“Islam er fred”, sagde George Bush – men i denne artikel bliver myten om islam punkteret

Islam er fred. Ordene er et citat af eks-præsident George Bush. Han sagde det efter Al Qaedas angreb på USA den 11. september 2001. Udtalelsen havde et politisk formål. For det første at forhindre overgreb på fredelige muslimske amerikanere og for det andet at holde sig på god fod med USA’s allierede i Mellemøsten eks. Saudi- Arabien. Barack Obama og andre har gentaget det, men er det rigtigt?

 

Ja, måske for den enkelte muslim, der får fred i sjælen ved at bede i en smuk moske, men ellers må man forsøge at besvare spørgsmålet ved at se på historien og de hellige skrifter.

 

Ud af stilheden

I 2005 tegnede Kurt Westergaard en mand med en bombe i turbanen. Tegningen medførte en del vrede og raseri hos muslimer i Danmark og andre lande. Hvorfor? Tegningen havde  jo ikke noget med den historiske Muhammed (570-632) at gøre, da han ikke kendte til sprængstoffer. Krudtet blev først opfundet af kineserne i det 9. århundrede under Tangdynastiet.

 

Skal man forstå tegningen i overført betydning således, at Muhammed måske ikke var helt rask? Også det er forkert. Forklaring følger.

 

Hvad siger samtidens kilder om Muhammed, om Koranen eller om Mekka?

 

Ikke et ord.

 

På Muhammeds tid havde araberne ingen bøger. Det havde kun de kristne og jøderne, hvorfor de blev kaldt bogens folk.

 

Der findes dog en mønt fra Palæstina fra perioden 647 til 658 med inskriptionen Muhammed og den viser en person, der holder et kors. Ordet Muhammed kan her være en titel med betydningen den priste eller den valgte. Er det Jesus eller Muhammed?

 

Det er først i 690’erne, at arabisk bliver et dominerende skriftligt sprog som supplement til syrisk og græsk. Først på det tidspunkt hører vi noget om Muhammed og Islam.

 

Robert Spencer konkluderer, at Muhamed sandsynligvis aldrig har eksisteret, men at han er  en fiktiv person som Robin Hood eller kong Macbeth. 1)

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

 

Er det rigtigt? Nej. Selvom han ikke er nævnt i samtidige kilder, kan han jo godt have eksisteret som historisk person. Hvem skulle ellers have forenet de arabiske stammer og skabt et kongedømme og en ny religion, hvis han ikke havde været der  som en karismatisk personlighed med politiske og militære lederevner?

 

Sirat Rasul Allah

Ibn Ishaqs (d.761) bog om Muhamed, Sirat Rasul Allah, er skrevet mindst 125 år efter hans død, så hvad er historiske kendsgerninger, og hvad er fantasi hos en senere tids forfatter?

 

I Koranen er Muhammed et almindeligt menneske, mens han i Ibn Ishaqs bog tilskrives magiske evner, eksempelvis beskrives det, hvordan han en nat  rejste på et æsel/muldyr med vinger fra Medina til Jerusalem og videre til Den 7. Himmel. Undervejs mødte han både Adam, Abraham, Moses og Jesus. Hensigten med historien er vist at vise ham som den sidste i en række profeter.

 

Bill Warner fokuserer i sin Islam-trilogi på den politiske side af Muhameds liv. Vi følger Muhammed  fra årene i Mekka som handelsmand og en ikke særlig vellykket prædikant til de sidste 10 år i Median som religiøs, politisk og militær leder.

 

Mekkanerne dyrkede flere guder heriblandt hovedguden Allah, som Muhammed udnævnte til enegud og sig selv som enefortolker af gudens budskaber. Islam er således en monoteistisk religion som Jødedommen.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Det lykkedes Muhammed at bruge den nye religion til at skabe en højere form for solidaritet mellem en række indbyrdes  stridende arabiske stammer. I stedet for at angribe og røve nabostammen, overtalte han dem til at angribe de vantro. Nomaders overfald og røverier mod fastboende landmænd og håndværkere var ikke noget nyt fænomen på den tid. 2)

 

Så vidt jeg kan vurdere, er der 3 nøglebegivenheder i Muhameds liv.

 

1. Overfaldet på en handelskaravane på vej mod Mekka. Det udviklede sig til slaget ved Badr. Før kampen lovede Muhammed sine krigere direkte adgang til Paradiset, hvis de blev dræbt . Overlevede de fik de andel i krigsbyttet. En klar win-win situation.

 

Da mekkanerne tilhørte Muhammeds egen stamme , Quraysh, var det et traditionsbrud. Fra solidaritet med ens egen stamme mod nabostammen til  solidaritet med muslimer mod de vantro.

 

3. Kampagnen mod de 3 jødiske stammer i Medina. De 2 første blev tvunget ud af byen efterladende deres værdier til muslimerne. Den sidste, Banu Qurayza, blev helt udslettet. Mændene blev halshugget og kvinder og børn taget som slaver. En sådan massakre var også noget nyt.

 

2. Overfaldet på jøderne i Khaybar, en by nordvest for Mediana. De beholdt liv og ejendom, men måtte, som dhimmier,  fremover betale skat, jizya, på 50% af deres indtægter til muslimerne.

 

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

Det var den første interaktion mellem den nye muslimske stat og et undertvunget folk.

