Islamiseringen af Vesten holder ikke i længden

Foto: Steen Raaschou

Undertrykkelse af de etniske befolkninger er en uundgåelig følge af tiltagende islamisering

 

Myndighedernes undertrykkelse af egne oprindelige befolkninger i Europa stiger i takt med, at muslimernes antal stiger.

 

Årsagen til den sammenhæng er, at des flere muslimer der er, des større er samfundenes problemer, og des større er behovet for at undertrykke de flere og flere borgere, der vredt protesterer.

 

Aktuelt afspejles det tydeligt i censuren på de sociale medier, og det vil tiltage. EU har udklækket en slags Vogternes Råd, som Morten Messerscmidt kalder det, der har som opgave, at dæmme op for hadefulde udtalelser på internettet, se Ekstrabladet her .

 

Reelt er der tale om venstreorienterede og andre politisk korrekte kulturradikale der vil kontrollere kritiske ytringer til EU, globaliseringen og muslimer.

 

Den tiltagende undertrykkelse vil resultere i stadigt større polarisering, og deraf følgende endnu større spænding. Europa er nu som en trykkoger, og ikke nok med, at man har blokkeret ventilen, så skrues der også op for varmen i kraft af, at muslimernes antal tiltager.

 

Sharia presser på i Nordamerika

I U.S.A havde man, mens Obama var præsident, en forsøgsordning kørende i Miami i Florida. Den gik i al sin enkelhed ud på at skærme muslimer fra kritik, ved at omgå retten til ytringsfrihed i første amendment i den amerikanske grundlov – “the constitution”.

 

Kunstgrebet var at differentiere mellem “hatespeech”, som kort og “godt” gik ud på, at hvis det sker som del af en religion såsom imamers forkyndelse, så ville det være fredet på grund af religionsfriheden, som også er sikret i den amerikanske grundlov, mens hvis det sker som følge en kritik af islam og muslimer, så ville det være forbudt “hatespeech” og strafbart.

 

Den manøvre ville med et slag væsentligt reducere det amerikanske samfunds muligheder for at forsvare sig selv overfor tiltagende islamisering, og den allerstørste hindring for islam ville være elimineret, og vejen ville ligge åben for sharia.

 

Det første skridt på den vej blev taget i Miami den 13 oktober 2016 hvor differentiering på forsøgsbasis blev ændret til en resolution der fordømmer al vold og “hatespeech” rettet mod muslimer, se Robert Spencers Jihad Watch her.

Læs også
“Forfølgelse af kristne er næsten på folkemordsniveau” – politisk korrekte politikere og medier gør ingenting

 

Det var meningen, at denne linje som blev udstukket af Barack Obama, skulle videreføres af Hillary Clinton, og gøre lignende resolutioner gældende i hele U.S.A. At Donald Trump vandt valget blev i første omgang Nordamerikas redning, så det var for at udtrykke det på amerikansk et “close call”.

 

Storbritannien er ligesom Sverige godt “nede i sækken”

For Storbritannien derimod har sharia så godt tag i landet, at kritiserer man islam på de sociale medier, så er der stor risiko for, at politiet kommer og banker på døren. Forfølgelsen af Tommy Robinson står som et skrækkeligt eksempel på, at man hellere forfølger sine egne, end risikerer den religiøse fred. På det bål ofres også frihedsrettighederne.

 

Myndighederne diskriminerer deres egne – de oprindelige befolkninger

Der findes ikke andre ord for det der sker i U.S.A og Europa for tiden end undertrykkelse af, og overgreb på de oprindelige befolkninger.

 

Ofte sker der det som i Miami, eller som det eksempelvis foregår på facebook, at ikke nok med, at der sættes en prop i ventilen så folk ikke kan ytre sig, og vreden ikke kan komme ud. Der skrues også vedblivende op for varmen gennem en helt uholdbar influx af mennesker, fortrinsvist fra ikke vestlige muslimske lande. Dertil skævvrides der oveni, ved at diskriminere de oprindelige befolkninger.

 

De nytilkomne får fordele, som ikke er den almindelige borger forundt – det mangedobler trykkogerproblemet. Som i Miami så gøres der indhug i befolkningens væsentligste frihedsrettighed, og i Danmark favoriseres folk med flygtningestatus på bolig- og arbejdsmarkedet, og det sker samtidigt med, at mange folk i forvejen føler sig invaderet, utrygge og presset på velfærden.

Læs også
Socialdemokratisk politiker blev jaget væk fra Nørrebro: ‘Demokrati er imod Allah’

 

Nu er FN (og EU) så i gang med at afmontere ytringsfriheden i Europa yderligere. Denne gang i form af endnu en erklæring der snart skal underskrives i Marrakesh i Marokko. Ud over at love hinanden en hensigt omkring migration – en rød tråd for fremtiden – så lover man også at bekæmpe kritik af EU, islam og globaliseringen, og dermed øge varmen og forsegle låget til trykkogeren endnu mere.

 

Det holder ikke i længden.

 

At der er stor risiko for, at det hele en dag eksploderer er bekymrende nok i sig selv, men det er da også bekymrende, at man overhovedet kan skrive under på sådan noget – uanset påstanden om, at erklæringen ikke er bindende.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…