Indvandrerdreng angreb politiet med stenkast og brandbomber – nu er hele familien smidt ud af lejligheden

Foto: Privat

Det skal koste meget mere end blot en fængselsstraf at begå grov kriminalitet i det boligområde, hvor man bor.

 

Det fastslog Højesteret i en banebrydende afgørelse i forgårs den 1. maj, hvor retten blåstemplede, at et boligselskab er berettiget til at smide en hel familie ud, hvis blot ét medlem af familien er til alvorlig og grov gene for området.

 

Det drejer sig om en familie i bebyggelsen Birkeparken i Vollsmose.

 

Deltog i angreb på politiet med stenkast og brandbomber

Husstandens nu nittenårige søn havde ifølge Højesterets fremstilling deltaget i et planlagt angreb på politiet.

 

Angrebet på politiet fandt sted i Vollsmose. Ifølge Højesterets sagsfremstilling ”på et meget befærdet område, hvor der også var mindre børn til stede.”

 

Under angrebet blev der kastet sten og andre genstande samt benzinbomber, de såkaldte molotovcocktails, mod ti politibetjentene, der sad i fem patruljevogne.

 

Politibetjent med fortid i Afghanistan: Det var som i en krigszone

Angrebet mod politiet fandt sted den 9. juni 2015 om aftenen mod ti politibetjente i fem patruljevogne, som var på en rutinetur i Vollsmose

 

Det var halvandet år efter, at islamisten Asmaa Abdol Hamid den 1. januar 2013 var blevet ansat ved Fyns Politi som brobygger mellem befolkningen i Vollsmose og politiet.

 

 

Men den aften den 9. juni var der ikke megen brobygning.

Læs også
Er tiltalt for drabsforsøg mod søsters ekskæreste: Skød mod en dør i Vollsmose og forsøgte derpå at stikke af til Somalia

 

Tværtimod. Omkring halvtreds mennesker var forsamlede, da politiet blev angrebet. Ifølge Højesteret efter en forudlagt planlægning.

 

Under den senere retssag den i december 2015 mod i alt ni drenge og unge mænd, fortalte en af de angrebne politibetjente, som tidligere havde været udsendt til Afghanistan, at:

 

”Det var som en krigszone,” sagde han blandt andet og forklarede:

 

”Der var så meget ild, at jeg slet ikke kunne se ud af forruden. Og så kunne jeg høre lyden af sten, der ramte ruden.”

 

Fire unge fra Somalia og Irak kunne ånde lettet op

Da der den 5. januar 2016 blev afsagt dom i sagen, havde anklagemyndigheden forinden krævet udvisning for dem af de unge, der ikke var danske statsborgere.

 

Læs også
Vollsmose i ny rekord: Som den første politikreds i landet indfører Fyns Politi skærpet strafzone med dobbelt straf

Det drejede sig om fire unge i alderen 15 – 18 år fra Somalia og Irak, men de slap med skrækken og fik en betinget udvisningsdom.

 

Retten i Odense afviste at udvise, da det efter rettens opfattelse ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser om menneskerettigheder.

 

Alle ni blev idømt blot otte måneders fængsel

 

Nu bliver flere familier smidt ud efter Højesterets dom

Efter de afsagte domme havde boligforeningerne i Vollsmose i første omgang smidt familierne til de dømte ud af deres boliger, men så gik der juristeri i det ved Boligretten i Odense.

 

Urolighederne fandt sted i Bøgeparken, og boligretten afgjorde, at kun familier i Bøgeparken kunne opsiges som følge af, at familiemedlemmer havde deltaget i angrebet på politiet. Det drejede sig om to familier, der blev smidt ud af deres lejlighed.

 

For de øvrige familier, der boede andre steder i Vollsmose, altså på andre matrikelnumre end det i Bøgeparken, ville der ifølge boligretten ikke være grundlag for at opsige lejemålene.

Læs også
Ikke-vestlig indvandring har fået voldskultur til at brede sig – nyt blodigt skyderi viser, hvorfor danskerne har fået nok

 

Boligselskab ankede afgørelsen til landsretten

Fyns Almennyttige Boligselskab, som ejer Birkeparken, besluttede at føre en prøvesag ved landsretten med det formål, at få den lejer sat ud, hvis søn var blandt de dømte i sagen, og som i øvrigt havde erkendt, at han havde smidt en molotovcocktail.

 

Landsretten stadfæstede imidlertid boligrettens afgørelse, hvorefter Fyns Almennyttige Boligselskab fik bevilget proces til at køre sagen ved Højesteret.

 

Og som altså nu har afgjort, at boligforeningen er i sin gode ret til at smide familien ud.

 

Højesteret gav boligretten medhold i, at der er tale om forskellige matrikelnumre, men:

 

”Fandt, at den begåede kriminalitet var egnet til at skabe utryghed blandt beboerne i boligområdet og indebar en misligholdelse af en sådan grovhed, at Fyns Almennyttige Boligselskab som udgangspunkt havde ret til at ophæve lejemålet efter den pågældende bestemmelse. (I lejekontrakten, red.)

 

Læs også
Terrordømte Ahmed skulle udvises, men Flygtningenævnet spænder ben – Alternativet synes, at han skal have et job i Danmark

Hvorpå Højesteret konkluderede, at:

 

”Ophævelsen fandtes således at stå i et rimeligt forhold til misligholdelsen. Højesteret godkendte herefter ophævelsen af lejemålet,” skriver Højesteret i sit domsresumé.

 

Familien får nu to måneder til at pakke og flytte. De skal være ude senest den 30. juni.

 

Du kan læse Højesterets domsresumé her:

http://domstol.fe1.tangora.com/Domsoversigt-(H%C3%B8jesteretten).31478.aspx?recordid31478=1559

 

Og her kan du læse mere om overfaldet på politiet.

https://www.fyens.dk/odense/Betjent-om-Vollsmose-angreb-Det-var-som-en-krigszone/artikel/2910895

 

Læs også
Stort slagsmål med jernstænger ved McDonalds, knive og skud – men ingen fra indvandrerghettoen vil sige noget

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…