Indlæg fra læserne 8. november: Politisk korrekthed # DR manipulerer # Maassen og Chemnitz

Politisk korrekthed

Af Visti Christensen 

 

De politisk korrekte journalister er på retræte. De er klar over, at deres velmagtsdage er forbi, og at de må finde et andet arbejde eller indstille sig på, at befolkningen ikke længere æder alt råt. Hvis man da ikke – som journalist Adam Holm (Berl. 7/11 2018) – i en slags indirekte, men omvendt argumentation, leverer nogle ambivalente, desperate forsøg på at beholde det politisk korrekte monopol.

 

Adam Holm er nu nået dertil, at selve sjælen i begrebet politisk korrekthed skal anfægtes. Han beretter, at hans søn, efter en samfundsorienteringstime i 9. klasse, kom hjem og spurgte: ”Far, hvem er egentlig de politisk korrekte?” Et såre relevant spørgsmål, som har været berettiget at stille i årtier, selvom udtrykket først er blevet lanceret med gennemslagskraft inden for de seneste år af Den korte Avis.

 

Men i stedet for at gribe i egen barm, tyer Holm til at skælde ud på alle andre end sig selv og kollegers smags-overdommer-embede, hvorfra de uanfægtet – og alt for ofte uimodsagt – har kunnet redigere virkeligheden og bilde folk ind, hvad man anstændigvis og selvfølgelig burde tro og mene, hvis man var intelligent opdateret og politisk korrekt.

 

Holm mener, at de tidligere så udskældte politisk korrekte folk allerede nu er (jeg citerer): ”Afløst af en ny gruppe af selvudråbte fløjhumanister, der dyrker udlændingedebatten og bombarderer alle os andre med utilsløret chauvinisme”. Dette er mere en slet skjult ærgrelse og bortforklaring, end det er udtryk for ærlig og tilbundsgående selvransagelse fra én, der allerhelst så de gamle tider fortsætte. Og derfor skal fortsat missioneres, om så med ambivalente ord, som mest af alt ligner krampetrækninger fra dødskamp i en Førerbunker, hvor enkelte fortsat mener at sejren er deres, når blot de angriber de anderledes troende.

 

Han skulle have spurgt mig, som er gammel nok til at have fulgt DR’s aktivitet i et par menneskealdre. Så havde han fået det korte svar, at de politisk korrekte er dem, der har sat sig selv på Alvidenhedens trone. Følt sig kaldet og berettiget dertil, og i årtier bildt folk ind, at sandheden alene kom fra journalister, hvis flertal fastholder hinanden og sig selv på den yderste venstrefløj i dansk politik, hvor virkelighed skæres til, så den flugter med doktrinerne.  

 

Missionsiveren hos de politisk korrekte er intakt. Men det må være ganske få, der ikke gennemskuer den bondeangrende grådlabilitet hos forkynderen og lader sig omvende. For endnu en gang bevises det, at de politisk korrekte er så indspiste, at de end ikke ænser, at de er medarbejdere på egen undergang som race.


 

DR manipulerer
Af Jørgen Bæk
Da Douglas Murray på DR2 skulle forsvare sin bog : “Europas undergang” forsøgte Steen Nørskov at jorde Murray, hvilket denne tog ganske afslappet. Dog burde han have stillet modspørgsmål til DR. f. eks. da Nørskov trækker en graf op, som viser at 80 % af danskerne gerne ser muslimer i familien.
Jeg kunne desværre ikke nå at se hvor den graf stammede fra, men DR er altid hurtige til at finde en “undersøgelse” der passer ind i deres kram. Her burde Murray have bedt om en anden undersøgelse, nemlig:
Hvor mange muslimer ønsker danskere i familien og hvor mange rettroende muslimer vil gifte sig med en dansker? Sandsynligvis meget få. De må jo ikke hverken gifte sig med eller omgås de vantro hvis de er rettroende. Så hvorfor belyser DR ikke sagen fra flere sider?
Det er så trættende at DR altid kun ser tingene fra deres ( den elitært røde ) side. De har jo et kæmpe ansvar som formidlere af nyheder.
Da DR’s topguru af en lytter blev spurgt om, hvad DR ville gøre ved venstredrejningen i Danmarks Radio – kom standardsvaret fra Rønn : ” Der er lavet en undersøgelse der frikender os ” – bum så er den på plads!
Op i rumpetten med alle DR’s undersøgelser- lad os få sandheden – den objektive.

Maassen og Chemnitz

Af Villi John Petersen

For nogle uger siden blev chefen for den tyske efterretningstjeneste afskediget, fordi han tillod sig at betvivle mediernes og mange politikeres (inkl. Merkel) fremstilling af ”hetzjagter” i Chemnitz  d. 26. august d.å. Hans politiske ven var indenrigsminister Horst Seehofer (CSU), som straks efter afskedigelsen bekendtgjorde, at Maassen ville blive ansat som en slags departementschef i indenrigsministeriet. I sidste uge holdt Maassen imidlertid en afskedstale for europæiske efterretningschefer, hvori han stillede sagen skarpt op, så skarpt, at Seehofer måtte ændre indstilling og sende Maassen på midlertidig pension.I Neuer Zürcher Zeitung (NZZ) er der i dag (tirsdag) en kommentar til sagen og som bilag Maassens afskedstale.  Jeg synes denne sag er meget signifikant for nedbrydningen af både den demokratiske retsopfattelse og mediernes fordrejede nyhedsformidling. (Hvilket det store flertal af schweiziske borgere i kommentarsporet er enig i; idet de næsten enstemmigt udtrykker bekymring for demokratiet i Tyskland).

