Indlæg fra læserne 5. december: Sig nej til FN/Marrakesh # Folkeafstemning om EU # Pensionsmilliarderne i spil # Er “vagthunden” død?

Sig nej til Marrakech-aftalen

 

Marrakech-aftalen er en FN-Migrationspagt, der – ikke juridisk, men endnu værre – moralsk forpligter de vestlige lande, der underskriver den den 10 – 11. december 2018 i Marrakech, Marokko, til at tage imod endnu flere migranter og lykkeriddere end tidligere. Derudover forpligter man sig til at behandle dem med endnu større respekt og ydmyghed end tidligere. I min optik skal vi næsten takke dem for, at de vil bosætte sig her og lade sig brødføde.

 

Det er en FN-pagt, der på værste vis hovedsagelig alene tager hensyn til migranter fra Afrika og Mellemøsten og overhovedet ikke til modtagerlandenes problemer, der i forvejen har uhyg-gelige problemer desangående.

 

Det er for mig at se en altødelæggende forordning fra et muslimsk domineret FN, som trækkes ned over “uansvarligt” underskrivende nationer, – herunder Danmark, desværre, og som vil spænde ben for nogensinde mere at kunne kalde sig et frit land, da den ytringsfrihed, vi har, og som har gjort os hadet af de få men respekteret af de fleste, bliver undermineret. Der må ifølge pagtens tekst ikke frit tales eller skrives negativt eller forbeholdent om migranter, migrationssituationen eller problemstillinger omkring emnet – det vil blive sidestillet med racisme og det, der er værre. Journalister skal kunne straffes for negative eller forbeholdne meninger, og medier, der skriver negativt eller forbeholdent om emnet skal kunne fradømmes retten til mediestøtte. Hvor er DR1 og TV2 henne i dette spørgsmål – om mundkurven på den frie presse?

 

De ansvarlige lande, der ikke vil underskrive FN-pagten, er: USA, Australien, Schweiz, Østrig, Ungarn, Polen, Tjekkiet, Kroatien, Estland, Bulgarien – sikkert også Italien. Senest nyt er, at også Tyskland tvivler nu – tillykke med det for deres befolkninger.

 

Det eneste ansvarlige parti i det Danske Folketing, der kæmper imod med næb og klør, er Dansk Folkeparti. – 2/3 af den danske befolkning ville uden tvivl også stemme imod ved en folkeafstemning, men det rokker ikke Venstre. Jeg håber, at visse andre partier vågner op af deres tornerosesøvn og sætter Venstre og Løkke Rasmussen stolen for døren, inden det er for sent den 10.-11. december 2018.

 

Aksel Nielsen

 

DF Lokalforening Skanderborg

Formand

 


Folkeafstemning om EU

Af Arne Hornborg

 

Uenigheden mellem Regeringen og Dansk Folkeparti vedrørende en DANSK Folkeafstemning om fortsat medlemskab af EU kan ikke undre. Statsminister er åbenbart vendt 180 grader. Han udtaler kategorisk at der IKKE bliver nogen folkeafstemning så længe HAN er statsminister. Statsminister? Det er han sikkert ikke efter næste valg.

 

Lars Løkke er OVERBEVIST om at danskerne er varme tilhængere af EU. Hvis Lars Løkke er så overbevist om dét, så burde han netop foranledige en folkeafstemning. Meen, en folkeafstemning kunne overraske. Det er sket før, når vi DANSKE har ,,fået lov’’ til at stemme om EU. Det tidligere NEJ skræmmer nok blandt andre Lars Løkke.

 

Jeg har skrevet til Dansk Folkeparti med en anmodning, forslag vedrørende dette emne. Dansk Folkeparti bør arbejde intens for at få den folkeafstemning på RETTE tidspunkt. Det ville nok være klogt at vente med dén afstemning til vi ser den succes England opnår med deres farvel til EU. Inden da vil de sædvanlige skræmmekampagner tordne frem.

 

Vi kender det så godt fra afstemningen om Euroen, hvor danskerne, fornuftigt, stemte nej. Mange, selv højtuddannede økonomer, er bagefter klar over at det var den rigtige beslutning.

