgivningen diskuteret, efter en uro i medierne blev det første udkast til den foreslåede nye forordning imidlertid forkastet, fremgår det i den østrigske avis Krone.

 

Både jøder og muslimer ser slagtning uden bedøvelse som en vigtig del af religiøs praksis, men dyrerettens fortalere finder dette ritual unødigt grusomt.

 

Nu vil højrepartiet Lega fjerne de undtagelser, der har tilladt dyr at blive skåret og afbløde uden bedøvelse, som de to religioner kræver. Lignende undtagelse blev fjernet i Danmark i 2014.

 

Målet er at få ligevægt mellem traditioner og europæiske værdier. Ligeledes ønsker partier en fremtidig gennemsigtighed, så forbruger kan se slagtemetode ved indkøb. Et tiltag som vi vil følge med interesse.

 

Det er et spørgsmål om respekt for dyr som følende væsener. Udtaler Legas talsmand.

Læs også
Stor forskel i straf for dyremishandling – bliver halalslagtning overhovedet straffet?

 

En EU dom slog for nylig fast at regler om slagtning og bedøvelse ikke strider mod religionsfriheden.

 

Bliver forbuddet indført vil det stille Italien på linje med Danmark, Schweiz, Holland og Sverige vedrørende rituelle slagtninger. Polen har også haft indført forbud, men har måtte trække forbuddet tilbage ved slagtning ved rituelle slagtninger, efter pres fra både EU og Paven.

 

Læs mere her, her og her.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…