 

Jeg har tilladt mig at videregive dele af Marc Felix Serraos kommentar på dansk og dele af Hans Georg Maassens tale, fordi jeg mener, at det kunne være af interesse for læsere af ”Den korte Avis”. (Marc Felix Serrao er ledende redaktør for NZZ´s Berlinredaktion)

 

Marc Felix Serrao medgiver, at Seehofer ikke havde noget valg, hvis regeringskoalitionen skulle fortsætte. Han blev nødt til at sende Maassen på pension.  Sarrao mener, at Seehofer har gjort, hvad han kunne, for at hjælpe Maassen. For sit beredskab til at åbne en ny karrieremulighed ved at ansætte ham i en høj stilling i indenrigsministeriet, er Seehofer efterfølgende blevet skarpt kritiseret. Men Maassens angreb på SPD kunne Seehofer intet sætte imod, hvis regeringskoalitionen skulle overleve.  

 

Serrao nævner endvidere, at det politiske Berlin har frydet sig godt og ondskabsfuldt i kommentarerne til Maassens afskedigelse; men også at de burde have anskuet sagen mere nuanceret: for juristen Maassen har ret i meget, også når han af og til formulerer sig skarpt. Der findes ingen beviser for ”Hetzjagt” mod udlændinge i Chemnitz!   

 

Serrao anfører, at store dele af mediernes reportager og også kansler Merkels (!) og hendes talsmænds udtalelser i forbindelse med hændelserne var vildledende. Og reaktionerne – især i det venstreorienterede spektrum på netop denne del af Maassens kritik – var virkelig hysteriske (som Maasen hævder).  

 

Der har i de snakkende klasser været enighed om, at Maassen var en farlig mand. I øjeblikket er ”sammensværgelsesteoretiker” populært. Det lyder godt, og det politisk korrekte flertals bifald er sikkert. Men i sidste ende fremmer den slags korrektheds- og undladelsesrutiner kun ærgrelsen hos de mennesker som bekymrer sig om landets sikkerhedssituation. Det er ikke kun de meget kritiserede ”raseriborgere” (Wutbürger); men også personligheder som den tidligere præsident for forfatningsdomstolen Hans-Jürgen Papier, der udtrykker det. DeDenne del af borgerskabet kender til Maassens fortjenester, selv om der af og til kan være kritik af stilen. Under hans ledelse og med hans pres er efterretningstjenesten blevet massivt udbygget både personalemæssigt og økonomisk.  Han har igen og igen mindet sine egne folk og offentligheden om faren fra islamismen. Blot siden 2015 er syv terrorangreb blevet forhindret. Den mand, der offentligt i månedsvis er blevet fremstillet som en fare for demokratiet, har i virkeligheden gjort mere for landets sikkerhed, end sådan ca. enhver anden.

 

Maassen selv underskrev sin fyring med følgende hovedpunkter i sin afskedstale til europæiske efterretningschefer:

  1. Formændene for de tre regeringspartier Merkel, CDU, Seehofer, CSU og Nahles, FDP har besluttet jeg skulle afskediges.
  2. SPD havde truet med at bryde koalitionen, hvis jeg fortsatte i stillingen.  
  3. Baggrunden for regeringskrisen var den kendsgerning, at jeg til Bild-Zeitung tvivlede på sandheden af mediernes og politikernes omtale af højreekstremistiske ”hetzjagter” eller progromer i Chemnitz den 26. august. Samme dag fandt en demonstration mod regeringens flygtningepolitik sted i Chemnitz. Der deltog normale borgere; men også højreekstremister. Der forekom enkelte lovovertrædelser. Den følgende dag og tiden derefter stod det knivstikkerdrab, som udløste nogle uroligheder ikke i centrum for mediernes og politikernes omtale; men højreekstremistiske ”hetzjagter” på udlændinge. Disse ”hetzjagter” havde ifølge det lokale politi, anklagemyndigheden, delstatens ministerpræsident og mine medarbejdere ikke fundet sted. De var frit opfundne.
  4. Jeg har mange gange oplevet megen tysk mediemanipulation og russisk desinformation; men at politikere og medier frit opfinder ”hetzjagt” og udbreder falsk information er en ny kvalitet i nyhedsformidlingen i Tyskland.  
  5. I ugerne efter d. 26. har jeg til Bild-Zeitung udtrykt 4 sætninger, som formulerede, at efter alle efterretningsvæsners opfattelse havde ingen højreekstremistiske ”hetzjagter” fundet sted. Over for parlamentsudvalg har jeg fremført, at problemerne med højreekstremisme ikke retfærdiggjorde, at man opfandt højreekstremistisk kriminalitet. Men medierne, grønne og venstreorienterede politikere, der følte sig afsløret af min redegørelse, krævede min afgang. I min optik var denne sag en velkommen mulighed for visse venstreekstreme grupper i SPD (som fra begyndelsen havde været imod koalitionsregeringen) til at fremprovokere et brud. Da jeg er kendt som kritiker af en idealistisk, naiv og venstreorienteret udlændinge- og sikkerhedspolitik, var det en god anledning for mine politiske modstandere og nogle medier til at slippe af med mig.

 

  1. Jeg havde aldrig troet, at angsten for mig og sandheden i den grad kunne udløse panik og hysteri.      

Vi har her et eklatant eksempel på ”fake news” og løgnagtig politisk propaganda. There is something rotten en the state of Germany – and the rest of EU.

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…