 

Dansk Folkeparti bør også gøre alt for at hindre der bliver skrevet under på den nye migrationsaftale. Mange af os er allerede nu klar over de katastrofer dét vil medføre. Pres også på at få gang i de forhandlinger med Østrig om et fælles udrejsecenter.


 

Pensionsmilliarderne i spil

Af John Beck

Husker I, hvornår folkepensionen blev oprettet? Hvis ikke, så var det i 1957, og i årene forinden havde regeringen og Folketinget systematisk tømt alle de private pensionskasser (aldersrentekasserne).

Godt nok hed det sig, at man lånte pengene, men da de skulle tilbagebetales blev pensionskasserne simpelthen nationaliseret. Ti år senere snuppede man sygekasserne…

I dag ligger der mere en 3000 mia. gode danske kroner i pensionsselskabernes bugnende kasser. Penge som uden tvivl giver mangen en politiker våde drømme.

Det senest oplyste er, at indvandringen fra ikke vestlige lande koster skatteyderne 36 mia. om året; tænk hvor mange flere indvandrere, der kunne importeres, hvis blot man havde pensionskronerne at gøre godt med. Og samtidig kan dem, der har beordret importen fortsat friholdes for at skulle til lommerne.

Men en skønne dag er der heldigvis ikke flere borgere tilbage, som husker, hvad der skete i 1950erne, og så skulle der vel ikke være noget til hinder for at gentage succesen fra dengang, med at ”låne” de 3000 mia.

Skal hr. og fru Middelklasse-Danmark vækkes af deres Tornerosesøvn, skal fokus nok rettes lidt mod ovenstående.

For med en stærkt reduceret folkepension og sporløst forsvundne arbejdsmarkeds- og private pensioner, er der kun friværdierne tilbage at slå til søren med når de forlader arbejdsmarkedet.

Landets statsminister har regnet den ud. Det er derfor han i næste måned underskriver FN’s migrationsaftale i Marokko. Derfor og så fordi en sådan samarbejdsvillighed forventes at kvalificere ham til en international toppost.

Tænk lidt over det!


Er “vagthunden” død?

Af Jørgen Mejrup

 

 

Medierne svigter deres opgave som borgernes “vagthund.” …
Og det sker netop i en tid, hvor verden omkring os er i opbrud og netop har desperat brug for den skarpe, kritiske journalistik, der kan holde magthaverne fast på demokratiets frihedsidealer og oplyse borgerne om de trusler, der pø om pø sniger sig ind over vore grænser for at rodfæstes.

 

Danmarks suverænitet og velstand er truet i en grad, der bør få alle ansvarlige politikere og chefredaktører op af stolene og gå til modstand.

 

Men Pressen har mere travlt med de blodrøde tal på bundlinjen og politisk korrekthed, fremfor at gå i klinch med komplicerede FN-pagter, der er formuleret så snedigt at både politikerne og kritikere i virkeligheden føres bag lyset.
Hvem gider også læse et uforståeligt stykke papir, der modsiger sig selv i fortolkningerne. Det vil næppe sælge aviser.

 

Værre er, at selv Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen er hoppet på limpinden. Så må der da være styr på sagerne, skulle man tro?

 

Men alene “papirets” angreb på ytringsfriheden med blandt andet krav om etisk informationskontrol, burde være tilstrækkelig t i l, at både Pressen og Pressens Minister finder de store bogstaver frem: NEJ, NEJ og atter NEJ. Det må da være “fake news.”

 

Jamen FN er da en seriøs medspiller? Danmark er jo medlem af FN? Så er alt vel i orden?

Mon?

 

Både pressens minister og medierne bør iværksætte en tilbundsgående undersøgelse af, hvem der er initiativtager og ansvarlig for formuleringen af “papirfælden” og sikre at FN’s navn og troværdighed i virkeligheden ikke er blevet misbrugt.

 

Men den helt lette løsning ville være – ligesom reklamerne i postkassen – smid lortet i papirkurven og kom videre.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…