Indlæg fra læserne 9. oktober: Kontroversiel # Under Koreakrigen i starten af 50’erne # PET

Kontroversiel?

Af Morten Dreyer

 

Enhver journalist, som benytter ordet kontroversiel, burde kaldes ind til en kammeratlig samtale
hos redaktøren. Som en sidste tjenstlig samtale inden en afsked pga sproglig fattigdom.
Etiketten som kontroversiel, er et skældsord, som ikke hører hjemme i en ordentlig samtale.
Journalister som bruger ordet, er argument fattige.
Hvert et menneske kan blive opfattet som kontroversielt, selv Moder Therese kan ikke gå ramt forbi.
Får man skudt ordet i skoene, så er dommen uden mulighed appel.
Winston Churchill nævnte engang, at hvis du har fjender, så er det rigtig godt, det betyder jo
bare, at du på et tidspunkt har taget et standpunkt.


 

Under Koreakrigen i starten af 50’erne

Af Martin Søby

.. var Danmark hurtigt ude med, at tilbyde førstehjælp da man sendte det berømte hospitalskib Jutlandia til, at tage sig af den krigsskadede civilbefolkning. Men Danmark tog ikke imod flygtninge fra Koreakrigen, og det kan nok hænge sammen med, at da Danmark tilsluttede sig FN’s flygtningekonvention gjaldt den kun europæiske flygtninge.

 

Men en ændring af konventionen i 60’erne betød, at den nu kom til, at gælde alle verdens flygtninge, og havde den gjort det fra begyndelsen, så havde Danmark været forpligtet til, at tage imod koreanske flygtninge; og så ville de have været de første ikke-europæiske flygtninge i Danmark.


 

PET’s ny opfundne ”åbne lukkethed” afsporing

Af Jørgen Casse

 

Fin Borch Andersen, chef for PET, er ude med en forklaring på hvorfor man ikke kan informere om hvad man laver. Selvfølgelig har han ret i at en efterretningstjeneste ikke kan have hele offentligheden til at kigge sig over skulderen, men det er heller ikke det der er sagens kerne i den konkrete sag fra fredag i sidste uge.

Fin Borch Andersen prøver at afspore debatten helt bevidst, offentligheden ønsker ikke at vide hvordan man helt konkret beskytter truede personer, eller en helt konkret viden om en eller arbejdsmetode. Selvfølgelig kunne det da være spændende at få en sådan viden, men der er en fuld forståelse i befolkningen for at dette ikke er muligt. Så det er ikke der problemet ligger.

Problemet er, at når det meste af Danmark berøres af en så voldsom aktion, der ikke er set før, ikke engang under besættelsen, så opstår der en frygt, en begrundet frygt for hvad der har udløst denne aktion, ikke mindst på baggrund af de mange terrorhandlinger der er forekommet rundt om i Europa gennem de senere år. Frygten for en selv ens familie og venner, denne frygt får fuld næring derved, at informationen er lig med nul, der kommanderes bare uden nogen forklaring.

Dertil kommer at de sparsomme informationer der siver ud modsiger sig selv. Aktionens omfang holdt op imod meddelelsen om at befolkningen ingen grund havde til at være bekymrede, er jo selvmodsigende, befolkningen bliver bekymret ved et meget stort opbud af maskinpistolbevæbnede politifolk, militær, helikoptere, drone, vejspærringer, ransagelser, lange kødannelser og ventetider i uvished  m.v..

Havde man derimod oplyst at det igangværende havde til hensigt at afværge en given situation, omhandlende beskyttede personers sikkerhed, uden at afsløre noget om de metoder der anvendes i forbindelse med beskyttelsen af disse personer eller grupper af personer. Havde man fra PET’s siden nok fået en større forståelse for de skete

Når alt kommer til alt, er det nok noget ganske andet der ligger til grund for tavsheden fra PET’s og politiets side, nemlig det forhold at det var ’mellemøstlige flygtninge’ der var den eventuelle målgruppe. Det kunne i visse befolkningskredse skabe både frygt, men også irritation og vrede, aktionen var jo ikke billig, og generne for den danske befolkning ganske omfattende.

Det er nok der hunden ligger begravet, og årsagen til tavsheden, frygten for befolkningens reaktion! Meget ofte er det det der er årsagen til at politiet ikke oplyser etniciteten på ofre eller gerningsmænd. Vidner mfl. Afstår fra at hjælpe, delvis af frygt for ar blive rodet ind i de ’fremmedes’ affærer, delvis af modvilje, i et sådant miljø besværliggøres politiets og PET’s arbejde.

Så når Københavns politi meddeler at befolkningen ingen grund har til at være bange, så er det faktisk den omvendte situation, man er bange for befolkningen – UPS!

Det halter stadig

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…