Indlæg fra læserne 4. december: Det er slet ikke svært # Robot planlægning i TV # Anerkendt religionsvanvis

Det er slet ikke svært

Af Poul H. Hansen

 

Flygtninge:

Der kommer INGEN flygtninge til Danmark. Alle der passerer den danske grænse kommer fra sikre lande, og er derfor pr. definition ikke flygtninge.

 

Asylbehandlingen kan erstattes af en drejeskive ved den danske grænse. Hver gang en asylansøger træder op på skiven og trykker på ”asylknappen”, kører skiven 360 gr. Og vedkommende kan stige af igen.

 

Familiesammenføring:

Familiesammenføring skal ske til det land hvor den samlede tilknytning er størst. Man skal se på sprog, etnicitet, kulturel og religiøs oprindelse. Hvis der er lige stor tilknytning, kan parret selv vælge hvor de vil bo.

 

Eks. Hvis Hassan fra Ishøj, vil giftes med kusinen fra landsbyen i Libanon, sker familiesammenføring i Libanon. Der er jf. ovenstående den største samlede tilknytning.

 

Eks. Hvis Jens fra Ishøj, vil giftes med Sun fra Thailand, kan de frit vælge hvor de vil bo, da der her er lige stor, eller lille, tilknytning.

 

Eks. Hvis danske konvertit, Abdel Jensen, vil giftes med en kæreste fra Marokko, sker familiesammenføring i Marokko.

 

Enkle regler, lige til at forstå.

 

Kriminalitet:

Hvis ”ikke danske” statsborgere, eller borgere med dobbelt statsborgerskab, begår kriminalitet der udløser en ubetinget dom, udvises vedkommende pr. automatik, for bestandig efter udstået straf.

 

Det er en regel, som selv det dummeste bandemedlem kan forstå.

 

Hvis en person ikke frivilligt vil hjemrejse efter udvisning, og hjemlandet ikke ønsker at modtage borgere der modsætter sig hjemrejse, må vi finde andre modeller end ”tålt ophold” i Danmark.

 

En løsning kunne være ”interneringslejre”, som vi ”køber” os til i f.eks. Rumænien, Bulgarien eller andre lande, med et lavere omkostningsniveau end DK. Her kunne de nævnte personer opbevares og forsørges, indtil de fandt det attraktivt at vende hjem.


 

Robot planlægning i TV

Af Niels Elming

 

Den trykte presses oversigter over TV og radio programmer viser sjældent positive overraskelser – men i alt for høj grad gengangere.

 

Før man kigger på spalten over programmerne har langt de fleste gættet på” Bagedysten og Barnaby” og ramt rigtigt!

 

Mange har tidligere efterlyst, at de ansvarlige “programlæggere” trådte frem med en udførlig redegørelse for deres programvalg. Indtil videre gemmer de på deres viden. DR’s direktion og bestyrelse (må vi hilse på dem?) er forlængst gået i flyverskjul under henvisning til “armslængdeprincippet”.Vore politikere er også helt fraværende af samme grund.

 

Er svaret mon, at programlægningen foretages af robotter?

 

Hvad gør TV-seerne så? Jo, man kan bl.a. vælge mellem at opfriske lidt Kierkegaard litteratur eller vælge kvalitets tv fra Tyskland.

 

Det blev så denne gang krimi fra ZDF.

 


Anerkendt religionsvanvid

Hvis jeg en dag ville stifte et nyt religiøst trossamfund, ville det ikke kunne blive et såkaldt anerkendt trossamfund i Danmark, hvis dets hovedanliggende og målsætning var samfundsfjendsk, person- og frihedsundertrykkende og benyttede sig af latente, skalkeskjulte og uigennemsigtige metoder, – kaldte alle andre for undermennesker, der burde tvinges til at underkaste sig mine nye teorier – eller udryddes, når min religion fik flertal i landet.

Forslaget lyder nok irrelevant i moderne menneskers øren, men ikke desto mindre er det tydelig bevist, at fordi muhamedanismen kalder sig selv for en religion – så er den uanfægtet blevet anerkendt som et trossamfund, uden at være gået efter i sømmene og vejet på relevante vægte, fordi danske politikere ikke har læst koranen eller ejer evnen til at skelne mellem religion og tro i Grundlovens forstand – og en politisk-religiøs overtro og totalitarisme.

Vi er lykkelige for, at der i Danmark findes medier, der utrætteligt påpeger alle de mange selvforskyldte, enorme problemer vort land har, med hensyn til at bestå som et stabilt, kulturkristent land. Og vi er måbende over for den uvidenhed, der fortsat bagatelliserer det stigende hensyn, der kræves af os for at imødekomme krav fra kulturer, der misbruger demokratiet, men som erhvervslivet kalder et positivt tilskud til arbejds- og især aktiemarkedet.

Nu er der endelig kommet en smule skred i tingene. De kriminelle udlændinge skal omsider sendes ud på Karen Jespersens øde ø. Medmindre at de frivilligt forlader landet og kommer retur i ly af mørket. Men når øen så først siges at være klar til at modtage æresgæsterne i år 2021, er det lige før, der er for sent. Hvorfor ikke placere de nu ubrugte telte på øen, som i 2015 husede de mange uinviterede gæster, men som ikke længere siges at være i brug?

Men hvad med selve sjælen og essensen i muhamedanismens lære? – Hvor længe endnu skal vi være ofre for egen svagheds og uvidenheds spænden ben for os selv i forhold til at sætte grænser for, hvor megen hæmningsløs og uregistreret sjettekolonnevirksomhed vi skal tillade, og hvor mange muslimske skoler, vi vil tillade at undervise Allahs børn i muslimsk tro, adfærd og demokratiundergravende teorier – for danske skatteyderes penge?

Vi venter med spænding på, om der igen fra Paris og Frankrig vil komme et historisk, folkeligt oprør, der kan få de europæiske folk til at vågne op og sige nej til statsanerkendt religionsvanvid. Også i Danmark.

Visti Christensen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…