Indlæg fra læserne: Samhandelsforholdet ml USA og EU # DF og folkepensionen

Samhandelsforholdet ml USA og EU

Af Ole Schmidt

 

Donald Trumps (DT) mange besynderlige udtalelser skal jeg ikke kommentere. De er vist debatteret tilstrækkeligt. Men Vesten har dog accepteret hans kritik af vestens samlede manglende indbetaling til NATO.

Danmarks forsvarsminister mener imidlertid at kvaliteten af vort forsvar og vort engagement i internationale opgaver mere end opvejer vort manglende NATO-bidrag som andrager ca. 0, 83 procent-point af BNP. DT har – på sin normale direkte facon – også kritiseret EU for at have haft for store fordele gennem årene af samhandelen mellem USA og EU. Danmark har haft et overskud i 2017 på samhandelen med USA på godt dkr. 36 milliarder. Hvad har overskuddet så ikke været været for Tyskland og andre af de større EU-eksportører til USA ? Det er helt oplagt, at hvis man skal have DT ind i en fornuftig dialog, skal det baseres på et økonomisk samhandelsforhold til gavn for både USA og EU. Meget tyder på at DT har ret i sin kritik af at samhandelsforholdet har været til ugunst for USA, hvilket naturligvis også er en indirekte kritik af de tidligere USA præsidenter. De har været for svage og for diplomatiske eftergivende og ikke dygtige nok i forhandlingerne med EU.

 

DT er nødt til at vise sine vælgere, at han i modsætning til flere af de tidligere præsidenter, tager problemet om de mange millioner arbejdsløse i det midterste USA alvorligt. DT er ingen diplomat, han er forretningsmand, og han ved, han blev præsident, fordi han var den første præsident, som ville tage problemerne alvorligt vedrørende middelklassen og det stigende antal arbejdsløse. Hans umiddelbare forgænger i præsidentembedet var et menneske med gode intentioner ingen tvivl om det, men var stort set politisk resultatløs, og DT vil se økonomiske resultater på kort sigt, hvilket vel dybest set er en OK indstilling. Når man tænker tilbage på USA som en stat, hvor far og søn bliver præsidenter og hvor hustruen til en tidligere præsident er lige ved at blive præsident, samtidig med at mange millioner amerikanere føler, at de fuldstændig er glemt af den ”mangeårige herskende overklasse” er der vist ikke noget at sige til, at DT har tiltrukket mange vælgere ved sin kontante og barske facon. De fleste af os synes uden tvivl også, at han optræder alt for rabiat. Hans facon er særdeles utraditionel, men forholdet mellem EU og USA vil helt givet falde på plads igen, NATO’s musketer-ed vil blive bevaret, og selv en Putin er uden tvivl – på trods af smiger, smil, håndtryk og skulderklap – udmærket klar over, at han ikke skal overspille sine kort.

 

EU er desværre i øjeblikket – ikke blot i relation til USA – men på flere måder ”groggy”. Det er helt forståeligt, for EU er desværre i for høj grad en papirtiger, hvor livets realiteter altid vil være en overraskelse, uanset hvor tydelig virkeligheden ser ud for de fleste mennesker.


Dansk Folkeparti vil forhøje loftet inden du får fradag i folkepensionen
Af Peter Nielsen
Det er også et skridt i den rigtige retning, men slet ikke nok.
I øjeblikket er loftet på ca. 60.000 kr. du må tjene op til før de begynder at modregne i folkepensionen.
Man vil gerne i disse tider med mangel på arbejdskraft, have de ældre der kan og vil bidrage med de kompetencer og den arbejdskraft de nu engang kan yde. Der er stadig mange der ikke nåede at spare væsentlig op til pensionen, for det måtte gå til dagen og vejen når der ikke var for meget at rutte med. Så er det jo dejligt at vi som har arbejdet hele livet, har ret til at kunne oppebære folkepension, når vi når pensionsalderen.
Men hvorfor skal der overhovedet modregnes i folkepensionen? Bare fordi man stadig kan og vil arbejde? Der betales jo skat af de penge der tjenes på arbejdsmarkedet som alle andre. Hvorfor skal der være et loft? Tror det er foreslået det skal ligge omkring 100.000. Men er det ren og skær misundelse der gør, at tjener man mere, så har du ikke længere fortjent den fulde folkepension?
Lad dog folk tjene hvad de vil, når de ellers betaler skat af beløbet, lad det være en gullerod at måtte tjene penge efter folkepensionsalderen og ikke en straf. Fjern dog loftet helt!
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…