 

Systemet var klart: Store fordele for de troende og overgreb og diskrimination mod de vantro. Det var en succes og hele stammer tilsluttede sig muslimerne. Resten er historie. Da Muhammed døde i 632 efterlod han sig et kongedømme på arabisk jord.

 

Det var ikke en gal mands værk, men snarere en genial mands værk. 3)

 

2 slags mennesker

En hadith er en lille historie om noget Muhammed har sagt eller gjort. En hadithsamling er lavet af Al Bukhari (d.869) og en anden af Muslim (d.874), så de er skrevet eller samlet mere end 200 år efter Muhammed.

 

Allerede Al Bukhari forkastede størstedelen af haditherne som forfalskninger. Han udvalgte og offentliggjorde 7533 ud af 300000.

 

Bill Warner har  simplificeret det omfattende materiale til de hadither, som vedrører muslimers holdning til de vantro, kafirerne.

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

 

Både i Koranen, i Siraen og i haditherne er der 2 slags mennesker: Muslimer og kafirer. Muslimerne er de gode mennesker med den rigtige tro og kafirerne er 2. klasses mennesker.

 

”Ikke muslimer kan blive behandlet venligt eller de kan blive behandlet som Allahs fjender. Deres værdier kan blive taget fra dem, de kan blive forhånet, gjort til slaver, voldtaget eller myrdet, hvis en sådan behandling vil fremme Islam.” 4)

 

En nøgle til Koranen

De ældste manuskripter af koranen er fra omkring 100 år efter Muhammed. 5)

 

At den allerede skulle være samlet 20 år efter Muhameds død, som Bill Warner skriver det, er der ikke belæg for. 6)

 

Den måde Koranen er sammensat på,  kan kun gøre læseren forvirret. Den begynder med de længste kapitler og slutter med de korteste uden kronologi  og springer fra et emne til det næste uden nogen forklaring eller sammenhæng. Gentagelserne er, som i haditherne, endeløse. Historien om Moses bliver således fortalt 39 gange. 7)

 

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder

I Bill Warners rekonstruktion af Koranen bringer han teksterne i den rigtige kronologiske orden og bruger Muhammeds liv til at forklare meningen og omstændigheden ved en given tekst. Endelig samler han teksterne omkring det samme emne.

 

Med denne metode bliver Koranen klar og let at forstå.

 

Lige som Biblen er Koranen ikke uden modsigelser.

 

Bill Warner viser med sine diagrammer de rigtige proportioner i stoffet eks. er der i den del af Koranen, som vedrører Muhammeds år i Mekka intet om hellig krig, Jihad, mens der i den del, der omhandler årene i Medina er 24% og i Siraen, (Ibn Ishaq) er der 67%. Det viser Islams dualisme: Islam er fredens religion og Islam er total krig. 8)

 

I Koranens Sura 2 v. 256 kan vi læse:

”Der er ingen tvang i religion.”

 

Ibn Warraq nævner 4 andre steder, der opfordrer til tolerance, men nævner 14 andre steder med det modsatte indhold. 9)

 

Tina Magaard har med henvisninger til Koranen lavet en opgørelse over, hvad der er muslimers pligt:

 • at udføre jihad (22 referencer)
 • at dræbe vantro (36 referencer)
 • at blive dræbt i jihad (5 referencer) 10)

 

Ifølge Ibn Ishaq deltog  Muhammed selv i 27 kampe de sidste 9 år. På samme tid var der 38 andre kampe og ekspeditioer. 11)

 

De krigeriske sider af Islam må  siges at dominere både i Muhammeds historie og i de hellige skrifter, Koranen, Siraen og haditherne.

 

Uden for kontekst argumentet

Efter 11. september 2001 angrebet har muslimer og andre brugt et citat fra Koranen, som et bevis på, at Islam er fred. Sura 5, v. 32:

 

”Den, der har dræbt et menneske, skal betragtes som en, der har dræbt hele menneskeheden.”

 

Det lyder jo smukt, men sætter vi det ind i sin sammenhæng, får det karakter af en trussel.

 

”Det var derfor, vi gjorde det klart for jøderne, at den, der har dræbt et menneske, bortset fra som straf for mord eller anden ondskab i landet, skal betragtes som en, der har dræbt hele menneskeheden, og den, der har reddet et menneskeliv, skal betragtes som en, der har reddet hele menneskeheden.

 

Vore apostle bragte dem ægte beviser: Dog varede det ikke længe, før de begik stor ondskab i landet.

 

Dem, der går i krig mod Allah og Hans apostel og som spreder uorden, skal  dræbes eller korsfæstes eller have deres hænder og fødder hugget af i modsatte side eller forvises af landet.” 12)

 

 1. Robert Spencer: Did Muhammad exist? 2007. S.43-46, 206 og 214.
 2. Bill Warner: Muhammed and the Unbelievers. 2006. S.71
 3. P.C.Salzman: Culture and Conflict in the  Middle East. 2007. S.137
 4. Bill Warner: The Political Traditions and Mohammed. 2006. S. 160
 5. R.Spencer s. 192.
 6. Bill Warner.An Abridged Koran. 2006. S. XII
 7. Samme bog s.XVII og 203
 8. Samme bog s. 200.
 9. Ibn Warraq: Virgins? What Virgins? 2010. s. 168-169.
 10. Tina Magaard i Totalitarisme – venskab og fjendskab. Red. M.Thorup m.fl. 2007. s. 237.
 11. Bill Warner: Muhammed and the Unbelievers. S.145.
 12. Ibn Warraq s. 343-344.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…